Archívum kategóriák szerint: Családi adókedvezmény változás 2016/2017

Családi adókedvezmény: Adóelőleg-nyilatkozatok 2017

Családi adókedvezmény: Adóelőleg-nyilatkozatok 2017

Itt töltheti le az adókedvezményhez szükséges nyilatkozatokat:


 

További információ a családi adókedvezményről itt található!

Családi adókedvezmény 2017 – könnyen elbukhatja – ezekre nagyon figyeljen oda

Családi adókedvezmény 2017 >>> könnyen elbukhatja – ezekre nagyon figyeljen oda!

Családi adókedvezmény – problémák az érvényesítésnél

Szakemberek állítják, hogy idén eléggé sok panasz érkezett hozzájuk, hogy a munkavállalók nem olyan mértékben kapták meg az adókedvezményt a januári fizetésnél, mint ahogy azt a beadott nyilatkozat után számították. csaladi-adokedvezmeny-2017-nyilatkozat

Előfordult olyan eset, hogy egy munkáltatónak a könyvelője áthúzta egy illető nyilatkozatát azzal, hogy nem fogja érvényesíteni a bérénél, mert nem jogosult annyi kedvezményre. Pedig, ezt érdemes tudni,  sem a munkáltatónak, sem az őt képviselő könyvelőnek nem áll jogában  felülbírálni a munkavállaló nyilatkozatát , és szigorúan tilos a nyilatkozatot megmásítani!

Sem a munkáltató, sem a könyvelő, ügyintéző nem ismerheti a munkavállaló hátterét, nem tudhatja, hogy az adott nyilatkozatot miért éppen úgy töltötte ki.  A bérszámfejtők nagy része tisztában van ezzel a szabállyal, de esetleg, ha úgy véli, hogy hibás nyilatkozatot tett a munkavállaló segítő szándékkal adhat tanácsot, mert előfordulhat, hogy valaki azért nyilatkozik tévesen, mert félreértelmezte a jogszabályt, és ilyenkor érdemes szakember véleményét kikérni, mert megóvhatja a munkavállalót egy esetleges nagy adóhátralék visszafizetésétől. A munkavállalónak is fontos a nyilatkozat beadásakor betartania a tisztesség és jóhiszeműség elvét. Nem érdemes kockáztatni az adóév végén, hogy év közben hozzájutott olyan őt meg nem illető kedvezményhez, amely majd bírsággal és az egész jogtalan pénzösszeg visszafizetésével jár majd.

Volt olyan nyilvánosságra hozott panasz, hogy egy kis létszámú munkaközösségben az apuka kérte a munkáltatót, hogy írja alá a nyilatkozatát, mert így 10 ezer forinttal több pénzt kaphat havonta. Erre a munkáltató, nem ismerve a törvényt kijelentette, hogy nem írja alá, mert egy fillérrel sem fog többet fizetni!

Pedig a családi adókedvezményt a munkavállalónak az adóelőleg terhére érvényesítik, , az ő számláján jelenik meg a magasabb nettó összeg, ezzel kapcsolatban sem előny, sem hátrány nem éri a munkáltatót, maximum jobb kedvvel dolgozik az alkalmazott, mert több bért vihet haza.

Ha a munkáltató nem fogadja el a nyilatkozatot, akkor érdemes elsősorban szakember véleményét kikérni, de közben érdemes módosító nyilatkozatot tenni év közben és igényelje meg a házastárs, élettárs, aki arra jogosult. Ha ez sem lehetséges, akkor egész évre vonatkozóan egyösszegben vissza lehet igényelni a magánszemélynek, a következő évi személyi jövedelemadó bevallásban.

Mint látható a fenti példákban nem kell kétségbeesni, ha a munkáltató megtagadja a nyilatkozat érvényesítését, mert azt utólag lehet rendezni, igaz egyösszegben és a következő évben, de mégsem vész el, nem érheti kár a munkavállalót.

Kapcsolódó cikkünk : Családi adókedvezményről bővebben

 

1,2,3,4 GYERMEKES CSALÁDOK FIGYELEM – ÍGY VÁLTOZIK A CSALÁDI ADÓKEDVEZMÉNY – HIVATALOS NAV TÁJÉKOZTATÓ!

1,2,3,4 GYERMEKES CSALÁDOK FIGYELEM – ÍGY VÁLTOZOTT A CSALÁDI ADÓKEDVEZMÉNY – HIVATALOS NAV TÁJÉKOZTATÓ! Családi adókedvezmény pénz

Tájékoztató a családi kedvezmény 2016.évi változásairól:
Az adózással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi LXXXI. törvény – többek között –a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó jövedelmek után alkalmazandó adó mértékét 15 százalékra csökkentette. Annak érdekében, hogy a kedvezményezett eltartottak után a családoknál maradó adó ne csökkenjen, emelni kellett a családi kedvezmény eltartotti létszámtól függő adóalap-csökkentő tételeinek nagyságát is. A kétgyermekes családoknál most lépett hatályba a még 2014-ben elfogadott módosítás, miszerint az általuk érvényesíthető kedvezmény emelkedik.

Ebből következően a családi kedvezmény 2016. január 1-jétől hatályos változásait részben az adókulcs csökkentése, részben a két gyermekes családoknál a kedvezményezett eltartottak után járó kedvezmény összegének emelkedése jelenti.

A családi adóalap-kedvezmény összege 2016-ban kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként

egy eltartott esetén 66 670 forint,
kettő eltartott esetén 83 330 forint,
három vagy annál több eltartott esetén 220 000 forint.
Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy havonta és kedvezményezett eltartottanként egy eltartott esetén továbbra is 10 ezer forinttal, három vagy több eltartott esetén 33 ezer forinttal magasabb összegű nettó kereset áll a családok rendelkezésére.

Családi járulékkedvezmény

A családi járulékkedvezményként figyelembe vehető összeg – tekintettel az adókulcs változására – az összevont adóalap terhére családi kedvezményként érvényesíteni nem tudott összeg 15 százaléka, de legfeljebb a biztosított magánszemély által fizetendő természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulék és nyugdíjjárulék összege.

Családi kedvezmény érvényesítésére jogosultak körének bővülése

Annak érdekében, hogy a közös háztartásban nevelt gyermekek után azonos összegű családi pótlék járjon akkor is, ha az őket nevelő szülők házasságban és akkor is, ha élettársi kapcsolatban élnek, szükség volt a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) módosítására. A Cst. 2016. január 1-jétől hatályos szabályozása alapján a szülővel együtt élő élettárs is jogosult lehet a családi pótlékra akkor, ha az érintett gyermekkel közös lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és a szülővel élettársként legalább 1 éve szerepel az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában, vagy a szülővel fennálló élettársi kapcsolatát az ellátás megállapítására irányuló kérelmet legalább egy évvel megelőzően kiállított közokirattal igazolja. Tekintettel arra, hogy családi kedvezményt a családi pótlékra jogosult magánszemély érvényesíthet, ennek megfelelően a Cst-ben foglalt feltételeknek megfelelő élettárs már év közben is érvényesítheti a családi kedvezményt.

Forrás : nav.gov.hu