GYED 2018 : 2018. JANUÁRTÓL HAVONTA 173.500 FORINTOT KAPHAT

GYED 2018 : 2018. JANUÁRTÓL HAVONTA 173.500 FORINTOT KAPHAT

A gyermeket saját háztartásban nevelő

• biztosított szülő, aki a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt;
• továbbá az anya és az a személy, aki csecsemőgondozási díjban (CSED) részesült, de a biztosítási jogviszonya a csecsemőgondozási díj folyósítása alatt szűnt meg;
• a fentiek hiányában az az anya – ha az anya jogosultsági feltételei hiányoznak, kivételesen az apa –, aki a gyermeke születését megelőzően legalább két aktív félévet töltött felsőoktatási intézmény nappali tagozatán hallgatói jogviszonyban, és gyermeke a hallgatói jogviszony fennállása alatt, vagy
szünetelését illetve megszűnését követő 1 éven belül születik („diplomás GYED”).

A GYED 2014-től testvér születése esetén más családtámogatási ellátással (CSED, GYES) együtt is folyósítható, tehát az ellátást nem szüntetik meg újabb gyermek születése esetén. Valamennyi gyermek után azonban csak az egyik szülő jogosult az ellátásokra.
A GYED a gyermek 2 éves koráig, ikrek esetén a gyermekek 3 éves koráig jár, és már a CSED-del együtt be lehet nyújtani az igényt, így a CSED lejártát követően automatikusan folyósításra kerül. A diplomás GYED a gyermek születésének napjától 1 éves koráig jár.

Milyen mértékű a GYED?

A GYED összege a naptári napi alapkereset 70%-a, de legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70%-a, 2017-ben 178 400 Ft, amelyből 10% nyugdíjjárulék és 15% SZJA-előleg kerül levonásra. Érvényesíthető belőle a családi kedvezmény is. Ez nettoban idén maximum 160 650 forint, tehát ennyit kapnak kézhez a kisgyermekes családok! Ez az összeg jövőre 173 502 forint nettora emelkedik emelkedik.

A maximális összegben megállapított gyermekgondozási díj összegét minden év január 15-ig hivatalból felülvizsgálják, és a január 1-jei időponttól újra megállapítják.

A diplomás GYED összege az alapképzésben részt vett hallgatóknál a minimálbér 70%-a, 2017-ben 89 250 Ft; a mesterképzésben résztvetteknél a garantált bérminimum 70%-a, 2017-ben 112 700 Ft.

Lehet-e a GYED mellett munkát végezni?

Igen, 2016-tól már a gyermek féléves korának betöltését követően korlátlanul.

Hol kell igényelni a GYED-et?

• A biztosítottnak a munkáltatónál kell igényelni,
• ha az igénylő egyéni vagy társas vállalkozó, akkor a vállalkozás székhelye szerint illetékes fővárosi vagy megyei kormányhivatalnál.

error: Content is protected !!