Minimálbér 2017/2018 : A kevesebb is többnek látszik

Minimálbér 2017/2018 : A kevesebb is többnek látszik …

Az EU-ban szinte mindenhol emelkedett a minimálbér januártól, igaz, az uniós tagállamokban meghatározott minimálbérek között óriási, kilencszeres különbség van. A legmagasabb kötelező minimálbért Luxemburgban, míg legalacsonyabbat Bulgáriában fizetik. A magyar minimálbér az elmúlt év hatalmas emelésével együtt is a legalacsonyabbak között van – derült ki a Eurofound legfrissebb jelentéséből.

Az EU 28 tagállamából 22-ben van minimálbér, míg Ausztriában, Dániában, Finnországban, Olaszországban és Svédországban a minimálbér szintjét ágazati kollektív megállapodásokkal határozzák meg. Az elmúlt évben a legtöbb uniós tagállamban emelkedett a minimálbér, a legnagyobb mértékben az újabb tagállamokban – derül ki az Európai alapítvány az élet- és munkakörülmények javításáért (Eurofound) legfrissebb kutatásából.

Kelet-Nyugat megosztottság

Mindezek mellett a minimálbér intézményét használó 22 ország között jelentős a különbség az Eurofound szerint: míg Luxemburgban egy minimálbéres 1999 eurót kap havonta, addig Bulgáriában csak 235 eurót, azaz majdnem kilencszeres a különbség. A minimálbéreknél ugyanakkor látszik egy kelet-nyugati megosztottság is, miszerint havi 500 euró alatti értékeket Kelet-Európában lehet látni, míg az 1000 euró felettieket a nyugat-európai régi uniós tagállamokban.

Az Eurostat – amely szintén közölte ezt a felmérést -, három fő csoportra osztotta a felmérésben szereplő országokat, az 500 eurónál alacsonyabb, az 500 és 1000 euró közötti és az 1000 euró feletti minimálbért fizető országokra.

A legalacsonyabb, 500 euró alatti minimálbérrel rendelkező országok az új uniós tagállamok közül kerülnek ki, azaz Magyarország (412 euró) mellett Bulgária (235 euró), Románia (275 euró), Lettország és Litvánia (380 euró), Csehország (407 euró), Horvátország (433 euró), Szlovákia (435 euró), Lengyelország (453 euró) és Észtország (470 euró) tartozik ebbe a csoportba.

Minimálbérek az EU-ban és az USA-ban
Ország 2008 2017 Változás (százalék)
Belgium 1310 1532 17
Bulgária 112 235 109
Csehország 300 407 36
Egyesült Királyság 1242 1397 13
Észtország 278 470 69
Franciaország 1280 1480 16
Görögország 794 684 -14
Hollandia 1335 1552 16
Horvátország 380 433 14
Írország 1462 1563 7
Lengyelország 313 453 45
Lettország 230 380 65
Litvánia 232 380 64
Luxemburg 1570 1999 27
Magyarország 272 412 51
Málta 617 736 19
Németország n.a. 1498 n.a.
Portugália 497 650 31
Románia 139 275 99
Spanyolország 700 826 18
Szlovákia 241 435 80
Szlovénia 539 805 49
USA 69 1192 73
Forrás: Eurostat

A havi 500 és 1000 euró közötti minimálbért előíró országok közé Portugália (650 euró), Görögország (684 euró), Málta (736 euró), Szlovénia (805 euró), valamint Spanyolország (826 euró) tartozik.

A legmagasabb, ezer euró fölötti minimális bért fizető országok csoportjába hét állam szerepel: Nagy-Britannia (1397 euró), Franciaország (1480 euró), Németország (1498 euró), Belgium (1532 euró), Hollandia (1552 euró), Írország (1563 euró) és Luxemburg (1999 euró).

A kevesebb is többnek látszik

Vásárlóerő-paritás (ppp) alapján összehasonlítva viszont a minimálbérekben tapasztalható különbségek már kisebbnek látszanak, ugyanis a minimálbérek azokban az országokban, ahol az árszínvonal is alacsony, már relatíve magasabbnak tűnnek ezek a juttatások és relatíve alacsonyabbnak azokban a tagállamokban, ahol az árszínvonal magasabb. Vagyis a nominális bérek közötti 8,5-szeres különbség háromszorosra olvad, ha vásárlóerő-egységben (pps) számolunk.

Jóllehet a sorrendben így sem lesz változás, a legmagasabb minimálbért így is Luxemburg fizeti (1659 pps), a legkisebbet pedig Bulgária (501 pps). Magyarországon 723 pps értékű a minimálbér, amellyel az ország a 14. helyre került a vizsgált tagállamok között.

Érdekességek
  • Az új uniós tagállamok közül Málta és Szlovénia a középső, 500 és 1000 euró közötti minimálbéres csoportba tartoznak Portugáliához, Görögországhoz s Spanyolországhoz hasonlóan.
  • Az EU 15-ök közül Portugáliában a legalacsonyabb a havi kötelező minimálbér mértéke.
  • Görögországban (csak a magánszektorban), Portugáliában és Spanyolországban a foglalkoztatottak 14 havi minimálbérre jogosultak, míg több más tagállamban csak 12-re.
  • A régi tagállamok (EU15) többségében van a legmagasabb a havi 1000 eurót meghaladó minimálbér.
  • Összehasonlításképp: az Egyesült Államokban szövetségi szinten januárban 1192 eurónak megfelelő összeg volt a minimálbér, ami 2008-hoz képest 73 százalékos emelkedést jelent.

Kivéve a görögöket

A minimálbér emelkedése idén felgyorsul a tavalyihoz képest: a 22 országból 15 emelt nagyobb mértékben a minimálbéren 2016-2017-ben, mint  2015-2016-os időszakban. A felmérés szerint 2016 és 2017 januárja közötti időszakban a jelentősebb emelést az új uniós tagállamokban lehetett látni.

Romániában, Magyarországon és Csehországban volt a legnagyobb mértékű növekedés – az egy évvel korábbi hasonló időszakhoz képest sorrendben 38, 15 és 11 százalék -, ami már egy hét éve tartó emelkedő trendet mutat, igaz nagyon alacsony szintről indulva. A nyugati államok közül a legnagyobb mértékben Spanyolországban emelkedett a minimálbér, ez 8 százalékos növekedést jelentett.

Eurofound

A vizsgált tagállamok között 2008-hoz viszonyítva a 2017-es minimálbér szintek (euróban számolva) minden tagállamban emelkedtek, kivéve Görögországot, ahol 14 százalékos volt a csökkenés ebben az időszakban. Görögország volt az egyetlen olyan uniós ország a felmérésben szereplők között, ahol 2017-ben a 2010-es szint alatt maradt a minimálbér szintje.

Jókora emelések

Ezzel szemben Bulgáriában és Romániában ez alatt az idő alatt megduplázódtak a minimálbérek, Szlovákiában 80, a balti államokban 65-69 százalékos volt az emelkedés. Magyarországon 2008 és 2017 között 51 százalékkal nőtt a minimálbér.

A Eurofound tanulmánya Magyarországgal kapcsolatban megjegyzi, hogy a legutóbbi (2017. januári) minimálbér-emelés mértéke ritkán látott mértékű. Szakértők és szociális partnerek szerint ennek jelentős hatása lesz a bérekre és a gazdasági teljesítményre. A következő hónapok fő kérdése azonban az lesz, hogy a vállalatok mennyire könnyen alkalmazkodnak a magasabb bérekhez és hogy a kormány hogy fogja segíteni a cégeket (főleg a kis- és középvállalatokat), amelyek nehézségekkel szembesülnek emiatt.

Sok minimálbéres a nagyot emelő országokban

A dokumentum emellett arra is rámutat, hogy a minimálbér relatív jelentősége országonként változik. Ha a minimálbér mértéke relatíve magas az átlagbérhez képest, akkor arra lehet számítani, hogy a foglalkoztatottak nagyobb hányada keres minimálbért. A tanulmány készítői megjegyzik szerint a legnagyobb mértékű minimálbéremelést végrehajtó országokban (például Románia, Magyarország, Észtország) jelentős számú munkavállaló kap minimálbért (Bulgáriáról nincs adat).

Tehát relatíve kevesen (a munkavállalók kevesebb mint 10 százaléka) kapnak minimálbért Belgiumban, Csehországban, Franciaországban, Nyugat-Németországban, Litvániában, Máltán, Hollandiában, Lengyelországban, Szlovéniában és az Egyesült Királyságban. Ezzel szemben a munkavállalók több mint 10 százaléka kap minimálbért Észtországban, Kelet-Németországban, Görögországban, Magyarországon, Luxemburgban, Portugáliában, Romániában és Spanyolországban. A legnagyobb arányt, 35 százalékot Görögországban mérték.

Ezek az adatok részmunkaidős foglalkoztatottakat is magukba foglalnak, ezért az országok ebből a szempontból nem feltétlenül összehasonlíthatók. (A minimálbéresekről nincs adat Bulgáriában, Lettországban és Szlovákiában.)

Magyarországnál nincs egy közvetlen forrás a minimálbéresekre vonatkozó adatokra, de a következőkből lehet az arányra következtetni:
– egyrészt 2012-ben a beadott adóbevallások alapján az adózók egyharmadának (mintegy 1,26 millió ember) volt a minimálbérnek megfelelő vagy annál alacsonyabb havi jövedelme,
– másrészt a kormány egyéni bérek és keresetek statisztikája szerint 2016-ban körülbelül 600 ezer foglalkoztatott (az összes foglalkoztatott 14 százaléka) kapott minimálbért és garantált bérminimumot.

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*