Tb járulék 2018 – Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege 2018-ban

Tb járulék 2018 – Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege 2018-ban

Minden magyar állampolgár, aki Magyarország területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik, de nem biztosított és ezáltal egészségügyi ellátásra sem jogosult, köteles egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni. Ez az összeg a 2017-es évben havonta 7110 forint, azaz napi lebontásban 237 forint fizetési kötelezettséget jelent.

Egy nemrég megjelent törvénymódosítás hatására Várhatóan ez az összeg a következő évben, havi 7320 forint lesz, ami napi 244 forint terhet ró az érintettekre 2018-tól. Az adóhatóságnál kell kezdeményezni és teljesíteni a járulék fizetését.

Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megszűnését követő naptól vagyunk kötelesek az egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni, s 15 napon belül bejelentési kötelezettségünk van az adóhatóságnál, járulékfizetés céljából.

A kötelezett helyett, s annak hozzájárulásával a járulékot más személy vagy szerv is teljesítheti, ezt viszont 15 napon belül az állami adóhatóságnak jelenteni kell. Amennyiben a járulékot átvállaló nem teljesíti vállalt kötelezettségét, az egyébként is járulékfizetésre kötelezett személynek kell megfizetnie azt.

Azok a személyek mentesülhetnek a járulék megfizetése alól, akiknek családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 120 százalékát, ami 2017-ben 34 ezer 200 forint. Illetve egyedül élő esetében a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 150 százalékát, 2017-ben 42 ezer 700 forintot és nincs vagyona családjának.

Biztosítási jogviszony létesítése esetén nem kell jelenteni az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetési kötelezettségének megszűnését az adóhatóság felé.

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megszerzése esetén a járulékfizetésre kötelezettnek 17T1011-es nyomtatványon kell bejelenteni az adóhatóság felé az egészségügyi ellátásra jogosító jogviszony létrejöttét.

 

Szólj hozzá

Your email address will not be published.


*


15 + 18 =

error: Content is protected !!