1 nap plusz szabadság, ami minden dolgozónak jár, csak sokan nem tudnak róla >>>

1 plusz szabadság, ami minden dolgozónak jár, csak sokan nem tudnak róla >>>

RENDKÍVÜLI SZABADSÁG IGÉNYLÉSE >>> MUTATJUK MILYEN ESETEKBEN JÁR ÖNNEK IS A RENDKÍVÜLI SZABADSÁG!

A rendkívüli szabadság ezen évben is megilleti a munkavállalókat, ha életkörülményei miatt indokoltak. Egy temetés, vagy betegség előre nem látható, ezért a munkavállaló ilyen helyzetekben csak pár nappal előtte vagy aznap tudja bejelenteni távolmaradását a munkahelyétől. Ezt a kifejezést így ilyen formában nem találjuk az Mt-ben, mégis ezen a néven emlegetjük, hogy rendkívüli szabadság.

A Munka Törvénykönyve lehetőséget biztosít a munkavállalónak arra, hogy ha az életében olyan körülmény következne be, mely nem mindennapos, ám ennek ellenére szabadságra lenne szüksége hozzá, akkor ezt minden további nélkül kivehesse. Ebben változás ezen évben sem fog bekövetkezni, hiszen a munkavállaló jogainak védelme e szempontból is fontos. A munkaerőpiacon uralkodó helyzet már jó ideje arra inti a munkavállalókat, hogy állásukat megbecsüljék, és lehetőség szerint a legritkább esetekben essenek csak ki a munkából, mégis vannak olyan szituációk, amikor ezt akár egészségi állapot, akár egyéb körülmény bizony indokolja. Az élet most sem lesz könnyebb, ám a rendkívüli szabadság szerencsére a jog szabta kereteken belül ekkor is rendelkezésre áll majd. A rendkívüli szabadság a hatályos jogszabályok szerint a következő esetekben vehető igénybe:

Betegszabadság
Temetési szabadság
TGYÁS most már CSED
Tanulmányi szabadság

Betegszabadságot akkor vehet igénybe a munkavállaló, ha egészségi állapota miatt nincs munkaképes állapotban. Évente tizenöt nap betegszabadság jár, ha pedig a munkaviszony csak bizonyos számú hónapban áll fenn, akkor a betegszabadságok száma időarányosan változik ennek függvényében. A betegszabadság ideje alatt a távolléti díj hetven százalékát adja ki a munkáltató.

Temetési szabadság jogcímen két nap vehető igénybe közeli hozzátartozó halálakor. S hogy ki minősül ilyennek? A vonatkozó polgári jogi jogszabályok értelmében:

Házastárs
Egyenes ágbeli rokon
Házastárs egyenes ágbeli rokona
Örökbe fogadott
Mostoha és nevelt gyermek
Örökbe fogadó
Mostoha és nevelőszülő
Testvér
Élettárs

TGYÁS, vagyis szülési szabadság illeti meg a várandós nőket, mely összesen huszonnégy hét, s ebből négyet a szülés várható időpontja előtt kell kiadni, mert ennek kötelezően a szülés elé kell esnie. Erre az időszakra a terhességi-gyermekágyi segély jár, sőt, rendes szabadság is, melyet akkor vehet majd ki a nő, amikor ismét munkába áll.

Napjainkban egyre többen folytatnak tanulmányokat munkájuk mellett, hogy a munkerő-piacon kelendőbbek legyenek, és magasabb fizetést érhessenek el. Mivel ez az elfoglaltság plusz teendőkkel jár, így idejére tanulmányi szabadság vehető igénybe. Mértéke attól függ, hogy az iskolai foglalkozás, valamint a szakmai gyakorlat mennyi időt követel meg a munkavállalótól. Ezen felül természetesen a vizsgákra is plusz rendkívüli szabadság vehető igénybe, összesen négy munkanap, valamint a szak-, és évfolyamdolgozat elkészítéséhez további tíz nap szabadság adható ki.

Természetesen a munkavállaló kérheti, hogy fizetés nélküli szabadságot kapjon. Miként nevéből is adódik erre az időszakra nem jár munkabér, viszont a munkaviszony továbbra is fennáll. E témakörbe tartozik:

a gyermek harmadik életévének betöltéséig terjedő idő
a tizennegyedik életév betöltéséig eltelő idő abban az esetben, ha gyermekgondozási segély jár a munkavállalónak
a tizenkettedik életév betöltéséig, ha otthoni ápolást szükséges biztosítani a gyermek számára
max. két év jár akkor, ha közeli hozzátartozó gondozása vált szükségessé
max. egy év magánerőből történő saját lakás építésekor

error: Content is protected !!