100%-os szemétdíj, hulladékszállítási kedvezményt kaphatsz! Mutatjuk hogyan:

100%-os szemétdíj, hulladékszállítási kedvezményt kaphatsz! Mutatjuk hogyan:

Az utolsó fillérig mentesülhetsz a szemétdíj fizetés alól ezzel a lehetőséggel >>>

FONTOS!!! ÍGY KAPHAT 100%-OS MENTESSÉGET A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJFIZETÉS ALÓL! ALIG PÁRAN TUDNAK AZ EGYIK LEGJOBB TÁMOGATÁS LÉTEZÉSÉRŐL! MONDJUK A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓKAT >>> ÍGY LEHET INGYEN A SZEMÉTSZÁLLÍTÁS >> FIGYELEM!!!

Az önkormányzati segélyek igénylése ügyében a lakhely szerint illetékes önkormányzathoz kell fordulni. Hogy milyen típusú segélyeket lehet igényelni és azok milyen feltételekhez kötöttek, erről mindig az illetékes önkormányzat dönt. Ezzel kapcsolatban teljes körű információkat a helyi önkormányzattól szerezhetünk.

Az egyik alig ismert önkormányzati támogatás a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjtámogatás!

Ezt a támogatást az önkormányzat a 70. életévüket betöltött lakóknak nyújtja ezt a támogatást, ami mentességet biztosít a szemétszállítási díj fizetése alól. Az önkormányzat azonban csak egy meghatározott konténer űrtartalomig vállalja át a szemétszállítási díjat.

Nincs előre meghatározott állami feltételrendszer, mivel önkormányzati segélyről van szó, így az önkormányzat saját hatáskörén belül határozza meg illetve szabályozza a feltételeket, hogy kinek jár és kinek nem!

Mi most bemutatunk egy példát, konkrétan Debrecen város példáját, de hangsúlyozzuk, hogy minden egyes városban, településen más feltételek lehetnek érvényben, sőt az sem biztos, hogy van ilyen támogatás, ugyanis arról is az önkormányzat maga dönthet, hogy ad-e ilyen támogatást a polgároknak vagy nem!

DEBRECENBEN EZEK A FELTÉTEK VANNAK ÉRVÉNYBEN >>>

A 70. életévüket betöltött személyek hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjának támogatása.

Szükséges okiratok:

Az igénylő adatlap ügyfélszolgálatnál történő benyújtása esetén az ügyintézés elősegítése érdekében a kérelmező személyi igazolványa, lakcímnyilvántartó-kártya és TAJ- kártya bemutatása szükséges!

A kérelemhez csatolni kell:

-Közös képviselő igazolása gyűjtőtartályt közösen használók esetében az adott ingatlanra eső közszolgáltatási díj összegéről.
– Családi házban lakó kérelmezők esetében a közszolgáltató által, a kérelem benyújtását megelőző utolsó negyedévben kibocsátott számla, valamint a számla kiegyenlítését igazoló bizonylat (csekk, folyószámla kivonat) másolatát.

error: Content is protected !!