200 EZER FORINTOS TÁMOGATÁST LEHET IGÉNYELNI KARBANTARTÁSRA, GYORS FELÚJÍTÁSRA >>>

200 EZER FORINTOS TÁMOGATÁST LEHET IGÉNYELNI KARBANTARTÁSRA, GYORS FELÚJÍTÁSRA >>>

LAKÁS HELYREÁLLÍTÁSI TÁMOGATÁS! A LEGTÖBBEN NEM IS HALLOTTAK RÓLA, PEDIG AKÁR 200 EZRET IS KAPHATNAK!

Lakáshelyreállítási támogatás

A Budavári Önkormányzat az idei évben is meghirdette a lakáshelyreállítási támogatást. A kérelmeket az arra jogosultak február 28-ig nyújthatták be a Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központnál (1012 Budapest, Attila út 89.).A Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a lakáshelyreállítási támogatás biztosításával segítséget kíván nyújtani azon rászorulók részére, akik önerőből nem képesek elvégezni olyan állagmegóvási munkákat, amelyek a lakásban élők egészségi állapota miatt is indokolt, így különösen tisztasági festés, elavult vezetékek javítása, szigetelési munkák, mosdó helyiségek karbantartása.

A támogatás megállapításának együttes feltételei: a kérelmező 65. életévét betöltötte, vagy rendszeres szociális segélyben részesül, illetve azon család részesülhet ebben a támogatásban, ahol kettő vagy több gyermeket nevelnek. A jogosultsági jövedelemhatár az egyedülállók esetén az öregségi nyugdíjminimum 250 %-a (71.250,-Ft), család esetén az öregségi nyugdíjminimum 200%-a (57.000,- Ft). A támogatás mértéke egy lakásra egy alkalommal legfeljebb 200.000,- Ft lehet. A kérelmek elbírálásáról a Népjóléti Bizottság dönt.

A lakás helyreállítási támogatás iránti kérelem minden év január 1. – február 28. közötti időszakban nyújtható be a Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központnál (1012 Budapest, Attila út 89.)

További információkért keressék bizalommal a Budavári Önkormányzat Népjóléti Csoportjának munkatársait, akik készséggel állnak a rendelkezésükre.

Idén már nem igényelhető, de mindenképpen érdemes tudni róla, mert valószínűleg a jövő évben is meghirdetik! Ez nem kötelező támogatás minden önkormányzat maga dönt arról, hogy ad-e a polgárainak vagy sem, érdemes mindenkinek a helyileg illetékes hivatalban érdeklődni, mert lehet, hogy náluk is van!

error: Content is protected !!