8 törvényváltozás, amelyek a legtöbb szülőt érintik – mindenképpen érdemes tudni róluk!

8 törvényváltozás, amelyek a legtöbb szülőt érintik – mindenképpen érdemes tudni róluk!

Sokan nem tudnak róla, hogy számos olyan kedvező változás történt  a családhoz kapcsolódó ellátásoknál, amelyek  jelentős könnyebbségeket hozhat a család életébe, anyagi helyzetébe.

Nem csak a minőségi változás jelent majd segítséget, hanem az igénylési formák, módszerek is jelentősen leegyszerűsödtek. Például már egy nyomtatványon lehet igényelni a CSED és GYED ellátásokat, így nem kell később megint foglalkozni a kérelmekkel a kismamának. Gyermekjóléti alapellátások 2015 - 2016
 
Lássuk milyen kedvező változások történtek:

 

 

A GYED

biztosításon alapuló  ellátás, és  az a célja, pótolja a kiesett jövedelmet, amíg a gyermekkel otthon van a szülő. A GYED- re jogosultságot  szabályok rögzítik, az egyik kitétel,  a szülést megelőző két éven belül kell legyen az adott szülőnek 365 nap biztosításban töltött ideje. Mivel nem csak az anya igényelheti a GYED-et, ezért az  apa esetében nem a szülést megelőző időpontot veszik figyelembe , hanem az igénylés időpontját megelőző két évben szükséges meglennie a 365 nap biztosítási idő.

 
Az is  alapvető feltétel, hogy a gyermeket saját háztartásában nevelje a szülő, eddig nem volt pontosan meghatározva, hogy a GYED tekintetében mit értelmeznek a saját háztartásban nevelés fogalmán.  Egy módosításnak köszönhetően már pótolták a hiányosságot, így pontosan meghatározták, a GYED esetében hogyan kell értelmezni a saját háztartásban nevelést.
 
A módosítás szerint:
 • akkor neveli a szülő saját háztartásában a gyermeket, ha a gyermek életvitelszerűen a szülővel együtt él, a szülő gondozza, neveli na gyermeket. Ennek köszönhetően kizárható a jogosultságból az a szülő, aki elvált és a gyermek néha nála van.
 

2. GYED-re való jogosultság, a 2015.december 31.-ét követő időszakban


 • A GYED-re előzőleg az a főszabály vonatkozott, hogy annyi ideig jár a gyed a jogosultnak, amennyi biztosítási idővel rendelkezett a szülés ? apa esetén az igénylést megelőző időszakban. Példaként ha valaki 410 nap biztosítási idővel rendelkezik a megelőző  2 évben, akkor 410 napig jogosult a gyed-re, de ez alatt a gyermek még nem töltötte be a 2- életévét, így a GYES-t kell igényelnie, amely jóval kevesebb.
 • A megváltozott jogszabály szerint a szülő, ha megszerezte a 365 nap biztosítást, akkor a gyermek 2 éves koráig jogosult a GYED-re ( ikrek esetén a gyermekek 3 éves koráig kaphatja a szülő a GYED-et.
 • Ha 2016. január 1-től jogosult a GYED-re a szülő, akkor mér a gyermek 2 éves koráig jogosult a gyed-re.
 

3. GYED extra kibővítése


 • január 1-től szintén változás történt, GYED folyósítása mellett a szülő végezhet keresőtevékenységet, 2015 december 31.-ig az a korlát volt érvényben, hogy csak a gyermek 1 éves kora után végezhetett a jogosult szülő keresőtevékenységet. Az, hogy mikortól végezhet keresőtevékenységet teljesen attól függ, hogy mikor jár le a CSED, és mikortól jogosult GYED-re a szülő.
 • bevezetésre került a diplomás(hallgatói) GYED
 • nem kell több gyermek esetén választani az ellátások közül, minden gyermek utáni ellátásra jogosult a szülő egyidőben.

4. CSED naptári napi alapjának kiszámítása

 
Az egészségbiztosító már 2015 januártól a NAV-tól kapja meg a biztosított adatait, ezért nem kérnek arra vonatkozóan igazolást, hogy mennyiért, hol dolgozott a kérelmező. Fontos tudni nem az adóalapot, nem az adóval kapcsolatos jövedelmet vizsgálja az ,  az egészségbiztosító ellátás megállapításakor,  hanem csak és kizárólag a pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelmet . A foglalkoztató bevallásában szereplő adatokkal dolgoznak és csak és kizárólag a fennálló biztosítási jogviszonyban elért jövedelmet veszik figyelembe.
2015 júliusától életbe lépett az új kedvezményszabály, ennek köszönhetően, ennek köszönhetően sokkal kedvezőbbek az ellátási feltételek
 • ha az előző gyermek után járó gyed vagy gyes folyósításának az ideje alatt születik meg az újabb baba, és ezen ellátások folyósításának megszűnését követő egy éven belül ugyanannál a foglalkoztatónál dolgozott vagy dolgozik a biztosított, ahol az előző gyermek születésekor is dolgozott, abban az esetben nem lehet kevesebb az újabb gyermek után járó CSED alapja, mint az előző gyermek után megállapított CSED alapja.
 • egy kis pontosítással még kedvezőbbé tették 2016 január 1-től a feltételeket: 2016-tól nemcsak második gyermekre, hanem akár harmadik, negyedik gyermekre is vonatkozhat az  a jogszabály, hogy az utolsóként született gyermek jogán megállapított ellátást kell figyelembe venni.

5. GYED naptári napi alapjának számítása:

–   szintén kedvező változás : ha nincs semmilyen  jövedelem vagy nem volt 180 napnyi folyamatos biztosítási ideje a szülőnek, akkor a minimálbér kétszerese alapján számolják, kivételt ha a tényleges szerződés szerinti jövedelem ennél kevesebb, mert ha kevesebb, akkor az alapján számolnak.
–  a GYED-kedvezmény esetén a gyed összegét  kell összehasonlítani az előző gyerek CSED-összegével, és amelyik a kedvezőbb, azt kell folyósítani a biztosított részére. Utólagos pontosítás ezzel az ellátással kapcsolatban is történt: 2016-tól bekerült a jogszabályba, hogy pontosan melyik ( az utolsó) gyermekről van szó.
 
Nagyon fontos tény: mindkét kedvezményszabály csak akkor alkalmazható, ha kizárólag a jogosultság kezdő napján fennálló foglalkoztatónál elért jövedelem figyelembevételével került megállapításra az utolsóként megállapított CSED alapja.
6. Diplomás gyed összegének megállapítása


 • az a különbség a rendes GYED-hez viszonyítva, hogy itt nincs mód előzetes CSED igénylésre,  a diplomás GYED a gyermek születésének napjától egy éves koráig járt, és  nem lehetett mellette kereső tevékenységet végezni.  Kedvezőbb lett a szabályozás :
annak, aki hallgatói GYED-ben részesül, a folyósítás 169. napjától folytathat kereső  tevékenységet mellette. Szintén  érvényes jogszabály, hogy a diplomás gyed összegénél nem lehet kevesebb annak a kismamának járó gyed összege, aki csak azért nem jogosult diplomás gyed-re, mert az általános szabályok szerinti gyed-et kapja , azért mert dolgozott és így van 180 napi biztosítása, de egyébként jogosult lenne.
 

7. CSED és GYED igénybejelentés

Eddig a GYED-re az igényt külön kellett benyújtani, miután lejárt a CSED. Most már a CSED-re és GYED-re is az igényt egyszerre lehet benyújtani a kisbaba születése után. Az egészségbiztosító úgynevezett kombi nyomtatványt hozott létre. De abban az esetben , ha az apa igényli az ellátást, akkor  használható a külön igénybejelentő, az anyának a CSED, apának a GYED. Nem történt változás a GYED iránti kérelem elbírálásában: amennyiben a gyed iránti kérelem a szülési szabadság  alatt vagy az annak megfelelő időtartam lejártát megelőzően kerül benyújtásra, akkor a kérelem elbírálására vonatkozó határidő kezdőnapja – a szülési szabadság, illetve az annak megfelelő időtartam lejártát követő nap.
 

8. Jogalap nélkül kifizetett ellátás megtérülése, a „betudás” szabálya

 
Szintén módosultak  a jogalap nélkül felvett ellátás visszatérítésének szabályai a következőképpen:
 • a szülők egybehangzó nyilatkozata alapján- lehetőség van a jogalap nélküli ellátás levonására a másik szülőnek járó pénzbeli ellátás összegéből.
 • bármelyik szülő részére folyósított ellátásból levonható az együtt élő szülők háztartásában lévő gyermekére tekintettel folyósított jogalap nélkül felvett családtámogatási ellátás.
error: Content is protected !!