A Kormány bevezeti a szociális vagy más néven a ‘szegénytemetést”

A Kormány bevezeti a szociális vagy más néven ‘szegénytemetést”

További változás, hogy a szociális temetés jogintézményének hatálybalépési időpontját 2021. január 1-jére tolták ki.

Beillesztették a gyermekvédelmi rendszerbe a tanoda intézményét, a részletes szakmai, valamint a működéssel és finanszírozással összefüggő rendelkezéseket a végrehajtási rendeletekben szabályozzák majd.

Néhány tudnivaló a szociális temetéssel kapcsolatban :

Milyen hivatali úton igényelhető a lehetőség?

– Miután a jogszabály még nem lépett hatályba, s nem jelent meg a törvény végrehajtásáról szóló jogszabály sem, ezért erre a kérdésre pontosan nem lehet válaszolni. A szociális temetés temetői rendjéről az önkormányzatnak még rendeletet kell alkotnia.

– Mit jelent ez a gyakorlatban, mit vállal ezzel a család, a hozzátartozó?

– Az első kérdésre adott válaszból következően nem feltétlenül csak hozzátartozó vállalhat szociális temetésben közreműködést. Az eltemettetésre kötelezett feladata az elhunyt temetésre való előkészítése (mosdatása, felöltöztetése), a sír vagy urnasír kiásása és visszahantolása, a koporsó, urna gépjármű nélküli szállítása a temetőn belül és a sírba helyezése vagy az urna elhelyezése. Szociális temetés esetén az elhunyt hűtéséről, szállításáról, továbbá az eltemettető választása szerint a hamvasztásról az állam gondoskodik, a szociális temetéshez az állam sírhelyet, koporsót, urnát és sírjelet biztosít. Szociális temetés választása esetén az eltemettetőt temetési költségek nem terhelik, és azok hagyatéki teherként sem érvényesíthetők.

– Mire kötelezhető a hozzátartozó?

– Az előző kérdésre adott válaszban foglaltakon túlmenően a szociális temetésben közreműködő személynek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a temetés kapcsán nem ajánl fel, a személyes közreműködők pedig nem fogadnak el semmilyen ellenszolgáltatást, valamint nyilatkoznia kell arról is, hogy a szociális parcellával rendelkező temető üzemeltetője a munkavégzés szabályairól őt tájékoztatta.

– Köztemetés esetén mire kötelezhető a netán fellelhető hozzátartozó, s ki kötelezhető a köztemetés költségeinek utólagos megtérítésére?

– Abban az esetben, ha az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik, a haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere önkormányzati hatáskörben gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről. A köztemetés költségeinek utólagos megtéríttetésére két lehetőség van. Ha fellelhető az eltemettetésre köteles személy, akkor őt az eljáró hatóság a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi. Ha ilyen személy nincs, vagy nem lelhető fel, de az elhunyt személy hagyatékát leltározni kellett, akkor a temetési költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél kell bejelenteni – mondta végezetül dr. Mohos Gábor.

error: Content is protected !!