A köztisztviselői illetményalap és közalkalmazotti bértábla 2020 – közalkalmazotti bértábla fizetési fokozatok megállapítása

A köztisztviselői illetményalap és közalkalmazotti bértábla 2020 – közalkalmazotti bértábla fizetési fokozatok megállapítása >>>

Változik a közalkalmazotti bértábla 2020-évben ! – Nem sok időt adott a szociális partnereknek a Nemzetgazdasági Minisztérium a munka törvénykönyve és jó néhány más jogszabály módosításának véleményezésére: a tárca honlapjára felkerült tervezettel kapcsolatos észrevételeket október 15-ig fogadják. Igaz, nagyobb horderejű változásokat nem is nagyon tartalmaz a tervezet, leszámítva talán a munkavédelmi törvény szigorításait, illetve azt, hogy a közalkalmazotti bértáblát hozzáigazítják a nyugdíjkorhatár-emelésekhez – írja a www.szakszervezetek.hu oldal.

 Eddig ugyanis 37 év szolgálati jogviszony után már nem követte az illetménynövekedés a munkaviszonyban eltöltött időt, ez pedig elsősorban a középfokú végzettségűeket sújtotta többszörösen is az évek óta befagyasztott illetményalap miatt.

   A tervezett módosítások jelentős része technikai, értelmezési célú pontosítás. Például egyértelműsítik, hogy egy jognyilatkozat akkor minősül írásba foglaltnak, ha a munkavállaló is aláírta, továbbá azt is, hogy az elektronikusan elkészített munkaszerződést öt napon belül papíralapú formátumban is át kell adni az alkalmazottaknak. Ahogyan azt is, hogy alapbérként a kötelező legkisebb munkabért vagy garantált bérminimumot kell meghatározni, és teljesítménybérezés esetén a százszázalékos teljesítés minimumösszegének megállapításakor ezeket kell figyelembe venni. Részletesebb szabályokat kap az elmaradt jövedelem számítása, valamint a munkáltató kártérítési felelőssége esetén a kár megfizetésének módja, és rögzítik azokat a Ptk.-paragrafusokat is, amelyek a munkáltatók kártérítési felelősségével kapcsolatban alkalmazhatók, továbbá a hozzátartozók kárának megfizetését szabályozzák. Kikerülnek viszont a kódexből az elvárt béremeléssel kapcsolatos passzusok.

   Pontosítják a munkavégzési és rendelkezésre állási kötelezettség alóli mentesség eseteit – nemcsak az Mt.-ben, de többek között a honvédek, a rendvédelmi és az adóhivatali dolgozók, az ügyészek és ügyészségi dolgozók, a bírák, a közalkalmazottak és a köztisztviselők esetében is az érintettekre vonatkozó életpálya-, illetve jogállási törvényekben. Egyértelművé tennék, hogy munkaidőnek számít a munkavégzéshez kapcsolódó előkészítő és befejező tevékenység is, emellett pontosítják az egyenlőtlen munkaidő-beosztás eseteit, ehhez kapcsolódóan pedig az egyenértékű kompenzáló pihenőidő szabályozását. A nők és a gyereket egyedül nevelők számára is lehetővé teszik az éjszakai munkavégzést a gyerek hároméves korának eléréséig.

   Újdonság, hogy a munkáltató visszavonhatja a felmondását, ha az elbocsátás közlését követően jelzi a dolgozó, hogy várandós, vagy lombikprogramban vesz részt – a döntésre 15 napja van. Az is újdonság, hogy a felsőfokú végzettségűek a jövőben csak saját kérésükre vehetnek részt közmunkában. A munkavállaló azonnali hatályú felmondása – a munkáltató jogsértése – esetén is kötelezővé teszi a végkielégítést. Sőt, a munkavállalót – azonnali hatályú felmondása esetén – a felmondási időre járó távolléti díj is megilleti. Jogellenes felmondásnál pedig a munkavállaló a felmondási időre járó távolléti díj dupláját kaphatná a tervezet szerint.

Köztisztviselői és kormánytisztviselői bérek számítása

A köztisztviselői és kormánytisztviselői illetményalap továbbra is egységesen 38.650 forint. A köztisztviselői alapilletményt az előbb említett illetményalap és a bértáblában található szorzószám segítségével számolják ki.
Példaként egy tanácsost véve, a szorzószáma 1-2 évente automatikusan emelkedik, a kategórián belüli három fizetési fokozat szerint:

Szolgálati idő 3-4 év: Tanácsos, 4. fokozat – 3,5-ös szorzó
Szolgálati idő 4-6 év: Tanácsos, 5. fokozat – 3,7-es szorzó
Szolgálati idő 6-8 év: Tanácsos, 6. fokozat – 3,9-es szorzó

A köztisztviselői fizetés az így kiszámolt alapilletményből és további tételekből (pl. nyelvpótlék, egyéb juttatások) alakul ki a közszlgálati tisztviselőkről szóló törvény melléklete által rögzített módon.

Közalkalmazotti bérek

A közalkalmazotti bértábla évek óta változatlan. A bértábla fizetési osztályokra és fizetési fokozatokra bontható. A fizetési osztály az adott közalkalmazott végzettségétől, szakképzettségétől függ. Például alapfokú végzettséggel az „A” fizetési osztályba kerül, felsőfokú szakképzettséggel az „E” osztályba, az akadémiai doktori címmel rendelkezők pedig a legmagasabb, „J” fizetési osztályba kerülnek. Ennek részletei a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 61.§-ában vannak leírva.
Az adott osztályba sorolt közalkalmazott fizetése a munkában eltöltött évek függvényében emelkedik a fizetési fokozatokban megadott szorzók szerint.
A bértábla alkalmazását szintén befolyásolja a minimálbér. Akinek a táblázat alapján kiszámított bére a minimálbér alatt maradna, annak fel kell kerekíteni a fizetését.

Közalkalmazotti bértábla

A közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozata szerinti garantált illetmények havi összege forintban, valamint a fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámok a 2016. évben

forrás: a 2015/2016. évre vonatkozó költségvetési törvény tervezetének 7. melléklete

Fizetési fokozatok Fizetési osztályok
A B C D E F G H I J
1. 69.000 77.000 78.000 79.000 89.000 122.000 127.000 129.500 142.000 154.500
2. 1,0175 1,0175 1,0200 1,0250 1,0275 1,0350 1,0350 1,0500 1,0450 1,0600
3. 1,0350 1,0350 1,0400 1,0500 1,0550 1,0725 1,0725 1,1000 1,1025 1,1350
4. 1,0525 1,0525 1,0650 1,0750 1,0900 1,1100 1,1100 1,1500 1,1675 1,2100
5. 1,0700 1,0700 1,0900 1,1000 1,1250 1,1475 1,1475 1,2000 1,2425 1,2850
6. 1,0875 1,0875 1,1125 1,1250 1,1600 1,1850 1,1850 1,2600 1,3175 1,3600
7. 1,1075 1,1075 1,1375 1,1525 1,1975 1,2225 1,2225 1,3350 1,3925 1,4200
8. 1,1275 1,1400 1,1625 1,1875 1,2350 1,2650 1,2725 1,4100 1,4675 1,4825
9. 1,1500 1,1725 1,1950 1,2250 1,2725 1,3075 1,3325 1,4850 1,5275 1,5450
10. 1,1725 1,2075 1,2300 1,2625 1,3100 1,3675 1,3950 1,5600 1,5875 1,6075
11. 1,1950 1,2425 1,2675 1,3000 1,3475 1,4275 1,4575 1,6250 1,6475 1,6700
12. 1,2175 1,2775 1,3050 1,3375 1,3775 1,4875 1,5200 1,6900 1,7075 1,7325
13. 1,2400 1,3125 1,3425 1,3750 1,4075 1,5475 1,5825 1,7550 1,7775 1,8025
14. 1,2625 1,3500 1,3800 1,4125 1,4425 1,6075 1,6450 1,8200 1,8475 1,8725

A bértábla (illetménytáblázat) segítségével a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben leírtak szerint lehet kiszámítani a közalkalmazotti fizetést.

 

One comment

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

error: Content is protected !!