Adóelőleg nyilatkozat alkalmazás 2019 (ANYA)

Adóelőleg nyilatkozat alkalmazás 2019 (ANYA)

Adóelőleg Nyilatkozat a Kedvezményekről

Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója, vagy összevonás alá eső rendszeres jövedelmet juttató kifizetője az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény, első házas kedvezmény, vagy a személyi kedvezmény figyelembevételével vonja le az adóelőleget, ehhez a megfelelő adóelőleg-nyilatkozatot ki kell töltenie és át kell adnia munkáltatónak. Az említett adóelőleg-nyilatkozatokat egyszerűen elkészítheti az alábbi program segítségével.

A megfelelő adatok kitöltésével, valamint az Önnek szükséges nyilatkozat megjelölésével a program elkészíti az Ön adóelőleg-nyilatkozatait, melyeket kinyomtatva átadhat a munkáltatójának (kifizetőjének), valamint elmentheti a saját eszközére későbbi nyomtatás, vagy használat érdekében. Önnek a kinyomtatott nyilatkozatot csak alá kell írnia, továbbá a kiállítás dátumát meg kell jelölnie.

A nyilatkozatot két példányban adja át munkáltatójának, kifizetőjének. Az első házasok nyilatkozatánál, valamint a családi kedvezmény-nyilatkozatnál a megfelelő helyen az Ön házastársának (kedvezményre jogosult élettársának) is alá kell írnia. Amennyiben a családi kedvezményre több magánszemély jogosult, mindenképpen közös nyilatkozatot kell tenniük akkor is, ha a kedvezményt teljes egészében kizárólag a jogosultak egyike érvényesíti. A bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi XXIX. törvény (a továbbiakban: Béktv.) 3. § (1) bekezdése alapján a házastársakra vonatkozó rendelkezéseket a bejegyzett élettársakra is alkalmazni kell, ezért a házastárs kifejezés alatt a továbbiakban a bejegyzett élettársat is érteni kell.

Az adóelőleg-nyilatkozat nem kizárólag munkáltató számára adható, hanem olyan kifizető felé is, aki összevonás alá eső rendszeres jövedelmet juttat. Ilyennek kell tekinteni különösen a havi, heti bért, munkadíjat, tiszteletdíjat, személyes közreműködés ellenértékét, egyéb juttatást. Ilyen kifizetőnek minősül például az a megbízó, aki rendszeresen juttat megbízási szerződés alapján díjat a magánszemélynek. Az adóelőleg megállapítása szempontjából munkáltatónak kell tekinteni azt, aki bért fizet ki, illetve a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tag tekintetében a társas vállalkozást. Bérnek minősül a munkabér, de az adóköteles társadalombiztosítási ellátás, például a gyermekgondozási díj is, így a kedvezmény azzal szemben is érvényesíthető.

A munkáltató (a kifizető) a nyilatkozatban foglaltakat az adóéven belül az átadást követő kifizetéseknél veszi figyelembe. A nyilatkozat tartalmát érintő bármely változás esetén Ön köteles haladéktalanul új nyilatkozatot tenni, vagy a korábbi nyilatkozatot visszavonni. Családi kedvezménynél nem kell új nyilatkozatot tenni, ha az adóévben a magánszemély a családi kedvezményt már a magzatra tekintettel is érvényesítette. A nyilatkozat egyik példányát a munkáltatónak, másik példányát pedig Önnek kell az adóbevallás elkészítéséhez szükséges bizonylatokkal együtt az elévülésig, azaz 5 évig megőriznie.

error: Content is protected !!