Akár a te gyermekednek is a 25 éves koráig jár ez a támogatás! >>> Kérlek oszd meg …

Akár a te gyermekednek is a 25 éves koráig jár ez a támogatás! >>> Kérlek oszd meg …

Akár gyermeked 25 éves koráig is járhat ez a támogatás!

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult:
– a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének,
– természetbeni támogatásnak (július, november hónapban)
– az ingyenes tankönyvnek az igénybevételére. 

Ki kérheti a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítását?
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve a nagykorú személy a lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél kérheti. A jegyző a támogatásra való jogosultságot 1 év időtartamra állapítja meg.

Mely időponttól nyílik meg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság?
A rendszeres kedvezményre való jogosultság kezdő időpontja a kérelem benyújtásának napja.

Kinek állapítható meg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága?
A gyámhivatal annak a gyermeknek állapítja meg a jogosultságát,
– akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140 %-át (2015-ben 39.900,- Ft) ha
– a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy
– a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
– a nagykorúvá vált gyermek esetén, ha megfelel az egyéb feltételeknek vagy
– a fentiekbe nem tartozó esetekben annak a gyermeknek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át (2015-ben 37.050,- Ft) feltéve,
hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg a törvényben meghatározott értéket.

Nagykorú gyermek esetén is megállapítható a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény?
Az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén nagykorúvá válása után is jogosult a gyermek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, ha
– nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy
– felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be, és a nagykorúvá válását megelőző második hónap első napja, valamint a nagykorúvá válását megelőző nap közötti időszakban legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult.

TERMÉSZETBENI TÁMOGATÁS
A települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága
– a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel,
– a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel
természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában.

PÉNZBELI TÁMOGATÁS
Ki jogosult pénzbeli támogatásra?
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek családbafogadó gyámjául kirendelt hozzátartozó pénzbeli ellátásra jogosult, ha
– a gyermek tartására köteles, és
– nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban, időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik.

Mennyi a pénzbeli támogatás havi összege?
A támogatás havi összege gyermekenként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22%-a, mely 6.270,- Ft.

Hogyan történik a támogatás folyósítása?
Ha a pénzbeli ellátást jogerősen megállapították, az a kérelem benyújtásától esedékes azzal, hogy ha a kérelmet
– a tárgyhónap tizenötödikéig nyújtották be, a támogatás teljes összegét,
– a tárgyhónap tizenötödikét követően nyújtották be, a támogatás ötven százalékát;
A hivatalbóli eljárás megindulásának napjától esedékes azzal, hogy ha a hivatalbóli eljárás
– a tárgyhónap tizenötödikéig megindult, a támogatás teljes összegét,
– a tárgyhónap tizenötödikét követően indult meg, a támogatás ötven százalékát kell kifizetni.

A gyámhatóság kinek állapít meg pótlékot?
A gyámhatóság annak a családbafogadó gyámként kirendelt hozzátartozónak, akinek pénzbeli ellátásra való jogosultsága
– a tárgyév augusztus 1-én fennáll, augusztus hónapban 8.400,- Ft, továbbá ha
– a tárgyév november 1-én fennáll, november hónapban 8.400,- Ft
pótlékot állapít meg gyermekenként.

Forrás : www.kormany.hu

Be the first to comment on "Akár a te gyermekednek is a 25 éves koráig jár ez a támogatás! >>> Kérlek oszd meg …"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*