Anyasági támogatás, csecsemőgondozási díj és gyermekgondozási díj 2019

Anyasági támogatás, csecsemőgondozási díj és gyermekgondozási díj 2019

Két olyan jogszabályt is kihirdettek, amely az anyasági támogatással, a csecsemőgondozási díjjal, a gyermekgondozási díjjal kapcsolatos szabályokat módosította. Az alábbiakban a fenti ellátásokra vonatkozó fontosabb változásokat ismertetjük.

Az anyasági támogatásra vonatkozó módosítások

Az anyasági támogatás olyan egy egyszeri támogatás, amelyet a szülést követő 6 hónapon belül lehet igényelni. Az anyasági támogatás – gyermekenkénti – összege az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 225 százaléka (azaz 64 125 forint), ikergyermekek esetén 300 százaléka (azaz 85 500 forint).

Az anyasági támogatás kapcsán a legjelentősebb változás, hogy 2018. január 1-jétől bővül az anyasági támogatásra jogosultak köre. Azaz 2018. január 1-jétől anyasági támogatás állapítható meg – a jelenlegi jogosultakon túl – a nem Magyarország területén élő, külföldön született.

▪ a hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv által anyakönyvezett, magyar állampolgárságú gyermek vér szerinti anyjára, örökbefogadó szülőjére vagy gyámjára, vagy

▪ a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény alapján kiadott „Magyar igazolvánnyal” rendelkező gyermek vér szerinti anyjára, örökbefogadó szülőjére vagy gyámjára, feltéve, hogy a gyermek lakóhelye szerinti szomszédos állam joga szerint a magyar állampolgárság felvétele a szomszédos állam szerinti állampolgárságtól való megfosztással jár. Ez utóbbi esetben szükséges annak igazolása, hogy a gyermek rendelkezik a 2001. évi LXII. törvény alapján kiadott „Magyar igazolvánnyal”, és csatolni kell a kérelemhez a külföldi anyakönyvi kivonat másolatát is.

A nem Magyarország területén élő, külföldön született gyermekek kapcsán igényelt anyasági támogatásra vonatkozó kérelem benyújtható a külképviselet hivatásos konzuli tisztviselőjénél is. Azt, hogy pontosan milyen adatokat kell kitölteni az anyasági támogatás kapcsán, a 405/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet 5/a melléklete tartalmazza.

error: Content is protected !!