Anyasági támogatás igénylőlap 2018/2019 – KORMÁNYHIVATAL – magyar államkincstár anyasági támogatás nyomtatvány >>

Anyasági támogatás igénylőlap  – KORMÁNYHIVATAL – magyar államkincstár anyasági támogatás nyomtatvány >>>

Anyasági támogatás kérelem és a legfontosabb tudnivalók

Ki jogosult anyasági támogatásra? – Anyasági támogatásra jogosult a szülést követően:
a) az a nő, aki terhessége alatt legalább négy alkalommal – koraszülés esetén legalább egyszer – terhesgondozáson vett részt; (az anyasági támogatás jogosultat akkor is megilleti, ha a gyermek halva született)
b) az örökbefogadó szülő, ha a szülést követő hat hónapon belül az örökbefogadást jogerősen engedélyezték;
c) a gyám, ha a gyermek a születését követően hat hónapon belül – jogerős határozat alapján – a gondozásába kerül.
Nem jár anyasági támogatás, ha
a szülők a gyermek születését megelőzően nyilatkozatban hozzájárultak a gyermek örökbefogadásához;
a megszületett gyermek a gyámhatóság jogerős határozata alapján családból kikerülést eredményező gyermekvédelmi gondoskodásban részesül.
Az anyasági támogatás – a szülést követő hat hónapon belül benyújtott igény esetén – megilleti a jogosultat, ha
a gyermek örökbefogadásához való hozzájárulásról szóló nyilatkozatot visszavonták;
a családból kikerülést eredményező gyermekvédelmi gondoskodást megszüntetik, és a továbbiakban az anya gondoskodik a gyermek neveléséről.

Az anyasági támogatás összege

Az anyasági támogatás – gyermekenkénti – összege azonos a gyermek születésének időpontjában érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 225%-ával (2013. évben 64 125,-Ft), ikergyermekek esetén 300%-ával (2013. évben 85 500,-Ft).
Az anyasági támogatás iránti kérelem
Az anyasági támogatás iránti igény benyújtása az „Kérelem anyasági támogatás megállapítására” című formanyomtatvány kitöltésével történik. A formanyomtatvány tartalmazza a kérelemhez benyújtandó iratok, illetve iratmásolatok körét. A formanyomtatvány ingyenes. Az igényelbíráló szerv az igénylő lakóhelye szerint illetékes Kormányhivatal, illetve, ha az igénylő munkahelyén működik ilyen, akkor a családtámogatási kifizetőhely.
Az anyasági támogatásra vonatkozó igényt a szülést követő hat hónapon belül lehet benyújtani!

Itt tölthető le :  „Kérelem anyasági támogatás megállapítására” című formanyomtatvány

 

error: Content is protected !!