Banki hitel elévülése 2019 – adósságrendezés feltételei, részletei 2019-ben!

Banki hitel elévülése 2019 – adósságrendezés feltételei, részletei 2019-ben!

Tapasztalhatják sokan, hogy hiába vezettek be adósságkezelési támogatást, vagy más hitel törlesztéséhez, esetleg csökkentéséhez hozzásegítő intézkedéseket, hitelmentő adósságrendezést, még mindig rengetegen nyögik az évekkel ezelőtt felvett hitel törlesztő részleteit és kamatait. Mindenki szabadulni szeretne hitelétől, de ez sajnos nem egyszerű. Voltak már hitel kiváltó kölcsönök is, de ez is csak csöbörből vödörbe.

Ezen intézkedések ellenére is számtalan esetben megtörténik, hogy nem tudják havonta kigazdálkodni a felvett hitel havi törlesztő részletét, és az hónapról hónapra csak gyűlik és gyűlik. Elég, ha az ember egy havi törlesztő részlettel megcsúszik és maris megvan a baj, hiszen következő hónapban a kétszeresét kellene előteremteni, ami szinte képtelenség. Többek között ezért is vonultak ki olyan sokan külföldre dolgozni, hogy vissza tudják adni a bankoknak a felvett hitelt, meg a horrorisztikus mértékű kamatokat, amivel a bankok adós rabszolgaságba kívánják taszítani ügyfeleiket …

Maradnak azért szép számmal azok, akik nem tehetik vagy tehették meg azt, hogy külföldön próbálják meg lenullázni magukat. Ilyenkor úszik a lakás, vagy a ház, vagy ami éppen fedezetként szolgált a hitel felvétele esetén.

Ha nem fizetjük a hitel tartozásunkat, akkor a bank megkezdi a tartozás behajtását, ami azt jelenti, hogy bírósági végrehajtási szakaszba kerül az ügy. Ez azért is kellemetlen, mert a végrehajtó díja nem kevés, ami még növeli az egyébként sem kevés adósságunkat.

Mi az elévülés, és hogyan alakult a korábbi és a jelenleg hatályos Polgári Törvénykönyv szerint?

A követelések öt év alatt elévülnek, ha jogszabály másként nem rendelkezik. Az új Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint:

„6:22. § (1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek el.
(2) Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik.
(3) Az elévülési idő megváltoztatására irányuló megállapodást írásba kell foglalni.
(4) Az elévülést kizáró megállapodás semmis.
6:23. § (1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, az elévült követelést bírósági eljárásban nem lehet érvényesíteni.”

A régi Ptk. az alábbiak szerint tartalmazta az elévülés megszakadásának eseteit:

Ptk.327. § (1) A követelés teljesítésére irányuló írásbeli felszólítás, a követelés bírósági úton való érvényesítése, továbbá megegyezéssel való módosítása – ideértve az egyezséget is –, végül a tartozásnak a kötelezett részéről való elismerése megszakítja az elévülést.

Az új Ptk. ellenben így fogalmaz:

„6:25. §[Az elévülés megszakítása]
(1) Az elévülést megszakítja
a) a tartozásnak a kötelezett részéről történő elismerése;
b) a kötelem megegyezéssel történő módosítása és az egyezség;
c) a követelés kötelezettel szembeni bírósági eljárásban történő érvényesítése, ha a bíróság az eljárást befejező jogerős érdemi határzatot hozott; vagy
d) a követelés csődeljárásban történő bejelentése.”

Vagyis az új Ptk nem tartalmazza a követelés teljesítésére irányuló írásbeli felszólítást sem az engedményezést mint elévülés megszakító esetet. A bírósági eljárás is csak akkor szakítja meg az elévülési határidőt, ha az eljárást befejező jogerős, érdemi határozattal zárja le a bíróság. Vagyis, ha felszólít a bank, ha nem az elévülés a követelés esedékessé válásától megkezdődik és 5 év alatt elévül a tartozás, ha a Bank addig nem tereli jogi útra az ügyet, vagyis nem hajtatja végre.

A bankok az elévülés megszakítása céljából megkísérelhetik, hogy az ügyfelekkel aláíratnak olyan okiratot, amivel megszakíthatják az elévülést. Ezért ne írjon alá semmilyen iratot, főképpen, ha azt hozzáértő személlyel, jogásszal meg nem nézette.

A végrehajtási jog a végrehajtandó követeléssel együtt évül el, így a végrehajtási jog elévülési ideje a követelés elévülési idejével esik egybe, ami 5 év, (telefon, internet szolgáltatás esetében 1 év az elévülés ideje)

Egyszóval, legyen mindenki figyelmes és körültekintő, ha a banki tartozásával kapcsolatban bármilyen banki felszólítást kap, valamilyen dokumentum aláírására kérik, vagy megkérik, fáradjon be személyes megbeszélésre … stb.

Be the first to comment on "Banki hitel elévülése 2019 – adósságrendezés feltételei, részletei 2019-ben!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*