Családi pótlék 2019: összege, utalása, szabályok, feltételek, igénylés és kiskapuk

Családi pótlék 2019: összege, utalása, szabályok, feltételek, igénylés és kiskapuk

Összege : Nem emelik a családi pótlékot 2019-ben sem!

Már több változási is életbe lépett ezen a téren, de 2016. január elsejétől még szigorúbb feltételekhez fogják kötni a családi pótlék folyósítását.

Kevesen tudják például, de szeptember elsejétől kötelező az óvoda minden 3 évet betöltött gyermek számára. Ha például ezt a szabályt megszegjük, akkor ugrott a családi pótlék.

Mi számít hiányzásnak és mi nem?

Ha a gyermekünk egy nap négy órát van az óvodában, akkor teljesítettnek vehető az a nap.

Mi az igazolt és az igazolatlan hiányzás?

Igazolt a távollét, ha a szülő előzetesen írásban bejelentette az óvodában, hogy gyermekét nem viszi be, és erre engedélyt is kapott. Természetesen a gyermek betegségéről kapott orvosi igazolás is ebbe a kategóiába sorolható.

A szülő a házirend vezetői jóváhagyása előtt beleszólhat abba, milyen súlyos következményei lehetnek a mulasztásnak.

Mi a szankció öt, tíz, húsz nap igazolatlan hiányzás esetén?

Öt napnál több igazolatlan hiányzás esetén az óvoda vezetője értesíti a helyi gyermekjóléti szolgálatot. Tíz napos igazolatlan hiányzásnál az általános szabálysértési hatóságot kell értesítenie. Húsz nap igazolatlan hiányzás elérésekor pedig a helyileg illetékes gyámhatóságot értesíti. Ezzel párhuzamosan elveszítjük a családi pótlékot, szüneteltetik a folyósítását.

Vannak kivételek

A szülőnek joga kérvényezni azt, hogy a gyermeknek ne kelljen óvodába járnia, azonban ezzel a az óvodavezetőnek és a védőnőnek is egyet kell értenie. Nincsen rendeletileg meghatározott felmentési kritériumrendszer, minden esetben az adott helyzetben a gyerek fejlődését és szociális hátterét szem előtt tartva dönt az illetékes jegyző.

További információk : ekkor jön a családi pótlék!

error: Content is protected !!