Egészségkárosodottak ellátásai – rokkantsági és rehabilitációs ellátások 2019 >>>

Egészségkárosodottak ellátásai – rokkantsági és rehabilitációs ellátások 2019 >>>

Információk az átalakuló rokkantsági és rehabilitációs ellátási rendszerről.
Biztonság, átláthatóság és munkára ösztönzés a célja a 2012. január elsején életbe lépett új rokkantnyugdíjrendszernek, de nem maradnak ellátás nélkül azok sem, akik egészségkárosodásuk miatt nem képesek munkavégzésre.

Miért volt szükség az átalakításra?

Mert az egészségkárosodottak számára sokféle – több jogszabályban meghatározott -– nehezen áttekinthető ellátás létezett, ami visszaélésekre adott alkalmat és nem ösztönözte munkavállalásra azokat, akik egészségi állapotuk alapján erre alkalmasak lennének. A régi rokkantnyugdíj-rendszer számos helyen forráshiányos, sok elemében pedig pazarló volt, ezért nem volt fenntartható.

Az Országgyűlés által elfogadott 2011. évi CXCI. törvényen alapuló új rendszer mindenki számára meg kívánja teremteni azokat a lehetőségeket, amelyek segítségével újra dolgozhat. Elősegíti a megmaradt fejleszthető képességekre épülő, foglalkoztatás-központú rehabilitációt, a társadalmi reintegrációt és a foglalkoztatást.
Az új rendszerben az ellátást továbbra is a társadalombiztosítás finanszírozza, az eddigi nyugdíj kassza helyett az egészségbiztosításból.

Rehabilitációs ellátást kap a jövőben a foglalkozási rehabilitációra javasolt személyek köre.
Rokkantsági ellátást kap az az egészségkárosodott személy, aki foglalkozási rehabilitációra nem javasolható.
A foglalkozási rehabilitáció régi, bürokratikus, helyenként pazarló támogatási rendszerét a 2012. év folyamán egyszerűbb, rugalmas rendszer váltja fel. Az ötféle támogatást pedig kétféle támogatási forma, a bér- és költségkompenzáció, valamint a Rehabilitációs Kártya váltja fel.
A várható nagy volumenű feladat hatékony ellátása érdekében a 1502/2011. (XII. 29.) Kormányhatározat 2012. július elsejétől létrehozza a rehabilitációs hatóságot.
 
Kiket érintenek a változások?

Az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt több mint öt év múlva betöltő személyek, akik a III.csoportos (önálló életvitelre és munkavégzésre képesek) rokkantsági nyugdíjban részesültek (111 ezer fő). Ők ellátást csak úgy kaphatnak, ha kérik állapotuk felülvizsgálatát.
Amennyiben nem kéri állapota felülvizsgálatát, az ellátás folyósítása 2012. május 1-jével megszűnik.
Ha a vizsgálat alapján nem foglalkoztatható, rehabilitációja nem javasolt: rokkantsági ellátást kap, változatlan összegben, a jogosultsági feltételek fennállásáig.
Ha a vizsgálat alapján foglalkoztathatónak, rehabilitálhatónak minősül, rehabilitációs ellátásban részesül.
Akik eddig rendszeres szociális járadékban részesültek és az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt több mint öt év múlva töltik be. (84 ezer fő):
Amennyiben nem kéri állapota felülvizsgálatát, az ellátás folyósítása 2012. május 1-jével megszűnik.
Ha a vizsgálat alapján nem foglalkoztatható, rehabilitációja nem javasolt: rokkantsági ellátást kap, változatlan összegben, a jogosultsági feltételek fennállásáig.
Ha a vizsgálat alapján foglalkoztathatónak, rehabilitálhatónak minősül, rehabilitációs ellátásban részesül.
A komplex szakértői vizsgálat eredménye alapján a munkaképeseknek munkahelyet kínálnak fel, amelyet kötelesek elfogadni. Ha a felkínált munkát az érintett nem fogadja el, akkor elveszíti a rehabilitációs ellátásra való jogosultságát.
Kiket nem érintenek a változások?

Az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személyek (384 ezer fő): eddigi ellátásukat nyugellátásként kapják, változatlan összegben.
Az irányadó nyugdíjkorhatár betöltése előtt álló I. és II. csoportos rokkantsági nyugdíjban részesülők (akik segítséggel sem képesek önálló életvitelre) (65 ezer fő): rokkantsági ellátást kapnak, változatlan összegben, a jogosultsági feltételek fennállásáig.
Öt évvel az irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt álló, eddig III. csoportos rokkantsági nyugdíjban részesülők (161 ezer fő): rokkantsági ellátást kapnak, változatlan összegben, a jogosultsági feltételek fennállásáig.

Forrás : www.kormany.hu

Be the first to comment on "Egészségkárosodottak ellátásai – rokkantsági és rehabilitációs ellátások 2019 >>>"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*