ÉLETTÁRSAK ÉS A NEKIK JÁRÓ TÁMOGATÁSOK >>> MIT ÉS MIKOR KELL BEJELENTENI HA PÉNZT AKARUNK KAPNI!

ÉLETTÁRSAK ÉS A NEKIK JÁRÓ TÁMOGATÁSOK >>> MIT ÉS MIKOR KELL BEJELENTENI HA PÉNZT AKARUNK KAPNI!

Családi kedvezmény igénylésénél kell-e jelenteni az élettársi kapcsolatot?

Az élettársak között is megosztható a családi kedvezmény, nem kötelező bejelenteni az élettársi viszonyt, de előfordulhatnak olyan helyzetek, amikor szükséges igazolni.

A Polgári Törvénykönyvben 514.§-ban szerepel az élettársi kapcsolat megfogalmazása:

  • „ Élettársi kapcsolat áll fenn két olyan, házasságkötés nélkül közös háztartásban, érzelmi és gazdasági közösségben (a továbbiakban: életközösség) együtt élő személy között, akik közül egyiknek sem áll fenn mással házassági életközössége, bejegyzett élettársi életközössége vagy élettársi kapcsolata, és akik nem állnak egymással egyenesági rokonságban vagy testvéri kapcsolatban.”

Az élettársi kapcsolat lehet:

  • bejegyzett élettársi kapcsolatot két nagykorú (18 év feletti), azonos nemű személy köthet.
  • nyilvántartott élettársi kapcsolat közjegyző előtt tett nyilatkozat, eltérő neműek és azonos neműek is tehetnek ilyen nyilatkozatot, amely bekerül az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásába.

Az élettársi nyilatkozat a bizonyítást könnyíti meg sok esetben, például:

  • mikor a közös háztartásban az egy főre eső jövedelmet kell igazolni,
  • hitelfelvétel történik,
  • együttélés alatt keletkezett közös vagyon megosztása szakítás esetén

Nagyon érdekes, hogy az élettárs nem tekinthető automatikusan a születendő gyermek apjának, neki külön kell nyilatkoznia az anyakönyvvezető vagy közjegyző előtt (teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat)

Ha az élettárs nem a gyerek apja, 2016-tól jött be a változás, az adókedvezményt év közben is igénybe veheti az élettárs, de csak abban az esetben, ha legalább 1 éve szerepelnek az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában és közös lakcímen laknak. Akkor is igényelheti a családi adókedvezményt, ha nem közös gyermekről van szó!

Családi adókedvezmény az élettárs esetében:

Az adókedvezményre való jogosultság alapvetően együtt jár a családi pótlékra való jogosultsággal, vagyis az jogosult a családi kedvezményre, aki a családi pótlékra jogosult. A családi pótlékra pedig a gyermek szülője jogosult normál esetben. Függetlenül attól, hogy házasságban, vagy élettársként élnek együtt, bármelyik szülő jogosult a közös gyermek utáni ellátásra. Élettársi viszony esetén elég, ha a kapcsolat fennáll, nem kell hivatalban külön nyilatkozatot tenni, vagyis nem kell regisztráltatnunk az élettársi kapcsolat fennállását ahhoz, hogy   a családi adókedvezmény év végén megoszthassák.

error: Content is protected !!