FONTOS!!! MINDENKI JOGOSULT AZ INGYENES FOGÁSZATI KEZELÉSRE >>>

FONTOS!!! MINDENKI JOGOSULT AZ INGYENES FOGÁSZATI KEZELÉSRE >>>

FONTOS! Ingyenes fogászat, fogorvosi kezelés! Mindenkinek jár, de van amit csak beutalóval kap meg INGYEN!!!! Mutatjuk mihez kell beutaló és mihez nem ha ingyenes fogászati ellátást akar!!! >>>>> ITT A LISTA >>>

Szükséges-e beutaló a fogászati ellátáshoz?

BEUTALÓ NÉLKÜL IGÉNYBE VEHETŐ :A fogászati alapellátás beutaló nélkül!

CSAK BEUTALÓVAL VEHETŐ IGÉNYBE : a fogászati szakellátás (szájsebészet, fogszabályozás, fogágybetegségek kezelése, gyermekszakellátás, fogászati röntgen) beutalóval vehető igénybe.

Milyen fogászati ellátást vehetek igénybe térítésmentesen?

Az egészségbiztosítás keretében egyes ellátások életkortól függetlenül térítésmentesen járnak, és vannak ellátások, amelyek támogatása a biztosított életkorához igazodik.

Az egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatására kötött megállapodás alapján egészségügyi szolgáltatásra jogosult személy a fogászati ellátások közül csak a fogászati sürgősségi ellátásra jogosult társadalombiztosítási támogatással.

Életkortól függetlenül támogatott fogászati ellátások:

sürgősségi ellátás,
szűrővizsgálat (meghatározott gyakorisággal, pl. 18 éves kor felett évente egyszer),
szakorvosi beutaló alapján góckutatás és más alapbetegségekhez kapcsolódó fog és szájbetegségek kezelése,
fogmegtartó kezelés (amalgám és esztétikus fogtömés foganként és fogfelszínenként, gyökértömés foganként évente egyszer, ellátási esetenként gyökérkezelés),
fogsebészeti ellátás,
fogkőeltávolítás,
ínyelváltozások kezelése.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az egészségbiztosító mind az amalgám, mind az esztétikus tömés készítését támogatja, tehát a biztosított a fogtömésre a tömőanyag típusától függetlenül térítésmentesen jogosult. A fogorvos kompetenciájába tartozik annak megítélése, hogy a biztosítottnál felmerült probléma megoldására a fogtömés melyik formáját választja.

A fogtömés és gyökértömés esetén a fogorvosi ellátást nyújtó szolgáltató köteles egy éves jótállást vállalni az elkészített tömésre. A jótállási időn belül keletkezett problémát, rendellenességet, illetve biztosított által jelzett panaszt a tömést készítő fogorvosnak kell megszüntetnie, tehát a biztosítottnak a kezelést nyújtó fogorvost kell felkeresnie a probléma megoldása érdekében.

Életkortól/állapottól függően támogatott fogászati ellátások:

A teljes körű fogászati alap- és szakellátás – a fogtechnikai költségek kivételével – az alábbi esetekben térítésmentes:

18 éves korig,
18 éves kor betöltését követően, a középiskola, szakképző iskola nappali tagozatán folytatott tanulmányok ideje alatt,
a várandósság megállapításától a szülést követő 90 napig,
62 éves életkor felett.

Az egészségbiztosítás keretében igénybe vehető fogászati szolgáltatások részletes listája a 9/1993. (IV.2.) NM rendelet 12. számú mellékletében található.

A fogászati szolgáltatások szakmai leírását és az elszámolhatóságra vonatkozó feltételeit a fogászati ellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról szóló 71/2011. (XII. 23.) NEFMI rendelet tartalmazza.

Melyek a fogorvosi alapellátás körébe tartozó beavatkozások?

A fogorvosi alapellátás keretében a fogorvos feladata:

a fog- és szájbetegek alapellátás körébe tartozó vizsgálata, kezelése, gondozása,
a fogászati szűrővizsgálatok elvégzése,
a góckutatás,
a várandós nők fogászati gondozása,
a sürgősségi ellátás,
szükség esetén beteg keresőképtelenségének igazolása,
szakellátásra történő irányítás,
fogászati prevenciós munka végzése a gyermek-, ifjúsági fogorvos, illetve az iskolai, ifjúsági fogorvos által.

Az alapellátást nyújtó fogorvosi ellátás egységes színvonalú ellátása érdekében járásokhoz igazítottan, megyénként, valamint országos szinten kollegiális szakmai vezető fogorvos működik.

Melyek a fogászati sürgősségi ellátás körébe tartozó beavatkozások?

Sürgősségi ellátás

a fogak friss baleseti sérüléseinek elsődleges ellátása (visszahelyezés, sínezés, gyógyszeres kötés, foghúzás),
a fogból kiinduló gyulladások ellátása (fog üregének megnyitása, foghúzás),
a fogmeder gyulladás, bölcsességfog körüli gyulladt lágyrész-szövetek konzervatív kezelése,
a szájüregen belüli tályog megnyitása,
a nyelést vagy/és légzést akadályozó idegentest eltávolítása,
a szájnyálkahártya és az ajak akut gyulladásos megbetegedéseinek gyógyszeres ellátása,
állkapocs-ficam visszahelyezése,
a frissen tört állcsont nyugalomba helyezése.
a háromosztatú ideg által kiváltott roham helyi érzéstelenítéssel történő csillapítása, valamint
bármilyen eredetű szájüregi vagy szájüreg környéki vérzés csillapítása (tampon, fedőkötés, véralvadást fokozó gyógyszerek helyi alkalmazása, varrat).

A sürgősségi beavatkozásokat térítésmentesen lehet igénybe venni a területi ellátási kötelezettségtől függetlenül bármely finanszírozott fogászati szolgáltatónál.

Mely vizsgálatok tartoznak a fogászati szűrővizsgálatok körébe?

A fogászati szűrővizsgálatok körébe tartozik:

a szájüreg és az arc-állcsont tájék rágóapparátus vizsgálata keretében:
az arc és az állcsontok megtekintése,
az ajkak, a szájüreg nyálkahártyájának és a nyelvnek a megtekintése,
környéki nyirokcsomók és a nyálmirigyek megtapintása;
a fogazat vizsgálata keretében:
szuvas, tömött és hiányzó fogak, valamint fogpótlások jelenlétének megállapítása,
a fogágy vizsgálata, ínygyulladás, fogágygyulladás, fogmozgathatóság regisztrálása,
a szájhigiéna vizsgálata, lepedék, fogkő jelenlétének megállapítása;
gyermekeknél a fog- és állcsont-rendellenességek megállapítása.

A fogászati szűrővizsgálat a fogászati alapellátást nyújtó fogorvos feladata. Ezt a szűrővizsgálatot – függetlenül a fogászati ellátás igénybevételének okától – el kell végezni az ellátásra jelentkezett betegnél. Ha a beteg fogászati szakellátásban részesül, a szűrővizsgálatot az ellátást nyújtó szakorvos végzi el.

A szűrővizsgálatok megtörténtét az ellátást nyújtó orvos igazolja azzal, hogy a szűrővizsgálatok elvégzését igazolhatja a magánpraxist folytató, illetve az egészségbiztosító által finanszírozott fogorvos is.

error: Content is protected !!