GYES, GYESE, GYED, GYET, DIPLOMÁS GYED, CSALÁDI PÓTLÉK, ELLÁTÁSOK 2018 >> ÖSSZEGEK, VÁLTOZÁSOK!

GYES, GYESE, GYED, GYET, DIPLOMÁS GYED, CSALÁDI PÓTLÉK, ELLÁTÁSOK 2018 >> ÖSSZEGEK, VÁLTOZÁSOK!

GYESE 2018 – gyermekgondozást segítő ellátás
Sem összege, sem feltételei nem változnak 2018. január 1-től! A születéstől a gyermek 3 éves koráig vehető igénybe. A GYESE továbbra is a nyugdíjminimummal egyenlő összeg, de bruttóban és járulékot is vonnak belőle. Bruttó összege 28.500 Ft, amelyből nyugdíjjárulékot vonnak le, így nettó összege 25.650 Ft.

A gyermekgondozást segítő ellátást a gyermekkel közös háztartásban élő szülők bármelyike igénybe veheti, de egyszerre csak egy főnek jár. Az ellátás nincs biztosítotti státuszhoz, munkaviszonyhoz kötve. A gyes a gyermek 3 éves koráig jár. (Ikrek esetén a gyerekek számának megfelelően sokszorozódik az összeg, és a tankötelessé válás évéig jár.)

GYED 2018.

A GYED összege emelkedik 2018. január 1-től, de a feltételei nem változnak! A gyedet a szülő korábbi keresete alapján számolják. 2018 januárjától ismét emelkedik a minimálbér, és a garantált bérminimum, így ennek emelkedésével az ezekért az összegekért dolgozóknak járó gyed is nő.

A minimálbér 2018-ban bruttó 137 700 forint lesz, a garantált bérminimum pedig 180 500 forintra nő. A gyed a szülő korábbi keresetének 70%-a, de van maximuma: nem lehet több, mint a minimálbér kétszeresének 70%-a. A gyed összegét a szülést megelőző két évben szerzett jövedelem alapján számítják.

A legmagasabb elérhető összeg 2018-ban 173 502 forint lesz.

GYET 2018.

Nagycsaládosok számára, a legkisebb gyermek 3-8 éves koráig, havonta járó támogatás.Összeg és feltételei nem változnak 2018. január 1-től! Összege azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével, 2016-ban 28.500 Ft, amelyből nyugdíjjárulékot vonnak, így nettó összege 25.650 Ft.Időtartama nyugdíjszerző szolgálati időnek számít.

DIPLOMÁS GYED 2018.

A diplomás gyed összege emelkedik és jelentős könnyebbség is életbe lép az ellátásnál!A jövő évtől egy évvel meghosszabbodik a diplomás gyed, és az összege is nő minden képzéstípusban részt vevő számára.Az eddig a gyermek születésétől egyéves koráig járó juttatás 2018-tól a gyermek kétéves koráig jár majd a felsőoktatás magyar nyelvű képzésén, nappali tagozatán már legalább két félévet eltöltött női hallgatóknak. A diplomás gyed akkor is igénybe vehető, ha a gyermek születését megelőző két éven belül volt a két aktív félév, és a gyermek a jogviszony fennállása alatt született, és akkor is, ha a jogviszony megszűnte után egy éven belül.
Emellett mivel jövőre nő a minimálbér és a garantált bérminimum összege, a képzéstípustól függően ezek 70 százalékában megállapított diplomás gyed összege is nő – folytatta. A felsőfokú alapképzésben, a felsőfokú szakképzésben, a felsőoktatási szakképzésben vagy a szakirányú továbbképzésben résztvevőknek 89 200-ról 96 600 forintra, míg a mesterképzésben, az egységes osztatlan vagy a doktori képzésben résztvevőknek 112 ezerről 126 350 forintra emelkedik.

CSALÁDI PÓTLÉK 2018.

Összege nem változik, feltételrendszerében viszont VÁLTOZÁS LÉP ÉLETBE!

ÍGY VÁLTOZIK  A CSALÁDI PÓTLÉK 2018. JANUÁR 1-TŐL >>>

AZ Emberi Erőforrások Minisztériuma módosító előterjesztést nyújtott be a családi pótlékhoz, a magyar családok legnépszerűbb családtámogatási ellátást 2018. január 1-től módosítanák az legfrissebb előterjesztés szerint.Kiterjesztenék a családi pótlékra való jogosultságot! Ez járna azon gyermekek után is, akiket súlyos fogyatékosságuk vagy tartós betegségük miatt 30 napot meghaladóan szociális intézményben helyeznek el. Ekkor a pótlékot az intézményben nyújtott iskolai oktatáshoz vagy fejlesztő nevelési-oktatási tevékenységhez való hozzáférés érdekében kellene biztosítani.Az EMMI új rendelete nem csupán a családi pótlékot módosítja a jövő évtől, hanem az anyasági támogatás, a GYET vagyis a főállású anyaság, és a családok támogatásáról szóló törvényt is módosítja.

CSALÁDI PÓTLÉK ÖSSZEGE 2018 >>>>

Egy gyerek esetén: 12 200 forint (havonta)

Egy gyereket nevelő egyedülálló esetén: 13 700 forint (havonta)

Kétgyerekes család esetén gyerekenként 13 300 forint (havonta)

Két gyereket nevelő egyedülálló esetén gyerekenként 14 800 forint (havonta)

Három vagy többgyerekes család esetén gyerekenként: 16 000 forint (havonta)

Három vagy több gyereket nevelő egyedülálló esetén gyerekenként: 17 000 forint (havonta)

Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyerek esetén: 23 000 forint (havonta)

Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyereket egyedül nevelő esetén 25 900 forint (havonta)

error: Content is protected !!