HALÁLIG TARTÓ ROKKANTSÁGI ELLÁTÁS 2018 – FONTOS TUDNIVALÓ! Mindenkinek fontos információ, aki rokkantsági ellátásban részesül!

HALÁLIG TARTÓ  ROKKANTSÁGI ELLÁTÁS 2018 –  FONTOS TUDNIVALÓ! Mindenkinek fontos információ, aki rokkantsági ellátásban részesül!

Halálig tart a rokkantsági ellátás?

Főszabályként,   az öregségi nyugdíjat  az általános szabályok szerint kell igényelnie minden ellátottnak. Mégis akad kivétel, erről a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 32. § (4) bekezdése rendelkezik:

„(4) Ha az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti személy 2011. december 31-éig az 57. életévét betöltötte – kérelmére – az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követően a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv az (1) bekezdés szerint megállapított rokkantsági ellátást azonos összegben öregségi nyugdíjként folyósítja. Az (1) bekezdés a) és b) pontja azokra a személyekre vonatkozik, akik 2011. december 31-én”:

  1. a) I-II. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesültek,
  1. b) az öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltő:

–  III. csoportos rokkantsági,

– baleseti rokkantsági nyugdíjban részesültek, az minősül az öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltő személynek,  a b) pont alkalmazásában, aki betöltötte az 57. életévét 2011. december 31-éig.

Ennek alapján az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követően kérhetik hogy a rokkantsági ellátásuk azonos összegben öregségi nyugdíjként kerüljön továbbfolyósításra:   az 1955. január 1-jét megelőzően született és 2011. december 31-én I-III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesülő személyek, ehhez  nekik természetesen kérelmet kell benyújtaniuk.

Nem zárja ki azt,ha  a  rokkantsági ellátást  változatlan összegben, öregségi nyugdíjként továbbfolyósítják az egyén számára :hogy az általános szabályok szerint az ellátott inkább az öregségi nyugdíj megállapítását kérje Általában ezt akkor  célszerű megtenni, ha az érintett személy legalább 20 év szolgálati időt szerzett.

Azt,  hogy az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésével meg kell szüntetni a megváltozott munkaképességűek ellátása folyósítását , a  törvény nem rendeli el . Az illetékes rehabilitációs szakigazgatási szervet hivatalból értesítik arról, hogy az igénylő részére öregségi nyugdíjat állapítottak meg,  egyidejűleg a nyugdíjmegállapító határozat meghozatalával, ennek köszönhetően a megváltozott munkaképességűek ellátásának megszűnését eredményezi , az öregségi nyugdíj megállapítása . Ez azt jelenti, hogy nem fordulhat elő,  hogy egyszerre öregségi nyugdíjat is és rokkantsági ellátást is kapjon a személy.

Ha kedvezőtlenebb a rokkantsági ellátás összegénél , a nyugdíjigény elbírálása során kiszámított nyugdíj összege, akkor vissza kell vonni  az öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet (a határozat jogerőre emelkedéséig ), az 1955. január 1. előtt született igénylők esetében, és kezdeményeznie kell az igénylőnek  a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál a rokkantsági ellátás öregségi nyugdíjként történő továbbfolyósítását. Új korhatár táblázat itt