Hamarosan indul az otthon melege program, de már elindult az MFB Lakossági Hitelprogramja

Hamarosan indul az otthon melege program, de már elindult az MFB Lakossági Hitelprogramja >>>

A Hitelprogramot nagyon sokan összekeverik az Otthon Melege Programmal. Mi a különbség a két lehetőség között?

Az Otthon Melege Program (OM) és az MFB Lakossági Hitelprogramja egymástól teljesen független támogatási konstrukciók, melyeknek csak a végső célja egyezik meg, miszerint lakossági energiahatékonysági fejlesztések megvalósítását teszik lehetővé.

A két program eltér egymástól forrásban, annak típusában, valamint eljárási rendjében és a támogatási intenzitásában egyaránt. Az Otthon Melege Program hazai forrásból ad vissza nem térítendő támogatást, az MFB Hitelprogramja EU forrásból hitelt nyújt az igénylőknek.

A két program forrásainak együttes felhasználására azonban lehetőség van, azok kombinálhatók egymással: a hitelprogram keretében nyújtott kölcsön az Otthon Melege Program keretében nyújtott vissza nem térítendő támogatás önerejeként felhasználható, amennyiben a projekt mindkét program feltételeinek megfelel. A hitelprogram önerejének legalább 10%-os arányára vonatkozó előírást azonban ebben az esetben is be kell tartani. Fontos kitétel még az is, hogy az Otthon Melege Program keretében nyújtott vissza nem térítendő támogatás a hitelprogramok keretében nyújtott kölcsön önerejeként nem számolható el.

Hogyan történik a beruházások finanszírozása a most megjelent hitelprogramoknál?

A projektek finanszírozása utófinanszírozással vagy szállítói finanszírozással történhet.

Az utófinanszírozás azt jelenti, hogy a folyósítás utólag, a számla és annak kifizetését igazoló dokumentumok beküldését követően, a hitelfelvevő számlájára történik. A számlák elszámolására – a számlák egy csomagban történő benyújtásával – legfeljebb két alkalommal lesz lehetőség, legfeljebb összesen a kölcsön 50%-a erejéig. Készpénzfizetési számla csak kisösszegű (nettó 300 ezer Ft alatti) kifizetések esetén, utófinanszírozás keretében szolgálhat a folyósítás alapjául.

A finanszírozás másik formája a szállítói finanszírozás. Ebben az esetben a folyósítás, a számla benyújtását követően, közvetlenül a szállító számlájára történik. Így a hitelfelvevőnek nem kell előre kifizetnie a számlákat.

Családi házak, társasházak esetén a már meglévő lakás-előtakarékossági szerződéseket (LTP-ket) be lehet-e számítani önerőként?

Bizonyos feltételekkel. Önerőként felhasználhatók azok a lakás-takarékpénztári megtakarítások, melyek az első folyósításig kiutalási fázisba kerülnek, vagyis az ügyfél a kiutalási feltételeket teljesítette és kérelmezte a kiutalást. A kölcsön törlesztésénél azonban nem vehetők figyelembe a lakástakarék-pénztári megtakarítások.

Lehetnek olyan hiteligénylők is, akiknek már most is van jelzálog bejegyzés az ingatlanukon, pl. lakáshitel, személyi kölcsön miatt. Kizáró ok lehet-e ez a hitelfelvételnél?

Természetes személy hitelfelvevő esetén, amennyiben a kölcsön összege 2 millió forint alatt marad, nem kér ingatlan fedezetet a bank. A 2 millió forintot elérő és azt meghaladó hitelösszeg esetén szükség van a beruházással érintett ingatlanra fedezetként.

Megkötésekkel ugyan, de van lehetőség a jelzáloggal terhelt ingatlan bevonására is. Az MFB ebben az esetben olyan első ranghelyen terhelt ingatlant is elfogad fedezetként, amelyen másodhelyi jelzálogjogot tud alapítani, ha az ingatlan fedezeti értéke megfelel az eljárási rendben foglalt fedezeti elvárásoknak, azaz természetes személy hiteligénylése esetén a tőkekitettség legalább 70%-a a szükséges fedezet, míg társasház és lakásszövetkezet esetén tőkekitettség legalább 20%-a.

 

error: Content is protected !!