HAVI 6 EZER FORINTOS ERZSÉBET UTALVÁNY >>> NAGYON SOK CSALÁDNAK JÁR, CSAK NEM TUDNAK RÓLA! IGÉNYELJE MÁR HOLNAP!

HAVI 6 EZER FORINTOS ERZSÉBET UTALVÁNY >>> NAGYON SOK CSALÁDNAK JÁR, CSAK NEM TUDNAK RÓLA! IGÉNYELJE MÁR HOLNAP!

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult: – az ingyenes, vagy kedvezményes intézményi gyermekétkezésre, egyéb feltétel teljesülése esetén – a szünidei gyermekétkezésre, – természetbeni támogatásra (augusztus, november hónapban) – egyéb kedvezmény igénybevételére ( pl. ingyenes tankönyv)

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE A TERMÉSZETBENI TÁMOGATÁST kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható ERZSÉBET-UTALVÁNY FORMÁJÁBAN NYÚJTJA  2017. ÉVBEN AZ ALÁBBI ÉRTÉKBEN:

  • alapösszegű természetbeni támogatás – 6000 Ft
  • emelt összegű természetbeni juttatás  –  6500 Ft (hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, fiatal felnőtt esetében – a fogalom meghatározást lásd  a „Megjegyzés” részben)

A RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYRE JOGOSULT GYERMEK UTÁN A GYERMEK CSALÁDBA FOGADÓ GYÁMJÁUL KIRENDELT HOZZÁTARTOZÓ PÉNZBELI ELLÁTÁSRA JOGOSULT, AZ ALÁBBI EGYÜTTES FELTÉTELEK TELJESÜLÉSE ESETÉN:

a) a gyermek tartására köteles, és

b) nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban, időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik.

AZ ELLÁTÁS HAVI ÖSSZEGE GYERMEKENKÉNT az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2017-ben 28.500 Ft) 22 %-a, 6.270 Ft.

A GYÁM ÉVENTE KÉT ALKALOMMAL  (augusztus és november hónapban ) PÓTLÉKRA JOGOSULT, MELYNEK ÖSSZEGE GYERMEKENKÉNT 8400 Ft.

1997. évi XXXI. törvény 19-20/B. §-a, a 149/1997. (IX.10) Korm. rendelet 65-67. §-a,  a  2016. évi XC. törvény 64  § a)-b) pontja határozza meg a természetbeni támogatás, valamint a 64. § c) pontja a pótlék  2017. évi összegét.

A GYÁMHATÓSÁG – amelynek illetékességi területén a kérelmező lakóhelye, vagy ha a kérelmező életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye van – MEGÁLLAPÍTJA A GYERMEK RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYRE VALÓ JOGOSULTSÁGÁT, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg:

  1. az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2017-ben  28.500 Ft) – 140%-át ( jelenleg 39.900 Ft), ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel az 1997. évi XXXI törvény 20. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek (lásd későbbiekben részletesen)
  2. az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át (jelenleg 37.050 Ft) az a) pont alá nem tartozó esetben.

MINDKÉT ESETBEN FELTÉTEL HOGY A VAGYONI HELYZETVIZSGÁLATA SORÁN AZ EGY FŐRE JUTÓ VAGYON ÉRTÉKE NEM HALADJA meg az 1997. évi XXXI. törvény 19. §-ának (7) bekezdésében foglalt értéket. (Lásd a megjegyzés részben)

Az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén NAGYKORÚVÁ VÁLÁSA UTÁN IS JOGOSULT A GYERMEK A RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYRE HA – nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy – felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be, és a nagykorúvá válását megelőző második hónap első napja, valamint a nagykorúvá válását megelőző nap közötti időszakban legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult:

– az ingyenes, vagy kedvezményes intézményi gyermekétkezésre, egyéb feltétel teljesülése esetén

– a szünidei gyermekétkezésre,

– természetbeni támogatásnak (augusztus, november hónapban)

– egyéb kedvezmény az igénybevételére ( pl. ingyenes tankönyv)

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE A TERMÉSZETBENI TÁMOGATÁST kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható ERZSÉBET–UTALVÁNY FORMÁJÁBAN NYÚJTJA 2017. ÉVBEN AZ ALÁBBI ÉRTÉKBEN:

  • alapösszegű természetbeni támogatás – 6000 Ft
  • emelt összegű természetbeni juttatás – 6500 Ft (hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, fiatal felnőtt esetében – a fogalom meghatározást lásd  a „Megjegyzés” részben)
error: Content is protected !!