IDÉN NOVEMBER 1-TŐL FŰTÉSTÁMOGATÁST IGÉNYELHET SOK NYUGDÍJAS, HA NEM TÖBB A NYUGDÍJA, MINT 114 EZER FORINT!

IDÉN NOVEMBER 1-TŐL FŰTÉSTÁMOGATÁST IGÉNYELHET SOK NYUGDÍJAS, HA NEM TÖBB A NYUGDÍJA, MINT 114 EZER FORINT!

Fűtési szezonban történő időszaki támogatás

Vonatkozó jogszabályok:

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.),
a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak szabályairól szóló Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének a 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete (Ör.),
Tevékenység engedély kiadás feltétele:

november 1-je és március 15-ei közötti időszakra támogatás nyújtása a téli hónapokban megnövekedett fűtési kiadások enyhítésére
támogatásban részesülhet
zuglói lakcímmel rendelkező háztartás,
a háztartásnak legalább az egyik tagja az alábbi ellátások valamelyikében részesül:
a) öregségi nyugdíj
b) rokkantsági ellátás
c) házastársi pótlék
d) rehabilitációs ellátás
e) rokkantsági járadék vagy
f) korhatár alatti ellátásban és az
kérelmező jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének négyszeresét (114 000 Ft) nem haladja meg,
a háztartás egyik tagja sem részesül rendszeres lakásfenntartási támogatásban.
A támogatás igénylésére irányuló eljárás kérelemre indul, mely a tárgyév szeptember 1-je és október 31. napja között nyújtható be (kivéve: 2017. január 1-je és március 15-e közötti időszak.)

A támogatásra való jogosultság a határidőben beadott kérelmek esetében november 1-jétől a következő év március 15. napjáig kerül megállapításra. A határidőn túl beadott kérelmek esetében a támogatásra való jogosultság a benyújtást követő hónap első napjától állapítható meg. Háztartásonként egy személy részére kerül megállapításra a támogatás.

Kérelem benyújtás módja:

a) papír alapon, (Ör. 4a. számú melléklete szerinti formanyomtatványon)
b) személyesen vagy postán

III. Kérelem tartalma tételesen:

a kérelmező természetes személyazonosító adatai,
TAJ-száma,
állampolgársága,
családi állapota,
részesül-e fogyatékossági támogatásban,
a kérelmezővel azonos lakcímen és háztartásban élő személyekre vonatkozó természetes személyi azonosító adatok, TAJ-szám,
lakásviszonyokra vonatkozó adatok,
IV. Csatolandó mellékletek:

kérelmező jövedelemigazolása (a kérelem benyújtását megelőző hónapról) FŰTÉSI TÁMOGATÁS >>

error: Content is protected !!