Itt a 2022/2023 tanév rendje, szünetek, változások!

Idén már a közoktatást felügyelő belügyminiszter rendelete tartalmazza a vonatkozó szabályokat. Szerepel köztük, hogy a kormány készül esetleges rendkívüli helyzetekre.

A Magyar Közlöny péntek éjjel kiadott számában szerepel a 2022/2023. tanévre vonatkozó belügyminiszterli rendelet. A szabályok szerint az első tanítási nap 2022. szeptember 1., az utolsó 2023. június 15. lesz. Az első félév 2023. január 20-ig tart.
Az iskola utolsó, befejező évfolyamán vagy befejező szakképzési évfolyamán az utolsó tanítási nap középfokú iskolákban 2023. május 4., míg a két évfolyamos részszakmára való felkészítést folytató szakiskolákban 2023. május 31.

A tanítási napok száma általában 183 nap, a nappali oktatás munkarendje szerint működő szakgimnáziumban 179, gimnáziumban és szakiskolában 180 nap lesz.

Szünetek előtti utolsó/utáni első tanítási napok:

  • Őszi szünet: 2022. október 28. / 2022. november 7.
  • Téli szünet: 2022. december 21. / 2023. január 3.
  • Tavaszi szünet: 2023. április 5. / a szünet utáni első tanítási nap 2023. április 12.

Érettségi vizsgák:

  • írásbeli: 2022. október 14-27. és 2023. május 5-26.
  • emelt szintű szóbeli: 2022. november 10-14. és 2023. június 7-14.
  • középszintű szóbeli: 2022. november 21-25. és 2023. június 19-30.

Nagy kérdés volt, részben a háború árnyékában – az elmúlt napok azon hírei alapján, hogy a Belügyminisztérium fafűtésre állítana át köznevelési intézményeket –, részben a koronavírus-járvány őszi potenciális visszatérte fényében, hogy készül-e a kormány bármilyen rendkívüli intézkedésre az iskolákkal kapcsolatban (például “szénszünet” esetleges bevezetése vagy az online oktatás ismételt bevezetése).
A rendeletben az szerepel, hogy “a tanítási év lezárásának, a tanuló minősítésének, a magasabb évfolyamra lépésnek nem akadálya, ha az iskola a rendkívüli tanítási szünet elrendelése miatt kieső tanítási napokat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 30. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint nem tudja teljes egészében pótolni.”

Másik lehetőség, hogy ha az iskola ellenőrzési körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt az iskola működtetése nem lehetséges, az iskola igazgatójának jelzése alapján a köznevelésért felelős miniszter az érintett iskolában, feladatellátási helyen, évfolyamon vagy osztályban határozott időre tantermen kívüli, digitális munkarendet rendelhet el.

error: Content is protected !!