Járulékok 2022 – Munkáltatói járulékok 2022

Járulékok 2022 – Munkáltatói járulékok 2022

Fizetendő járulékok 2015-2022

 

A biztosított által fizetendő járulékok 2022. január 1-jétől

társadalombiztosítási járulék

18,5%

 

nyugdíjjárulék

10%** 10% nyugdíjjárulékot csak az álláskeresési támogatásban részesülő személynek, és az egyházi jogi személynek az egyházi szolgálati viszonyban álló egyházi személy után kell fizetni. Kapcsolódó – adóbevallás

A fizetendő járulékok megoszlása 2015. január 1- 2020. június 30. között

Biztosított által fizetendő

Nyugdíjjárulék

egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék

természetbeni egészségbiztosítási járulék

pénzbeli egészségbiztosítási járulék

munkaerőpiaci járulék

10%

4%

3%

1,5%

2015. január 1-jétől a korkedvezmény rendszere kikerült a Tbj-ből, ezért ettől az időponttól nem kell korkedvezmény-biztosítási járulékot fizetni. Az esedékességet követően a 2015. január 1-jét megelőző időszakra kifizetett (juttatott) járulékalapot képező jövedelmekre a 2014. december 31-én hatályos
Tbj.20/A. §-át kell alkalmazni.

Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege

havi

napi

2022. január 1-jétől

8 400 Ft

280 Ft

2021. január 1-jétől

8 000 Ft

270 Ft

2020. január 1-jétől

7 710 Ft

257 Ft

2019. január 1-jétől

7 500 Ft

250 Ft

2018. január 1-jétől

7 320 Ft

244 Ft

2017. január 1-jétől

7 110 Ft

237 Ft

2016. január 1-jétől

7 050 Ft

235 Ft

2015. január 1-jétől

6 930 Ft

231 Ft

 

A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény alapján

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény

 

error: Content is protected !!