KHR lista (BAR lista) – lekérdezése 2019

KHR lista (BAR lista) – lekérdezése 2019

A BAR listára bárki felkerülhet, ha hiteltartozása van például. A BAR listások kedvezőtlenebb megítélés alá esnek a hitelfelvétel során, sőt hitelt sem kapnak, hiszen tartozásuk áll fenn, és míg nem rendezik azt, addig marad a lista.

Hitelfelvétel kapcsán nem lehet elégszer hangsúlyozni a körültekintés és a felelősségteljes döntés fontosságát. Az adósságcsapda manapság sajnos sokak számára nem ismeretlen terület, mint ahogy a BAR listára kerülés hátrányai sem.

A Saját Hiteljelentést bármely pénzintézetben, vagy a BISZ Zrt.-nél is lekérheti, mert minden igénylés a BISZ Zrt.-hez kerül megküldésre. Ha közvetlenül a BISZ Zrt.-nél kívánja igényelni a Saját Hiteljelentést, akkor azt csak személyesen vagy postai úton teheti meg, visszaélések elkerülése miatt. Elektronikus formában nem igényelhető a Saját Hiteljelentés.

A kérelmeket ide kattintva érheti el a BISZ honlapján legalul.

De mi is tulajdonképpen ez a KHR, és milyen következményekkel kell számolni, ha ebbe a cseppet sem kedvező helyzetbe kerülne? Mivel az adósságcsapda sokak által ismert probléma, és a BAR listára kerülés hátrányait sajnos egyre többen megtapasztalják a mindennapokban, valamint esetleges további hiteligénylés esetében, így a témával mindenképpen foglalkozunk kell, főleg, hogy előreláthatólag idén sem lesz jobb a helyzet az adósok anyagi helyzetét illetően.

Legtöbben csak BAR listaként ismerjük, mivel korábban Bankközi Adós-és Hitelinformációs Rendszer névre hallgatott, ma azonban a KHR kifejezés a helytálló, ugyanis Központi Hitelinformációs Rendszerről van szó esetében. Ezt a pénzintézetek azért tartják fenn, hogy kiszűrhessék a hitelbírálat során a kérelmezők közül azokat, akik nem fizetnek, megbízhatatlanok, vagy a pénzintézeteknek szándékosan kárt okoznak. Mivel bármelyik hitelintézet hozzáférhet a listához, így elbújni előle lehetetlen, az egyetlen dolog, ami tehető, az a megelőzés, vagyis a követelményeknek megfelelő teljesítés a bankok felé. Legfontosabb következménye a BAR listára kerülésnek, hogy a hitelintézetek csak rendkívül szigorú feltételekkel adnak hitelt, kölcsönt, sőt, sok esetben a BAR lista kizáró tényezőnek minősül.

Nézzük most azokat az eseteket, melyek miatt a KHR listára felkerülhet nevünk!

Hitelmulasztás

A leggyakrabban előforduló ok, mely kapcsán akár végrehajtásra is sor kerülhet, ha a felvett hitelösszeg nem kerül törlesztésre. Fontos tudni, hogy nem csak a hitelfelvevő kerülhet fel a listára, hanem a szerződésben szereplő azon felek is, melyek az adóssal azonos kötelezettségekkel bírnak, például a kezes, vagy az adóstárs. A zálogkötelezett azért nem, mert ő a felajánlott ingatlanfedezettel áll helyt a bank felé a tartozásért.

Nem mindegy, hogy milyen státusszal rendelkeznek a listán szereplők. 90 napot meghaladó, magasabb összeggel bíró tartozás esetében aktív listára kerül az ügyfél, és mindaddig ott is marad, amíg a teljes tartozás kifizetésre nem kerül. Ez megtörténhet akár a felajánlott fedezeten keresztül is, vagyis például ingatlan elárverezésével. Ha lehetőség van a szerződés átütemezésére, akkor érdemes a futamidő megváltoztatása, vagy a törlesztéssel kapcsolatos előírások változása mellett dönteni.

Ha a tartozás már nem áll fenn, akkor is ott marad a szerződő fél neve a listán, de már passzív státusszal, ami azt jelenti, hogy ekkor már szóba állnak a bankok az ismételten hitelért folyamodó ügyféllel, de sokkal komolyabb feltételekkel. A passzív státusz egy éven keresztül tart, ha pedig nem sikerül kifizetni semmilyen forrásból a felvett összeget, akkor öt éven át a KHR listán marad az érintett személy.

Kártyavisszaélés

Bármilyen tényezőtől függetlenül öt éven keresztül szerepel azok neve a KHR listán, akik bankkártyával, vagy hitelkártyával élnek vissza például lopás, vagy jogosulatlan adathasználat kapcsán.

Hamis adatok közlése

Szintén öt éven keresztül kell tettei következményeit viselni annak a szerződő félnek, aki például hiteligénylésnél, vagy bankszámla nyitásnál hamis adatokat ad meg, vagy ilyen okiratot használ fel.

Amennyiben hiteligénylést tervez, lakásvásárlásra szeretné a bankok kínálta lehetőségeket kihasználni, fontos tudnia, hogy korábban nem mindig közölték a bankok ügyfeleivel, ha esetleg BAR listára kerültek. A KHR státuszról mindenkinek joga van évente egyszer tájékoztatás kérni a számlavezető banknál, ezzel adott esetben elkerülhető, hogy az igénylés során derüljön ki, a hitelfelvételnek mégiscsak akadályai vannak.

Amennyiben például passzív listásként van nyilvántartva, a kiválasztott bank a hitelbírálat során vizsgálni fogja, hogy mikor, milyen okból került fel oda. Előnye semmiképpen nem származhat belőle, ha szerepel a listán, viszont az biztos, hogy megnehezítheti, sőt, sok esetben el is lehetetlenítheti a hitelfelvételt ez a tény. A legjobb tehát, amit tehet, az a felelősségteljes kötelezettségvállalás. Csak legutolsó lehetőségként érdemes hitelfelvételen gondolkodni, ugyanis a fizetési kötelezettségeknek való eleget tétel nem várhat, ha pedig – mint láttuk- elmarad az, annak súlyos következményei lehetnek. Bár a hitelintézetek sokszor kedvező ajánlatokkal csábítják az ügyfeleket, de minden alkalommal érdemes átgondolni, mennyire biztos jövedelmi helyzet áll mögöttünk a hosszú távon is megvalósítható törlesztéshez, és ezzel a BAR-listára kerülés elkerüléséhez.

Hogyan kerülhetünk le a KHR listáról?

Nagyon egyszerű, ha visszafizetjük a tartozást, ami többféle módon is történhet. Ha viszont lekerült valaki a listáról, még öt éven keresztül visszakereshető a státusza a rendszerben.

error: Content is protected !!