Közalkalmazotti szabadság táblázat 2020: szabadság kiadása közalkalmazotti jogviszonyban

Közalkalmazotti szabadság táblázat 2020: szabadság kiadása közalkalmazotti jogviszonyban

A közalkalmazott szabadsága

Kjt.
56.
§ A közalkalmazottat
a) az „A”, „B”, „C” és „D” fizetési osztályban évi húsz munkanap,
b) az „E”, „F”, „G”, „H”, „I”, „J” fizetési osztályban és a 79/C. §-ban említett munkakör betöltése esetén évi huszonegy munkanap alapszabadság illeti meg.

57. § (1) A közalkalmazottnak a fizetési fokozatával egyenlő számú munkanap pótszabadság jár. Az 1. fizetési fokozatban a közalkalmazottat e címen pótszabadság nem illeti meg.

(2) A magasabb vezető állású közalkalmazottat évi tíz munkanap, a vezető állásút évi öt munkanap pótszabadság illeti meg.

(3) A bölcsődékben, a csecsemőotthonokban, az óvodákban, továbbá az alsó-, közép- és felsőfokú oktatás keretében, valamint az egészségügyi ágazatban az oktató, nevelő munkát végző közalkalmazottakat évi huszonöt munkanap pótszabadság illeti meg, amelyből legfeljebb tizenöt munkanapot a munkáltató oktató, nevelő, illetőleg az oktatással, neveléssel összefüggő munkára igénybe vehet. Az oktatással és neveléssel kapcsolatos munkák körét a miniszter állapítja meg.

(4) Évenként öt munkanap pótszabadság jár a tudományos munkatársnak &#0150 ideértve a közkönyvtárak, levéltárak és múzeumok tudományos munkakört betöltő közalkalmazottait &#0150 és az ennél magasabb munkakörű tudományos közalkalmazottnak. A pótszabadságra való jogosultság szempontjából a tudományos munkatársak körét a miniszter állapítja meg.

(5) A föld alatt állandó jelleggel dolgozó, illetve az ionizáló sugárzásnak kitett munkahelyen naponta legalább három órát töltő munkavállalót évenként öt munkanap pótszabadság illeti meg. Ha a közalkalmazott ilyen munkahelyen legalább öt évet eltöltött, évenként tíz munkanap pótszabadságra jogosult.

(6) A sugárártalomnak kitett munkahelyen eltöltött napi munkaidőtől függetlenül az (5) bekezdésben meghatározott pótszabadság megilleti azt a közalkalmazottat is, akit rendszeresen kettős egészségi ártalomnak kitett munkakörben foglalkoztatnak, feltéve, hogy az egyik egészségi ártalom sugárártalom.

58. § (1) A pótszabadság a közalkalmazottat alapszabadságán felül &#0150 a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivételekkel &#0150 egyszerre többféle jogcímen is megilleti.

(2) A fizetési fokozathoz kapcsolódó [57. § (1) bekezdés] és a munkakör [57. § (3)-(4) bekezdése] alapján járó pótszabadság közül a magasabb mértékű pótszabadság jár.

(3) A munkakör és a beosztás [57. § (2) bekezdése] alapján járó pótszabadságot évi tizenöt munkanap mértékéig össze kell számítani.

Aki egész életpályáját közalkalmazottként tölti, általában tisztában van azzal, hogy milyen szabályok szerint kell az éves szabadságot kiszámítani. Aki azonban újonnan kerül bele a közalkalmazotti létbe, meglepve tapasztalja a különbséget, ami korábbi munkaviszonyához képest mutatkozik.

A közalkalmazottakra ugyanis a Munka Törvénykönyvének rendelkezéseit a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben (Kjt-ben) foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. Márpedig az utóbbi törvény a szabadságokra speciális rendelkezéseket tartalmaz. A közalkalmazottakat is 20 nap alapszabadság illeti meg egy évben, de a pótszabadságokat nem az életkor alapján kell számolni, hanem a fizetési fokozat száma alapján. Például 5-ös fizetési fokozatban 5 nap pótszabadság jár.

 

További pótszabadság járhat, ha:

 

– a közalkalmazott bölcsődében, nevelési-oktatási és a pedagógiai szakszolgálati intézményben, a felsőfokú oktatás keretében, valamint az egészségügyi ágazatban nevelő, nevelő-oktató, oktató munkát, pedagógiai szakszolgálati tevékenységet végez. Ebben az esetben évi huszonöt munkanap pótszabadság illeti meg, amelyből legfeljebb tizenöt munkanapot a munkáltató nevelő, nevelő-oktató, oktató, illetőleg a neveléssel, oktatással, pedagógiai szakszolgálati tevékenységgel összefüggő munkára igénybe vehet.

– föld alatt állandó jelleggel dolgozó, illetve az ionizáló sugárzásnak kitett munkahelyen naponta legalább három órát töltő munkavállalót évenként öt munkanap pótszabadság illeti meg;

– jogszabályban meghatározott egészségkárosító kockázatok között eltöltött napi munkaidőtől függetlenül öt munkanap, legalább ötévnyi, ilyen munkahelyen eltöltött idő után pedig tíz munkanap pótszabadság jár;

– évenként öt munkanap pótszabadság jár a közalkalmazottnak, ha

  • a rehabilitációs szakértői szerv legalább ötven százalékos mértékű egészségkárosodását megállapította,
  • fogyatékossági támogatásra jogosult, vagy
  • vakok személyi járadékára jogosult.

Sajnos a közalkalmazotti törvény kifejezetten kimondja, hogy a közalkalmazottakra az életkor szerinti pótszabadság nem vonatkozik.

A szabadság kiadására már a hagyományos szabályok vonatkoznak, így a törvény értelmében a munkavállaló 7 napról dönthet, ennyit kell a munkavállaló kérésének megfelelően kiadni, mégpedig legfeljebb két részletben.

A többiről a munkáltató dönt a munkavállaló előzetes meghallgatása alapján, miközben arra kell figyelnie, hogy ellenkező megállapodás hiányában egy évben egyszer legyen 14 egybefüggő szabadság. Ennek a 14 napnak nem kell mindegyiknek szabadságnak lennie, hozzá lehet számítani a szabadnapot, munkaszüneti napot is.

error: Content is protected !!