Mennyibe kerül a TAJ kártya kiállítása? Hogyan kell megfizetni a díjat?

Mennyibe kerül a TAJ kártya kiállítása? Hogyan kell megfizetni a díjat?

ingyenes:
az első TAJ kártya kiállítása az azzal nem rendelkező személyek számára,
a név és adatváltozás miatt, valamint
az okmány eltulajdonítása miatti kiadás ingyenes.
3.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni

Ha az újabb TAJ-kártya kiállítására azért van szükség, mert a korábbi kártya elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott, akkor az újabb TAJ kártya kiállításáért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, melynek összege 3.000.- forint.
Felhívjuk a figyelmet, hogy illetékbélyeggel nem fizethető meg az igazgatási szolgáltatási díj.

Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése az alábbi módokon történhet:
az eljáró járási hivatal számlájára történő átutalással, (Kérjük, hogy átutalás esetén a számlaszámokról érdeklődjön az ügyben eljáró járási hivatalnál!)
vagy a járási hivatal által rendelkezésre bocsátott készpénz átutalási megbízás (sárga csekk) útján,
személyes igénylés esetén – ahol ez a lehetőség rendelkezésre áll – a díjat járási hivatal házipénztárába is be lehet fizetni.
Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését a TAJ kártya kérelem benyújtásakor – az okmány kiállítását megelőzően – igazolni kell.

Mentesítés méltányosságból az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése alól

Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése alól méltánylást érdemlő esetben az ügyfél mentesíthető.

A méltányossági eljárás a TAJ kártya-kérelem benyújtása szerinti kormányhivatal megyeszékhelyen működő járási hivatalánál, illetve a főváros esetén Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatalánál kezdeményezhető, személyesen vagy postai úton, írásban.

Forrás :http://www.neak.gov.hu

Be the first to comment on "Mennyibe kerül a TAJ kártya kiállítása? Hogyan kell megfizetni a díjat?"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*