Munkavédelem 2019 – munkavédelmi törvény változás 2019-ben

Munkavédelem 2019 – munkavédelmi törvény változás 2019-ben

Munkavédelem 2019

1. Munkavédelmi bírság, munkavédelmi ellenőrzés változásai:

Ha többféle cég, vállalkozás, munkáltató dolgozik együtt akkor baleset, szabálytalan munkavégzés kapcsán a felelősség eldöntésében nagyon fontos,hogy kit tekintünk munkáltatónak. Első körben az a munkáltató aki a munkavégzés helyen a közvetlen irányító, aki munkavégzést összehangolja, aki a munkahelyért felelős, akinek az érdekében a munka folyik, ezek hiányában, akinek a területén végzik a munkát.

Már a munkavállaló, alkalmazott is kaphat bírságot 500 000 F-ig. A munkáltató felelősségén túl ha a munkavállaló (alkalmazott) szabálytalanul végezz munkát akkor a munkavédelmi hatóság ezt szankcionálni tudja. A büntetés ismételt szabályszegés eseten újra kiszabható.

2. Munkavédelmi képviselő választás megtartása:

A jogszabály módosítása óta nem 50 fő munkavállalótól, hanem 20 fő unkavállalótól kötelező a munkavédelmi képviselő választás megtartása. 20 fő alatt is van rá lehetőség amennyiben a munkavállalók kérik.

A munkavédelmi képviselő feladata természetesen együtt működve a munkáltatóval és a munkavállalókkal a biztonságos munkahely kialakítása, fejlesztése, folyamatos javítása. A munkabalesetek kivizsgálásában is van lehetősége részt venni. A munkaidejének egy meghatározott százalékát a munkavédelmi feladatok ellátásával töltheti.

Legalább 6 hónapja a munkáltatónál alkalmazásban lévő munkavállaló közül lehet valaki képviselő, nem lehet például munkavédelmi képviselő a vezető állású, munkáltató jogokat gyakorló személy.

3. Munkabalesetek, kivizsgálása munkabaleseti jegyzőkönyv kitöltése.

A munka baleset kivizsgálása munkabiztonsági szaktevékenységnek minősül a jogszabályban meghatározott szakképesítéssel rendelkező személy végezheti. A munkáltatónak minden munkabalesetet ki kell vizsgálnia, nyilvántartásba kell venni. A munkaképtelenséget okozó balesetet jegyzőkönyvezni kell és a meghatározott időponting a táppénz kifizetőhelynek és a munkavédelmi hatóságnak meg kell küldeni.

Munkabalesetnek kell tekinteni a szervezett munkavégzés és az azzal összefüggésben bekövetkezett balesetet.

A munkabalesetről értesíteni kell a foglalkozás egészségügyi orvost (üzemorvos).

4. Gyakran előforduló munkavédelmi hiányosságok:
 1. Üzemeltetéssel kapcsolatos biztonságtechnika (védőburkolat hiánya.
 2. Létesítmény érintésvédelme
 3. Be-és leesés elleni védelem hiánya
 4. Munkavédelmi kockázatértékelés,munkavédelmi kockázatelemzés hiánya
 5. Munkavédelmi ismeretek hiánya, a munkavédelmi oktatás nem teljes körű
 6. Elsősegélynyújtás személyi, tárgyi hiánya
 7. Védőeszköz szabályzat- egyéni védőeszköz juttatási rend hiánya
 8. A munkaeszközök karbantartásának a hiánya
 9. Emelőgépek nem megfelelő üzemeltetése
 10. Munkaeszközök érintésvédelmi hibái
 11. Veszélyes vegyi anyagok nem biztonságos tárolása, feldolgozása
 12. Munkaköri alkalmassági vélemény hiánya
5. Munkavédelmi dokumentációk:

Egy cég vállalkozás számára az első elkészítendő dokumentációk egyike a munkavédelmi kockázatelemzés, munkavédelmi kockázatértékelés, kémiai kockázatbecslés elvégeztetése dokumentálása.

Három évente kötelező elvégeztetni illetve indokolt esetben. Indokolt esetnek kell tekinteni ,ha a tevékenységben ,technológiában, munkakörben, a munkavégzés módjában változás történik.

Soron kívül el kell végezni a kockázatértékelést ha munkabaleset történik.

Az érintésvédelmi és a villamosbiztonságtechnikai- erősáramú berendezések felülvizsgálati jegyzőkönyve. A létesítményre vonatkozó villámvédelmi felülvizsgálat (amennyiben szükséges). A hordozható elektromos kéziszerszámok éves felülvizsgálati jegyzőkönyve.

Munkavédelmi oktatási jegyzőkönyv,oktatási napló, munkavédelmi oktatási tematika.

Figyelem a munkavédelmi szabályokat minden szervezett munkavégzés esetén be kell tartani, bizonyos esetekben, külön előírások alapján a szolgáltatást igénybe vevőkre is figyelembe kell venni például vendégek, a közelben tartózkodók védelme ( járókelők védelme). A munkavédelem 2019-es évben is kellő figyelmet igényél, meglátásaink szerint továbbra is sok fejlődés lesz.

A munkavédelmi képviselő olyan személy, aki képviseli a munkavállalók érdekeit az egészséges és biztonságos munkavégzés szempontjából. Úgymond őrködik a munkavállalók felett, hogy azoknál a foglalkoztató betartja e a munkavédelmi előírásokat. Mindeközben a munkavédelmi képviselő együttműködve a munkaadóval, azon dolgozik, hogy az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés körülményei maximálisan meg legyenek teremtve, és ha pl. munkabaleset következne be, akkor részt vesz a munkabaleset kivizsgálására irányuló eljárásban is, többek között. A gyakorlati életben a munkája azt jelenti, hogy bemegy a munkahelyre és megvizsgálja a munkaeszközöket és körülményeket és a munkavédelmi szabályzathoz is a hozzájárulása szükséges. Ennyit a munkavédelmi képviselő fogalmáról, részletesebben nem szükséges most tárgyalnunk.

Mivel a fenti szabály, hogy 20 fő alkalmazott felett munkavédelmi képviselőt kell választani, 2016. július 8 óta hatályos, a törvény kimondja, hogy fél éven belül meg kell tenni a képviselő megválasztásához szükséges lépéseket és a legalább 6 hónapja már a munkáltatónál munkaviszonyban álló munkavállalók közül kell megválasztani egy képviselőt. Ha már van megválasztott munkavédelmi képviselő, akkor ha lejár a megválasztására meghatározott tisztség betöltése megszűnésének határideje, már az új szabályok szerint kell a választást lebonyolítani.

Fontos, hogy ezen szabályokra figyelemmel legyenek a munkáltatók, mert ez az ő kötelességük, rajtuk fogják számon kérni egy munkavédelmi felügyeleti ellenőrzés alkalmával. Az ellenőrzés több aspektusra is kiterjed. Egyrészt meg kell választani a képviselőt, másodszorra pedig biztosítani kell számára a megfelelő működést, hogy betölthesse a tisztség a szerepét. Mindkettőt vizsgálja a felügyelet, és bármelyben van hiányosság, büntet. Szóval nem elég ha meg van választva, és közben nem tudja a feladatát elvégezni, ertpl nem kérte a hozzájárulását a munkavédelmi szabályzathoz, vagy nem vesz részt a munkabaleset kivizsgálásában…stb. számos hiányosság felmerülhet. A munkavédelmi képviselőkre alkalmazni kell a Munkatörvénykönyve 238.§ rendelkezéseit. (többek között kizárt a vezető állásúak, a munkáltatói jogok gyakorlói..stb. ami elfogultsághoz vezethetne pl.)

Munkabalesetek:Építkezéseken sajnos könnyen előfordulhat baleset. Még a legnagyobb elővigyázatosság mellett is megtörténhet a tragédia, nem beszélve azokról az esetekről, ahol nem biztosítják a megfelelő munkabiztonsági felszereléseket, védőruhát, vagy eszközöket és azért történik meg a baj.

Be the first to comment on "Munkavédelem 2019 – munkavédelmi törvény változás 2019-ben"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*