Mutatunk egy havi 20 ezer forint feletti támogatást, ami sokkal több embernek jár, mint hinnétek! A kormányablaknál, a járási hivatalban és az önkormányzatnál is igényelheted! Hivatalos információk!

Mutatunk egy havi 20 ezer forint feletti támogatást, ami sokkal több embernek jár, mint hinnétek! A kormányablaknál, a járási hivatalban és az önkormányzatnál is igényelheted! Hivatalos információk!

A JÁRÁSI (FŐVÁROSI KERÜLETI) HIVATAL aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg – a jogosultsági feltételek fennállása esetén – a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére.

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA LEHET:

a) egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás

b) FOGLALKOZTATÁST HELYETTESÍTŐ TÁMOGATÁS.

TÁMOGATÁS HAVI ÖSSZEGE az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (jelenleg 28.500 Ft) 80%-a, 2017 évben 22.800 Ft.

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁRA EGY CSALÁDBAN EGYIDEJŰLEG csak egy személy jogosult. egy családban egyidejűleg két személy abban az esetben jogosult az aktív korúak ellátására, ha az egyik személy a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, míg a másik személy az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás feltételeinek felel meg.

joghely Az 1993.évi III . törvény 33-36. §-a, és a 63/2006. ( III .27.) Korm. rendelet

ellatas-megnevezese A JÁRÁSI (FŐVÁROSI KERÜLETI ) HIVATAL aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg – a jogosultsági feltételek fennállása esetén – a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére.

AKT ÍV KORÚAK ELLÁTÁSA LEHET :

a) egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás

b) FOGLALKOZTATÁST HELYETTESÍTŐ TÁMOGATÁS.

A TÁMOGATÁS HAVIÖSZEGE az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (jelenleg 28.500 Ft) 80%-a, 2017 évben 22.800 Ft.

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁRA EGY CSALÁDBAN EGYIDEJŰLEG csak egy személy jogosult. egy családban egyidejűleg két személy abban az esetben jogosult az aktív korúak ellátására, ha az egyik személy a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, míg a másik személy az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás feltételeinek felel meg.

jogosultsagi-felteteL Aktív korúak ellátására, ezen belül foglalkoztatást helyettesítő támogatásra JOGOSULT AZ A SZEMÉLY, AKI AZ ALÁ BBI EGYÜTTES FELTÉTELEKNEK MEGFELEL :

AKINEK ESETÉBEN AZ ÁLLÁSKERESÉSI TÁMOGAT ÁS (munkanélküli-járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék) FOLYÓSÍTÁSI IDŐTARTAMA LEJÁRT, a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon belül, vagy AKINEK ESETÉBEN AZ ÁLLÁ SKERESÉSI TÁMOGAT ÁS FOLYÓSÍTÁSÁT KERESŐ TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSA MIATT (a folyósítási idő lejártát megelőzően) SZÜNTETT ÉKMEG , (és a keresőtevékenységet követően álláskeresési támogatásra nem szerez jogosultságot) vagy AKI KÉRELMEBENY ÚJTÁSÁT MEGELŐZŐKÉTÉVBEN az állami foglalkoztatási szervvel illetve a rehabilitációs hatósággal legalább EGY ÉV IDŐTARTAMIG EGYÜTTMŰKÖDÖTT, vagy AKINEK ESETÉBEN AZ ALÁBBIAKBAN FELSOROLT RENDSZERES PÉNZ ELLÁTÁS FOLYÓSÍTÁSA – a kérelem benyújtását megelőző 1 éven belül – MEGSZŰNT (az ápolási díj, a családok támogatásáról szóló 1998. évi lxxxiv. törvény szerinti gyermekgondozási támogatás, a rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a megváltozott munkaképességű személyek ellátása, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása, illetve az árvaellátásra jogosult gyermekek tartása címén megállapított özvegyi nyugdíjra jogosultság arra való tekintettel, hogy már egyik gyermeket sem illeti meg árvaellátás), és KÖZVETLENÜL A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁT MEGELŐZŐEN az állami foglalkoztatási szervvel legalább három hónapig együttműködött.AZ 1) A)-D) PONTOKBAN FELSOROLTAKON TÚL TOVÁBBI FELTÉTEL , hogy a kérelmező jövedelme, vagy családjában az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 90 %-át, és vagyonnal nem rendelkeznek.. ez az összeg 2017. évben 25.650 ft) .A FOGLALKOZTATÁST HELYETTESÍTŐ TÁMOGATÁSRA JOGOSULT KÖTELES :

állami foglalkoztatási szervnél kérni álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét,a továbbiakban az állami foglalkoztatási szervvel együttműködni,az ellátásra való jogosultságának következő – évente elvégzendő – felülvizsgálatáig legalább 30 nap időtartamban :

közfoglalkoztatásban részt venni , vagy keresőtevékenységet folytatni ( ideértve az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szerint létesített munkaviszony keretében végzett, valamint a háztartási munkát is) vagy munkaerő-piaci programban részt venni, vagy a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (Flt.) szerinti, és legalább hat hónap időtartamra meghirdetett képzésben részt venni ( ideértve a felülvizsgálatkor folyamatban lévő képzést is),vagy szociális szövetkezeti tagsági jogviszony keretében a szociális szövetkezet közös termelésében közreműködni. JOGOSULTSÁG FELÜLVIZSGÁLAT :

error: Content is protected !!