NAGYCSALÁDOSOK SZÁMÁRA, A LEGKISEBB GYERMEK 3-8 ÉVES KORÁIG, HAVONTA JÁRÓ TÁMOGATÁS

NAGYCSALÁDOSOK SZÁMÁRA, A LEGKISEBB GYERMEK 3-8 ÉVES KORÁIG, HAVONTA JÁRÓ TÁMOGATÁS

KI JOGOSULT RÁ?
Az a szülő vagy gyám, aki háztartásában három vagy több kiskorú gyermeket nevel.
HOL IGÉNYELHETEM? havi 25 ezer ft támogatás
1. személyesen vagy postai úton benyújtható az illetékes kormányhivatalnál, kormányablakoknál,
illetve a kérelmező munkahelyén;
2. elektronikus úton itt: https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu
 
HOGYAN IGÉNYELHETEM?
A „Kérelem gyermeknevelési támogatás megállapítására” című nyomtatványon kell benyújtani.
 
A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE
A GYET havi összege – a gyermekek számától függetlenül – azonos az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegével (2015-ben bruttó 28.500 Ft/ nettó 25.650 Ft).
 
MEDDIG KAPHATOM A TÁMOGATÁST?
A támogatás a legfiatalabb gyermek 3 éves korától 8. életévének betöltéséig jár. Megszűnik a jogosultság,
ha a legidősebb gyermek betölti a 18. életévét és ezzel a gyermekek száma három alá csökken.
 
MIT KELL MÉG TUDNOM?
 
1. Mikor nem jár a GYET?
Amikor a szülő:
• rendszeres pénzellátásban részesül (lásd az ONYF családtámogatással foglalkozó honlapját:
http://cst.onyf.hu/hu/),
• olyan gyermek után igényli a GYET-et, akit törvény szerint ideiglenes hatállyal elhelyeztek, átmeneti
vagy tartós nevelésbe vettek, továbbá 30 napot meghaladóan szociális intézményben helyeztek el,
• előzetes letartóztatásban van, vagy szabadságvesztés miatt büntetését tölti.
2. Munkavégzés GYET mellett
Heti 30 órát meg nem haladó időtartamban vagy korlátozás nélkül otthon.
 
3. Bejelentési kötelezettség
A GYET folyósításának, szüneteltetésének időtartama alatti 15 napon belül, írásban a kormányhivatal
részére kell jelenteni az adatok, tények változását.
Késedelmes igénybejelentés esetén visszamenőleg két hónapra állapítható meg a támogatás.
 
4. További információ
Az ONYF családtámogatással foglalkozó honlapja (http://cst.onyf.hu/hu/)

 

error: Content is protected !!