Nyugdíjemelés >>> 2018. JANUÁRTÓL 2 LÉPCSŐBEN JÖN A NYUGDÍJEMELÉS!

Nyugdíjemelés >>> 2018. JANUÁRTÓL 2 LÉPCSŐBEN JÖN A NYUGDÍJEMELÉS!

2 LÉPCSŐBEN EMELIK A NYUGDÍJAT 2018. JANUÁR 1-TŐL – MINDEN NYUGDÍJAS MEGKAPJA MINDKÉT EMELÉST!!! EZ AZ ÚJÍTÁS JÖN A NYUGDÍJEMELÉSNÉL – MONDJUK MENNYI PÉNZT JELENT PLUSZBAN!

2018-ban két lépcsőben emelik a nyugdíjakat , a 2017. novemberi nyugdíj-kiegészítésre, illetve egyösszegű kifizetésre való tekintettel.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 62. § (1) bekezdése szerint: „ a tárgyév január 1-je előtti időponttól megállapított nyugellátásokat, egyéb jogszabályban meghatározott ellátásokat és a baleseti járadékot a megállapítás naptári évét követő minden év január hónapjában az emelés évére tervezett fogyasztói ár növekedésének megfelelő mértékben kell emelni.
A nyugdíjemelés részletes szabályairól és az érintett ellátásokról minden évben kormányrendelet rendelkezik.
A nyugdíjemelés 2018.évi mértékét a 359/2017. (XI.30.) Korm. rendelet tartalmazza.”
Azoknak a személyeknek, akik már ezekben a juttatásokban részesültek mert 2017. előtt állapították meg az ellátásukat, először a nyugdíjukat-írja az ado.hu. 0,8 %-kal fogják megemelni. Ezután fogják már az emelt ellátást méh megemelni 3 %-os mértékben.

2018-tól , 2017-ben megállapított ellátásokat is megemelik 3%-kal.
A nyugdíjemelés a rendelkezések alapján a következő ellátásokat érinti:
– a 2018. január 1-jét megelőző időponttól megállapított, vagy folyósított öregségi nyugdíjat,
– özvegyi nyugdíjat,
– szülői nyugdíjat,
– árvaellátást,
– baleseti hozzátartozói nyugellátást.
2018. január 1-től szintén emelkedik :
– a mezőgazdasági szövetkezeti öregségi,
– a munkaképtelenségi,
– az özvegyi járadék,
– valamint a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadéka is.
Az éves emelés ugyancsak vonatkozik :
– a korhatár előtti ellátásra,
– a szolgálati járandóságra,
– az átmeneti bányászjáradékra,
– táncművészeti életjáradékra is.
Ugyancsak emelést kapnak a következő ellátásban részesülők:
– a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, vagyis a rokkantsági ellátás és a rehabilitációs ellátás
– a baleseti járadék,
– bányászok egészségkárosodási járadéka.

Több más ellátás is a nyugdíjakkal azonos mértékben emelkedik , így a fogyatékossági támogatás, valamint a vakok személyi járadéka is.

Szintén emelik néhány speciális ellátás mértékét is:
– a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátás,
– a polgármesterek közszolgálati járadéka,
– a honvédek kiegészítő rokkantsági és hozzátartozói támogatása
– a rendvédelmi szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatás
– az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel, vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emelések is.

Olyan esetek is előfordulhatnak, hogy például , egy személy egyidejűleg több olyan nyugellátásban, egyéb ellátásban részesül, amelyre amelyekre kiterjed a nyugdíjak és egyéb ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya, természetesen ebben az esetben külön-külön kell emelni az érintett ellátásokat.
Ahhoz a szabályhoz kapcsolódóan rendelkezik az ellátások emelési szabálya is, hogy több jogosult esetén az özvegyi nyugdíjat, illetve a szülői nyugdíjat a jogosultak között meg kell osztani, így a rendelkezés szerint az ilyen megosztás esetén a folyósított nyugdíjrészt kell megemelni.

Nemzetközi vonatkozású nyugdíjügyek esetén a magyar szerződő felet terhelő ellátásrészt illetve ellátást kell emelni:
– a szociális biztonsági tárgyú nemzetközi szerződés
– vagy szociálpolitikai egyezmény alapján megállapított ellátásnál.
Szintén nagyon fontos szabály, hogy 2018. január 1-jétől havonta 91.080 forint összeghatárig folyósítható együtt a saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugdíj, baleseti özvegyi nyugdíj.
36.365 forintra emelkedik 2018-ban a rokkantsági járadék összege.

Új szabályként >>>
2018-ban a nyugellátások évenkénti rendszeres emelésére vonatkozó szabály szerint megemelésre kerül a házastársi pótlék és a házastárs után járó jövedelem pótlék is.

Nem kell különkérelmezni , mert hivatalból történik az ellátások jogszabály szerinti emelése!
Már a megemelt összegben kerülnek kifizetésre a 2018. január hónapjában esedékes nyugdíjak, ellátások.

error: Content is protected !!