Szja kedvezmények 2023-ban:

Az Szja adókedvezmény rendszere és sorrendje a törvénymódosítások miatt jelentősen átalakult az elmúlt évek során. Az adókedvezmények, mint adóalap-kedvezmények az összevonás alá eső jövedelmeink adó– és – bizonyos esetben – a levont járulékok terhére vehetők igénye.

Szja adókedvezmény rendszere

  1. négy vagy több gyermekes anyák adóalap-mentessége
  2. 25 év alattiak adóalap mentessége 2022-től!
  3. 30 év alatti anyák adóalap mentessége 2023-tól!
  4. személyi adóalap-kedvezmény (súlyos fogyatékosságot jelentő tartós betegség esetén)
  5. első házasok adóalap-kedvezménye,
  6. családi adó- és járulékkedvezmény (és tartós beteg családtag után járó családi kedvezmény 2023-tól!)
  7. gyermeket nevelő családok 2021. évi SZJA adóvisszatérítése 2022-ben (egyszeri és nem adóalap kedvezmény!).
Négy vagy több gyermekes anyák adóalap kedvezmény

Az szja törvény 29/D. § részletezi a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét, amely minden más kedvezményt megelőzően érvényesíthető.

Az adókedvezmény szempontjából figyelembe vehető jövedelmek

A négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye a kedvezményre jogosult által a jogosultsági időszakban megszerzett (munkaviszonyból származó jövedelem esetében a jogosultsági időszakra elszámolt), összevont adóalapba tartozó

 • az szja törvény törvény szerint bérnek minősülő jövedelme [3. § 21. pont],
 • az előzőbe nem tartozó nem önálló tevékenységből származó jövedelmeinek összege, ide nem értve a munkaviszony megszüntetésére tekintettel kapott végkielégítés törvényben előírt mértéket meghaladó összegét,
 • önálló tevékenységből származó jövedelmei közül
  • a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó vállalkozói kivétje, átalányadózás esetén az átalányban megállapított jövedelme (a vállalkozói jövedelem – nyereségadó és osztalékalap nem!);
  • a mezőgazdasági őstermelő e tevékenységéből származó jövedelme;
  • az európai parlamenti képviselő e tevékenységéből származó jövedelme;
  • a helyi önkormányzati képviselő e tevékenységéből származó jövedelme;
  • a választott könyvvizsgáló e tevékenységéből származó jövedelme;
  • a magánszemély által nem egyéni vállalkozóként kötött, díjazás ellenében történő munkavégzésre irányuló más szerződés alapján folytatott tevékenységéből származó jövedelme.
Ki jogosult a kedvezményt igénybe venni?

Négy vagy több gyermeket nevelő anyának minősül az a nő, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként az általa nevelt gyermekre tekintettel

 • családi pótlékra jogosult, vagy
 • családi pótlékra már nem jogosult, de jogosultsága legalább 12 éven keresztül fennállt,

és az előzőek szerinti gyermekek száma a négy főt eléri. A elhunyt gyermek is bele számít!

A kedvezményre való jogosultság annak a hónapnak az első napján nyílik meg, amely hónap bármely napján a magánszemély négy vagy több gyermeket nevelő anyának minősül. Megszűnik annak a hónapnak az utolsó napján, amelynek egészében már nem minősül ilyennek.

Amennyiben a négy vagy több gyermeket nevelő anyának minősülő magánszemély kedvezményre való jogosultsága az adóév egészében nem áll fenn, azt az ilyen címen megszerzett adóévi jövedelmének a jogosultsági időszak hónapjaival arányos részeként kell figyelembe venni.

Az anya adóbevallásban tett nyilatkozatában fel kell tüntesse

 • a gyermekek nevét,
 • adóazonosító jelét (természetes személyazonosító adatait), valamint
 • a jogosultság megnyíltának vagy megszűntének napját és összeget.
25 év alattiak adóalapmentessége 2022-től

2022. január 1-től kiegészül az SZJA törvény a 29/F. §-szal, vagyis a 25 év alattiak adómentességével.

A 25 év alattiak adóalap mentessége a 4 vagy több gyermeket nevelők kedvezménye és a személyi kedvezmény közé kerül a cikkünkben szereplő sorrend szerint.

A 25 év alatti fiatalok kedvezménye a fiatal által a jogosultsági hónapokban megszerzett (munkaviszonyból származó jövedelem esetében a jogosultsági hónapokra elszámolt), összevont adóalapba tartozó jövedelmek az alábbiak.

Fontos szabály, hogy a 25 év alattiak esetében a munkáltató – a dolgozó kora alapján – automatikusan köteles az adómentességet számításba venni. Amennyiben a 25 év alatti munkavállaló mégis egyösszegben, adóbevallásában szeretné az adóvisszatérítés visszakapni, akkor erről kell nyilatkozatot tennie a munkáltatója felé.