SZÜLŐK FIGYELEM! ERRE SZÁMÍTSATOK MÁRCIUSBAN, ÁPRILISBAN, MÁJUSBAN ÉS JÚNIUSBAN AZ ISKOLÁBAN!

OSSZÁTOK MEG >>> SZÜLŐK FIGYELEM! ERRE SZÁMÍTSATOK MÁRCIUSBAN, ÁPRILISBAN, MÁJUSBAN ÉS JÚNIUSBAN AZ ISKOLÁBAN!

Mindenképpen mentsd el,mert  itt a tanév rendje naptárformában!

A nyár elején megjelent “A tanév rendje” című rendelet adataiból könnyen átlátható naptár formátumot készített a Vadvirág Alapítvány csapata. Ezt tesszük közzé a tanév rendjének részletes bemutatásával, a munkanap-cserékkel, a szabad-és ünnepnapokkal, szünetekkel. Jó tervezést és még jó nyári szünetet, akinek még tart!

A nyári időszak sokaknak a tervezés időszaka is, az augusztus különösképpen szólhat már a következő tanévről.

Megjelent a tanév rendje

Ehhez kapcsolódva újra megosztjuk a június végén a Magyar Közlönyben megjelent információkat a következő tanév rendjéről. Fogadják szeretettel!

“Megjelent a 2016/17-es tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet 2016. június 27-én, hétfőn a Magyar Közlönyben. A szünetek ideje számottevően nem változott, viszont a következő tanévben több tematikus hét is lesz majd az iskolákban. Az MTI híre és a letölthető hivatalos dokumentum linkje a cikkben.A tanítás szeptember elsején, csütörtökön kezdődik, és 2017. június 15-éig tart, a tanítási napok száma 182. A nappali oktatás munkarendje szerint működő szakgimnáziumban 180, gimnáziumban, szakközépiskolában és szakiskolában 181 nap. Az őszi szünet november 2-ától november 4-éig tart, a téli szünet pedig december 22-étől január 2-áig. A tavaszi szünet április 13-ától április 18-áig tart majd.

Témahetek az iskolákban- lesz digitális témahét megint!

A tanév rendje alapján lesz pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete 2017. március 6. és március 10. között, digitális témahét április 3. és április 7. között, valamint tartanak fenntarthatóság-környezettudatosság témahetet is, április 24. és április 28. között.

A nevelési-oktatási intézmény a munkatervében meghatározott módon részt vehet a témahetekhez kapcsolódó programokon, továbbá a tantervben előírt, az adott témával összefüggő tanítási órákat, foglalkozásokat szervezhet a témahét keretében.

Mérések-értékelések

A miniszteri rendeletben meghatározott méréseket, értékeléseket a 2016/2017-es tanévben az Oktatási Hivatal szervezi meg május 24-én. A mérés napja tanítási napnak minősül, amelyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek, további kötelező tanórai foglalkozás a művészeti és a testnevelés órák kivételével számukra nem szervezhető.

A hivatal 2018. február 28-áig országos, intézményi és fenntartói szintű elemzéseket készít, majd megküldi az intézményi szintű elemzéseket az intézmények vezetőinek, az intézményi és a fenntartói szintű elemzéseket a fenntartóknak, és a honlapján nyilvánosságra hozza. Az országos elemzést megküldik az oktatásért felelős miniszternek, aki ezt 2018. április 27-éig a kormányzati portálon nyilvánosságra hozza.

A két tanítási nyelvű általános iskolában a hivatal 2017. május 31-ére szervezi meg a célnyelvi mérést.

Elsősök felmérése – DIFER

Az eltérő ütemű fejlődésből, fejlesztési szükségletekből fakadó egyéni hátrányok csökkentésére, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskolák 2016. október 10-éig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell támogatni, és ezért a tanító indokoltnak látja az ezt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer – DIFER- alkalmazását.

Az igazgatók 2016. október 28-áig a hivatal által meghatározott módon jelentik a hivatalnak az érintett tanulók létszámát. A vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal 2016. december 2-áig kell elvégezniük.

Fittség, edzettségmérés felsőben

Országos mérés, értékelés keretében a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az iskoláknak – az 1-4. évfolyamon, valamint a felnőttoktatásban tanulók kivételével – a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő diákok esetében 2017. január 9. és április 30. között kell megszervezniük. A mérés eredményeit az érintett intézmények 2017. június elsejéig töltik fel a NETFITR rendszerbe.

Iskolai közösségi szolgálat- IKSZ- vizsgálat

2017. január 2. és március 31. között szakmai ellenőrzés keretében meg kell vizsgálni az iskolákban a közösségi szolgálat teljesítését – az ellenőrzést az Oktatási Hivatal folytatja le.  Forrás: MTI

error: Content is protected !!