Szülők figyelem! Minden 18 év alatti magyar gyermek ajándékot kap a téli szünetre az államtól! Mindenképpen nézzen utána a részleteknek! Ezt kell tudni róla >>>

Szülők figyelem! Minden 18 év alatti magyar gyermek ajándékot kap a téli szünetre az államtól! Mindenképpen nézzen utána a részleteknek! Ezt kell tudni róla >>>

FONTOS! MINDEN ISKOLÁS ÉS ÓVODÁS GYERMEKNEK AJÁNDÉKOT AD AZ ÁLLAM A TÉLI SZÜNETRE! MUTATJUK HOGY FORINTBAN MENNYIT JELENTHET A CSALÁDOKNAK AZ AJÁNDÉK >>>>

SZÜLŐKNEK FONTOS! HA 3 ÉS 18 ÉV KÖZÖTTI GYERMEKE VAN, AKKOR EZ MINDEKÉPPEN ÉRINTI! AJÁNDÉKOT KAP A GYERMEKE, TUDJON RÓL, MERT CSAK ÍGY VEHETI HASZNÁT! TUDNIVALÓK ITT >>

A Magyar Állam képviseletében eljáró Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2017. január 1. napjától 2017. december 31. napjáig terjedő időtartamra a Groupama Biztosító Zrt.-vel kötött szerződést annak érdekében, hogy a biztosított korosztályba tartozó személyek a 3. életévük betöltésének napjától 18. életévük betöltésének napjáig államilag finanszírozott baleset biztosítási védelemben részesüljenek az általános gyermek- és ifjúsági baleset biztosításról szóló 119/2003.(VIII.14.) Kormányrendeletnek megfelelően.

Biztosítási események és biztosítási összegek:

Biztosítási esemény: Biztosítási összeg:
Csonttörés esetén 3 000 Ft
Balesetből eredő maradandó egészségkárosodás esetén:
    1-9% mértékig  3 000 Ft
    10-29% mértékig  50 000 Ft
    30-100% mértékig 300 000 Ft biztosítási összegnek az egészség- károsodás (rokkantság) fokával megegyező százaléka
Baleseti halál esetén 200 000 Ft

Hogyan jelenthető be szolgáltatási igény?

Amennyiben biztosítási esemény történik, a 13274 számú szolgáltatási igénybejelentő nyomtatványt szükséges kitölteni, amely elérhető online a weboldalunkon, valamint a Groupama Biztosító ügyfélszolgálatain országszerte.

A kitöltött szolgáltatási igénybejelentő nyomtatványt a kapcsolódó orvosi dokumentumokkal együtt a Groupama Biztosítóhoz az alábbi elérhetőségeken lehet eljuttatni:

A részletes biztosítási feltételekről, a szolgáltatásokról és a szolgáltatási igény bejelentésének lehetőségeiről, továbbá a szükséges dokumentumokról bővebb információ található a Groupama Biztosító honlapján, valamint tájékoztatás kérhető a 0-24 óráig helyi tarifával hívható gyermek és ifjúsági baleset biztosítás információs telefonszámon is:

A Groupama Biztosító Zrt. telefonos ügyfélszolgálata munkanapokon a honlapján közzétett ügyfélszolgálati helyek nyitvatartási rendje szerint várja ügyfelei hívásait.

Milyen dokumentumokat szükséges az igénybejelentő lap mellé benyújtani?

A szolgáltatási igénybejelentő mellé csatoltan benyújtandó iratokat a vonatkozó Kormányrendelet 2. számú melléklete határozza meg, mely elérhető oldalunk alján. Amennyiben további kérdése merülne fel, forduljon bizalommal munkatársainkhoz információs vonalunkon!

Baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás esetén a biztosítóhoz be kell nyújtani:

 • a biztosítási eseménnyel kapcsolatos, a balesettől a szolgáltatási igénybejelentésig keletkezett összes orvosi dokumentum fénymásolatát,
 • a baleset körülményeinek tisztázásához szükséges iratokat,
 • szükség esetén az okirat hiteles magyar fordítását,
 • amennyiben a biztosítási eseménnyel kapcsolatban hatósági eljárás indult, a biztosítóhoz be kell nyújtani a nyomozás során készült jegyzőkönyvet, illetve a jogerős határozatot is,
 • a biztosítotti jogosultságot igazoló iratot.

Csonttörés esetén a biztosítóhoz be kell nyújtani:

 • a csonttörést igazoló röntgenlelet vagy orvosi igazolás másolatát,
 • a biztosítotti jogosultságot igazoló iratot.

Baleseti halál esetén a biztosítóhoz be kell nyújtani:

 • a biztosított halotti anyakönyvi kivonatát,
 • a halál okát igazoló orvosi vagy hatósági bizonyítványt,
 • jogerős öröklési bizonyítványt vagy hagyatékátadó végzést,
 • a baleset körülményeinek tisztázásához szükséges iratokat,
 • szükség esetén az okirat hiteles magyar fordítását,
 • a biztosítotti jogosultságot igazoló iratot.

Forrás: https://www.groupama.hu

error: Content is protected !!