Táppénz 9 es kód 2022 – mit jelent az 1-es, 2-es, 3-as, a 4-es, az 5-ös, a 6-os, a 7-es, a 8-as és a 9-es táppénzes kód 2022-ben?

táppénz 2022 kódok

Táppénz 9-es kód 2022 – mit jelent az 1-es, 2-es, 3-as, a 4-es, az 5-ös, a 6-os, a 7-es, a 8-as és a 9-es táppénzes kód 2022-ben?

Cikkünkben eláruljuk, mi a betegszabadság, mi a táppénz és mi a különbség a két juttatás között, mi szükséges a táppénz igénybevételéhez, illetve milyen keresőképtelenségi esetek kapcsán válunk táppénz jogosulttá. Táppénz 2022 évi információk: a táppénz kalkulátor 2022 szerint hány százalék a táppénz a bizonyos táppénz kategóriák, avagy táppénz kódok 2022 szerint, mennyi a táppénz összege, illetve a táppénz kifizetése mennyi idő. Hogyan történik a táppénz igénylése és a keresőképtelenség bejelentése?

Betegszabadság és táppénz 2022

Habár sokan összekeverik, a betegszabadság és a táppénz nem ugyanaz az egészségügyi ellátás. Betegszabadságra akkor vagyunk jogosultak, ha betegség miatt keresőképtelenné válunk, emiatt nem tudjuk ellátni munkahelyi feladatainkat. Mindenkinek egységesen évi maximum 15 nap betegszabadság jár, amely időtartam alatt a távolléti díj 70%-át köteles kifizetni a munkáltató az alkalmazottnak.

A táppénz ennél egy kicsit bonyolultabb: a táppénz esetében 9 táppénz kódot különböztetünk meg a keresőképtelenné válás okából kifolyólag (például üzemi baleseti táppénz vagy veszélyeztetett terhességi táppénz). Amennyiben 15 munkanapnyi időn túlnyúlóan betegeskedünk és elfogy a betegszabadság, akkor automatikusan táppénz következik.

A táppénz 2022 szabályai a betegszabadsághoz hasonlóan univerzálisan érvényesek minden magyar dolgozóra: a táppénz a betegszabadsággal szemben nem munkanapokra, hanem naptári napokra jár, így az értéke is alacsonyabb (a napi átlagkereset 50-60%-a, kivételes esetekben 100%-a, táppénz kódok függvényében). Fontos kiemelnünk azt is, hogy nem jár mindenkinek táppénz: a táppénz igénylés feltételei a fennálló TB-jogviszony, az egészségbiztosítási járulék megfizetése és a keresőképtelenség igazolása.

Mennyi a táppénz időtartama?

A betegszabadsághoz hasonlóan a táppénz 2022 időtartama is limitálva van: a táppénz igénylésre való jogosultság maximum 1 éven keresztül állhat fenn, ez alatt az időintervallum alatt a keresőképtelen jogosult a naptári napokra kapja a juttatást.

Mennyit kell adózni táppénz után?

A bruttó táppénz és a nettó táppénz között is van különbség: a táppénz utáni adó nem más, mint a 15%-os személyi jövedelemadó, ami mindenkire érvényes.

Ki számít keresőképtelennek?

Az egészségbiztosítási járulék és a TB mellett, ahogy fent is írtuk, a táppénz alapfeltételei közé tartozik az igazolt keresőképtelenség, ami fakadhat a munkavállaló saját egészségügyi állapotából és a gyermeke állapotából is. Nézzük, melyek a keresőképtelenség esetei 2022-ben!

 • Keresőképtelen az, aki saját betegsége miatt nem tudja munkáját ellátni;
 • aki várandóssága, szülése miatt nem tudja munkáját ellátni és csecsemőgondozási díjra (CSED) nem jogosult;
 • azok az anyák, akik kórházi ápolás alatt álló, egyévesnél fiatalabb gyermeküket szoptatják;
 • aki a méltányosságból adható táppénz tekintetében a szülő;
 • a szülő, aki 12 évesnél fiatalabb beteg gyermekét otthon ápolja és egyébként a gyermeket a saját háztartásában neveli;
 • a szülő, 12 évesnél fiatalabb gyermeke kórházi kezelése időtartama alatt, ha a gyermeke mellett tartózkodik egy fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményben;
 • aki fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásban betegségének megállapítása vagy gyógykezelése miatt részesül;
 • akit közegészségügyi okból hatóságilag elkülönítenek (karantén);
 • aki járványügyi, vagy állategészségügyi zárlat miatt munkahelyén megjelenni nem tud és más munkakörben átmenetileg nem foglalkoztatható;
 • akit közegészségügyi okból foglalkozásától eltiltanak és más beosztást nem kap;
 • aki 12-18 év közötti beteg gyermekét otthon ápolja / akinek 12-18 év közötti gyermeke kórházi kezelése időtartamára a gyermeke mellett tartózkodik a fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményben.

Ha a munkáltatónál felmerül a gyanú, hogy a dolgozó valójában nem keresőképtelen, valószínűsíthetően visszaél az egészségügyi juttatással (gyakori eset például, hogy valaki táppénzzel szeretné kipótolni a szabadságát), kérhető a táppénz felülvizsgálata (a vizsgálatot a járási hivatal végzi, díjköteles)! Továbbá 10-től 100.000 Ft-ig terjedő bírság szabható ki arra, aki táppénz alatt mégis kereső tevékenységet végez, illetve arra is, aki nem jelenti biztosítási jogviszonyának megszűnését.

Hány százalék a táppénz?

Azt, hogy mennyi a táppénz összege, vagyis hogy mennyi táppénz jár százalékban kifejezve, a táppénz kódok határozzák meg. Alapvetően, a legtöbb esetben a táppénz összege a napi átlagkereset 50-60%-a, illetve bizonyos esetekben lehet 100%-os táppénz is – ez utóbbi az üzemi baleset, amikor a dolgozó a munkáltató hibájából válik keresőképtelenné.

Minden táppénz kód más feltételeket állapít meg: egyes esetekben megelőzheti 15 napos betegszabadság a táppénzt (például saját betegség okán), máskor nem (például a gyermek betegsége esetén), illetve az sem mindegy, hogy van-e munkáltatói táppénz fizetési kötelezettség (a munkáltatói táppénz az az eset, amikor részben vagy egészben a munkáltatónak kell fedeznie a juttatást). Nézzük, melyik táppénz kód mit jelent!

Táppénz kódok 2022

 • 1-es táppénz kód – Üzemi baleset: nincs betegszabadság; a táppénz összege a keresőképtelenség kezdetétől jár; nincs munkáltatói táppénz 1/3, ehelyett az egész költség a munkáltatót terhelheti (100%-os táppénz)
 • 2-es táppénz kód – Foglalkoztatási megbetegedés: nincs betegszabadság; a táppénz a keresőképtelenség kezdetétől jár; nincs munkáltatói táppénz 1/3, ehelyett az egész költség a munkáltatót terhelheti;
 • 3-as táppénz kód – Közúti baleset: van betegszabadság, azt követően jár a táppénz; ebből 1/3 munkáltatói táppénz;
 • 4-es táppénz kód – Egyéb baleset: van betegszabadság, azt követően jár a táppénz; ebből 1/3 munkáltatói táppénz;
 • 5-ös táppénz kód – Beteg gyermek ápolása: nincs betegszabadság; a táppénz a keresőképtelenség kezdetétől jár;
 • 6-os táppénz kód – Szülés: nincs betegszabadság; a táppénz összege a keresőképtelenség kezdetétől jár;
 • 7-es táppénz kód – Hatósági elkülönítés közegészségügyi okokból (karantén): nincs betegszabadság; a táppénz a keresőképtelenség kezdetétől jár;
 • 8-as táppénz kód – Egyéb betegség: van betegszabadság, azt követően jár a táppénz, amelynek 1/3-a munkáltatói táppénz;
 • 9-es táppénz kód – Veszélyeztetett terhesség: nincs betegszabadság; a táppénz a keresőképtelenség kezdetétől jár; 1/3 munkáltatói táppénz.

Mikor nem jár táppénz 2022-ben?

Ahogy fent is írtuk, a táppénz nem jár azoknak, akik nem felelnek meg a Munka Törvénykönyvékek az előírásainak. Nem jár táppénz akkor, ha a munkavállaló a keresőképtelensége ideje alatt teljes fizetését megkapja, illetve akkor sem, ha saját jogán nyugdíj folyósításában részesül. Akkor sem jár táppénz 2022, ha a biztosítás szünetel, illetve ha a keresőképtelenség elmúlt, az igazolás lejártát követő szabadnapokra, pihenőnapokra sem jár már a táppénz összege.

Táppénz kalkulátor 2022: Mennyi a táppénz összege?

Ahhoz, hogy kiszámíthassuk, mennyi táppénz jár valakinek, először ismernünk kell a keresőképtelenség okát, és hogy melyik táppénz kód érvényes erre a keresőképtelenségre. Ha tudjuk, hogy melyik táppénz kód jár, már csak azt kell megtudnunk, mennyi a napi átlagkeresetünk – mindenkinél egyedi összeg, nincs rá általános képlet -, akkor egy egyszerű százalékszámítással kiszámíthatjuk, hogy mennyi ennek az összegnek az 50-60, vagy 100%-a.

Hogyan történik a táppénz igénylése?

A táppénz igénylés nem bonyolult, azonban fontos, hogy minden papírunk rendben legyen, amit a táppénz folyósítása érdekében le kell adnunk. A táppénzhez szükségünk van a keresőképtelenségünk igazolására (egy egyszerű orvosi igazolás, ami alátámasztja a jogosultságot), amit le kell adnunk a munkáltatónál. Kérelmünket a munkáltató 5 napon belül továbbítja a kormányhivatal irányába, ahol az ügyintézés általában 8, de maximum 21 napot vesz igénybe.

Kérhető utólagos táppénz is (keresőképtelenség visszamenőleges igazolása), az orvosi vizsgálatra történő jelentkezéstől visszamenőleg 5 napra. Indokolt, egészségügyileg dokumentált esetekben a kormányhivatal szakértő főorvosa 30 napra visszamenőleg is igazolhatja a táppénzt utólag, kivételes esetekben pedig maximum 6 hónapra visszamenőleg lehet táppénzt megigényelni.

A táppénz kifizetése mennyi idő?

A táppénz kifizetése a dokumentumok beérkezését követő 8 napon belül történik, hiba esetén az ügyintézés 21 napig tolódhat. 8 napon túlnyúló keresőképtelenség esetén a táppénz folyósítása a naptári napokra 8 naponta történik – vagyis a táppénz 2022 összege nem ugyanúgy érkezik, mint a fizetésünk, ezen ne lepődjünk meg.

Koronavírus táppénz, karantén táppénz

A koronavírus és a járvány okozta karantén helyzet, amennyiben nem tudjuk biztonságos körülmények között, otthonról végezni a munkánkat, egyértelműen okot ad a betegszabadságra és a táppénzre is. Azt javasoljuk, valós megbetegedés esetén elsősorban igényeljük meg a betegszabadságot, ami 15 munkanapon keresztül állhat fenn (~3 hét), ez idő alatt a legtöbb beteg felgyógyul, majd visszatérhet a megszokott kerékvágásba.

Ha a betegszabadság leteltét követően is fennáll a fertőzés (vagy nincs már betegszabadságunk korábbi esetek miatt), akkor táppénz következik, ami lehet 7-es táppénz kód (hatósági elkülönítés / karantén), 8-as táppénz kód (egyéb betegség), illetve bizonyos esetekben, ha a koronavírus fertőzés egyértelműen a munkánknak köszönhető, előfordulhat 1-es vagy 2-es táppénz kód is.

error: Content is protected !!