Tulajdoni lap ára 2019/2020: kikérés, betekintés, széljegy és az ingatlan nyilvántartás részletei

Tulajdoni lap ára 2019/2020: kikérés, betekintés, széljegy és az ingatlan nyilvántartás részletei:

Minden ingatlan adásvételnél szükség van a földhivatali ügyintézésre. A jogügylet előtt tulajdoni lapot kér minden ügyvéd, mégpedig aznapit, viszont egyre több ügyvéd rendelkezik takarnet hozzáféréssel, így olcsóbban tudnak nem hiteles tulajdoni lapot lekérni. Az ingatlan-nyilvántartás egy közhiteles nyilvántartás, az abban foglalt jogokat és kötelezettségeket hitelesen tanúsítja, és senki nem mondhatja azt, hogy ami oda be van jegyezve, arról nem tudott.

Az ingatlan-nyilvántartás tartalmazza a fennálló tulajdonjogokat az ingatlanokat tekintve. A helyrajzi szám alapján bárki betekinthet a lakóhelye szerinti településen található nyilvántartásba, ingyenesen. Ha más települést kíván valaki megtekinteni, akkor már takarnetes szolgáltatással, tulajdoni lapot kell kérelmezni.

Tulajdoni lapot többféle módon is lekérhetünk. Földhivatalban az ügyféltérben kihelyezett nyomtatvány kitöltésével, valamint a Kormányablakoknál (lakóhelyünkhöz közelebbi lehetőség, mint a Földhivatal) továbbá elektronikusan is, ha van ügyfélkapus hozzáférésünk. Ilyen esetben bankkártyás fizetésre van lehetőség. Földhivatalban tulajdoni lapot lekérni, kikérni azért is jobb döntés, mert ott ingyenesen betekintésre is van lehetőség, és így megbizonyosodhatunk arról, hogy tényleg a megfelelő ingatlan tulajdoni lap másolatát kértük ki, ha nem vagyunk teljesen biztosak a pontos helyrajzi számban.

A tulajdoni lap ára 6.250.-Ft, ha hiteles másolatot kérünk. 3600.-Ft, ha elektronikus formában kérjük a hiteles másolatot. A nem hiteles elektronikus viszont 1000.-Ft.

Térképmásolatot is kérhetünk, például építési engedélyezési eljárásokhoz, vagy telekalakításhoz lehet szükség rá, ami 3000.-Ft. A térképbe is bele lehet tekinteni ingyenesen, ha tudjuk pontosan a hrsz-t, ha nem tudjuk, akkor a keresésért fizetni kell 800.-Ft-ot földrészletenként.

Ha be akarunk jegyeztetni az ingatlan-nyilvántartásba, azt csak ügyvéd vagy közjegyző által ellenjegyzett okirattal tehetjük meg. A bejegyzés után ingatlanonként, vagyis helyrajzi számonként kell fizetni, ami 6600.-Ft/ helyrajzi szám. A jelzálogjogot 12.600.-Ft-ért jegyzik be, míg 6600.-Ft-ért törlik.

Sürgősséget is lehet kérni a bejegyzésnél, ha azt akarjuk, hogy aznap, mikor kérelmeztük a bejegyzést, meg is történjen. Ez 10.000.-Ft, mégpedig szintén ingatlanonként.

Ha pedig töröltetni szeretnénk, akár jelzálogjogot, vagy bármi mást, akkor az változásnak minősül, így az is 6.600.-Ft/ ingatlan. Ha viszont a jelzálogjogot módosítani kell, akkor a bejegyzés díját kell fizetni.

Számos más szolgáltatás és ügyintézés folyik még a földhivatalokban, de ezek voltak a leginkább előforduló esetek. A társasházak alapításakor szintén 6.600.-Ft az ingatlanonkénti díj, de az össze- eljárási díj nem haladhatja meg az egyszázezer forintot.

A hagyatéki eljáráshoz vagy gyámügyi eljáráshoz szükséges nem hiteles tulajdoni lap ingyenes.

Az ingatlan-nyilvántartási eljárás megindulásáról ad tájékoztatást a tulajdoni lapon lévő széljegy. A széljegy csupán azt jelenti, hogy valaki benyújtott egy beadványt a földhivatalhoz, és amiatt elindult egy eljárás. Több széljegy is szerepelhet egy ingatlan tulajdoni lapján, ekkor a rangsorolást jelzik a széljegyek. Tulajdonképpen tanúsítja, hogy a kérelmezett eljárás megindult, azonban az bárhogy végződhet, bejegyzéssel vagy elutasítással is. (beadványok esetén érdemes figyelni a rangsorra, hiszen ha van bejegyezve jelzálogjog és tulajdonjog bejegyzést is kérni szeretnénk, akkor addig nem intézik el a jelzálogjog törlést, míg a korábban beadott tulajdonjog-bejegyzést el nem intézik. Ilyenkor kérni kell, hogy a jelzálogjog-törlést első ranghelyen intézze el a földhivatal , de ez csak egy példa volt)

Végül pedig ejtsünk szót arról, hogy mi a különbség a teljes tulajdoni lap, a szemle, vagy a hiteles tulajdoni lap között. A szemle csak a fennálló bejegyzéseket foglalja magában, míg a teljes tulajdoni lap minden régi és jelenlegi bejegyzést tartalmaz, azokat is, amiket töröltek már, vagyis az ingatlan történetét mutatja meg. A hiteles tulajdoni lap hitelesített, így az bizonyító erejű.

Az ingatlan-nyilvántartási eljárás ügyintézési ideje lecsökkent 70 napra 3 hónapról, ha a beadvány több mint 30 ingatlant vagy érdekeltet érint. A díjak egyelőre maradtak, nem emelkedtek. A tulajdoni lap továbbra is 6250.-Ft, az elsőfokú eljárás per helyrajzi szám, 6600.-Ft.

 

error: Content is protected !!