Végkielégítés 2018/2019 – Kalkulátor!

Végkielégítés 2018/2019 – Kalkulátor!

VÉGKIELÉGÍTÉS – MUTATJUK AZ ÚJ SZABÁLYOKAT! SOKAKNAK JÁR CSAK NEM TUDNAK RÓLA ÉS MUNKAADÓ NEM FOGJA MEGEMLÍTENI, NEKED KELL TUDNI!!! MONDJUK A SZÁMOKAT, HOGY KINEK MENNYI VÉGKIELÉGÍTÉS JÁR 2018/2019-BEN! >>>

Az új Munka Törvénykönyve rendelkezései alapján. Sokaknak olyan esetekben is jár végkielégítés, amikor nem is
tudnak erről a jogukról, illetve a munkáltatójuk nem említi ezt a lehetőséget.

Az, hogy jár-e valakinek végkielégítés legelőször is attól függ, hogy elbocsátották-e munkahelyéről, vagy ő maga mondott-e fel.

Fontos azonban leszögezni, hogy 2018-ban a végkielégítés nem jár minden esetben a munkavállalónak. Akár munkavállalóként, akár munkáltatóként kell megoldania azt a helyzetet, melyet egy elbocsátás okoz, fontos tisztában lennie a végkielégítés szabályozásával, nehogy nem várt következmények történjenek.

EZEKBEN AZESETEKBEN MINDNEKÉPPEN JÁR A VÉGKIELÉGÍTÉS :

(1.) ha a foglalkoztató cég vagy intézmény jogutód nélkül megszűnik, (2.) ha a munkáltató szünteti meg a foglalkoztatott munkaviszonyát felmondással, illetve (3.) ha a munkáltató a Munka Törvénykönyve hatálya alól valamilyen okból kikerül.

Munka Törvénykönyve meghatározza azt, hogy csak abban az esetben jár a dolgozónak végkielégítés, ha az adott munkahelyen minimum 3 éve folyamatos munkaviszonyban áll, és a felmondás időpontjában is foglalkoztatottnak számít, vagyis érvényes munkaviszonya van.

Végkielégítés azonban 2017-ben sem jár annak a munkavállalónak, aki a felmondás időpontjában már nyugdíjasnak minősül. De akkor sem jár a dolgozónak végkielégítés, ha a felmondás azért történt meg, mert a munkavállaló olyan súlyos szabálytalanságokat és mulasztásokat követett el a munkakörében, melyek okai voltak a munkáltató általi felmondásnak.

A közös megegyezéssel való felmondás egy speciális esete a végkielégítés kérdésének. Hiszen csak abban az esetben jár ilyenkor végkielégítés a munkavállalónak, ha arról a felek közösen döntöttek, és a végkielégítés mértékét írásba foglalják a felmondás közös megegyezéssel dokumentumban. Ha ez nem történik meg, akkor jogilag az elbocsátott alkalmazott már nem tarthat igényt a későbbiekben a végkielégítésre.

Ha a munkavállaló mond fel 2018-ban azonnali hatállyal és jogszerűen, akkor ebben az esetben is jár számára végkielégítés. Természetesen ilyen körülmények között a foglalkoztató ezt sok esetben vitatni szokta, de ha a dolgozó bizonyítani tudja a felmondás jogszerűségét, akkor mindenképpen jár számára a végkielégítés is!!!!!!

Végkielégítés 2018/2019
A munkáltatónál eltöltött évek száma (legalább) Végkielégítés összege
3 év Egy havi fizetés (távolléti díj)
5 év Két havi fizetés (távolléti díj)
10 év Három havi fizetés (távolléti díj)
15 év Négy havi fizetés (távolléti díj)
20 év Öt havi fizetés (távolléti díj)
25 év Hat havi fizetés (távolléti díj)
error: Content is protected !!