100 EZER FORINTOS TÁMOGATÁS IDŐSEKNEK >> ORSZÁGOS TÁMOGATÁS, MINDENHOL JÁR!

100 EZER FORINTOS TÁMOGATÁS IDŐSEKNEK >> ORSZÁGOS TÁMOGATÁS, MINDENHOL JÁR!

Alanyi jogon járó pénztámogatás idős embereknek! – jövedelemtől független!

Szépkorúaknak járó jubileumi jutalom, mely nem függ sem jövedelemtől, sem vagyoni helyzettől!

Szépkorúak jubileumi köszöntése és juttatásaik

Egy hosszú élet munkája, eredményei elismerést és tiszteletet érdemelnek, melynek meg kell nyilvánulnia a társadalom tagjai, közösségei, intézményei részéről. A Magyar Köztársaság Kormánya az Idősügyi Tanács kezdeményezésére, a szépkorúak iránti társadalmi megbecsülés kifejezéseképpen, rendeletet alkotott a szépkorúak jubileumi köszöntéséről.

Ki jogosult a szépkorú személyek jubileumi juttatására?
A személyes köszöntésre és az azzal járó okiratra, továbbá jubileumi juttatásra – legkorábban 2009. január 1-jétől – a 90., a 95., a 100, a 105., a 110., és a 115. életévüket betöltött, Magyarországon bejelentett lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárok és a Korm. rendeletben meghatározott további személyek jogosultak. A juttatás nem kapcsolódik a nyugdíjas státuszhoz.

A köszöntés, valamint az okirat és juttatás nem jár annak, aki az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes nyugdíjkiegészítések megszüntetéséről szóló 1991. évi XII. törvény szerinti saját jogán folyósított pótlékra a kárpótlásért felelős miniszter határozata alapján érdemtelen.

 

   A jubileumi juttatás összege
– a 90. életév betöltésekor 90 000 forint,
– a 95. életév betöltésekor 95 000 forint,
– a 100. életév betöltésekor 100 000 forint,
– a 105. életév betöltésekor 105 000 forint,
– a 110. életév betöltésekor 110 000 forint,
– a 115. életév betöltésekor 115 000 forint.

Milyen módon juthatnak hozzá az érintett személyek a juttatáshoz?
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: KEKKH) a szépkor betöltését megelőzően legalább 60 nappal – a lakóhelyén és a tartózkodási helyén – írásban keresi meg a szépkorú személyt, hogy a KEKKH által e célra rendszeresített és megküldött űrlapon jelentse be
– azt a lakcímet, amelyen személyes köszöntés céljából elérhető, vagy amelyre ennek hiányában az okirat elküldhető;
– azt a lakcímet vagy bankszámlaszámot, amelyre a jubileumi juttatás folyósítását kéri.

A szépkorú személy eldöntheti, hogy a jubileumi juttatást és/vagy a személyes köszöntést elfogadja-e. Ha igen, a KEKKH által megküldött, a KEKKH-nek visszaküldendő űrlapon rendelkeznie kell arról, hogy a születésnapi köszöntés és a juttatás folyósítása érdekében hozzájárul-e, hogy az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatósága (továbbiakban: Nyugdíjfolyósító Igazgatóság), valamint a lakcím vagy tartózkodási hely szerint illetékes helyi önkormányzat jegyzője kezelhesse a személyes adatait a köszöntés és a juttatás folyósítása céljából.

A jubileumi juttatást a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a KEKKH adatszolgáltatását követő 15 napon belül, de legkorábban a szépkor betöltését megelőzően 5 nappal, külön törzsszámon folyósítja.

Amennyiben a szépkorú személy a KEKKH adatközlését követően, de a szépkor betöltése előtt elhuny, a kiutalt jubileumi juttatást nem kell visszafizetni, az összeget a közös háztartásban együtt élt családtag vagy az örökös veheti fel a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény vonatkozó rendelkezésében foglaltaknak megfelelően.

Személyesen azt a szépkorú személyt köszöntik, aki az adott évben tölti be a 90., 95., 100., 105., 110., 115. életévét.

Jogszabályok:
255/2008. (X. 21) Korm. rendelet

 

Be the first to comment on "100 EZER FORINTOS TÁMOGATÁS IDŐSEKNEK >> ORSZÁGOS TÁMOGATÁS, MINDENHOL JÁR!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*