Nők40+ nyugdíj 2024/2025 – fontos bejelentés érkezett!

Nők40+ nyugdíj 2024/2025 – fontos bejelentés érkezett!

Nők40+ nyugdíj 2024/2025 – fontos bejelentés érkezett! Erre senki nem számított! Most érkezett a hír a Nők 40 év utáni nyugdíjba vonulásáról!

Friss hírek

Most érkezett a hír a Nők 40 év utáni nyugdíjba vonulásáról! A nők kedvezményes öregségi nyugdíja minden szempontból öregségi nyugdíjnak minősül. Erre a saját jogú nyugdíjra életkorától függetlenül jogosult az a nő, aki legalább 40 év jogosultsági idővel rendelkezik. A jogosultsági időnek csak a keresőtevékenységgel szerzett és a gyereknevelésre tekintettel folyósított ellátás alapján elismert szolgálati idő minősül.

Fő szabály szerint a 40 év jogosultsági időn belül legalább 32 év keresőtevékenységgel szerzett szolgálati idővel kell rendelkezni, azaz a gyermeknevelésre tekintettel elismerhető jogosultsági idő a 40 éven belül, legfeljebb 8 év lehet, de a nyugdíj 40 év keresőtevékenység alapján is megállapítható.


Akik 5 vagy több gyermeket neveltek fel:

Eltérő szabály vonatkozik azokra a nőkre, akik 5 vagy több gyermeket neveltek fel. Esetükben a 40 év jogosultsági időn belül a 32 év keresőtevékenységgel szerzett szolgálati idő feltétel 5 gyermek esetén egy évvel, minden további gyermek esetén további egy-egy évvel, de legfeljebb 7 évvel csökken. Ilyen módon például 5 gyermek nevelése esetén a jogosultság megállapításához a 40 év jogosultsági időn belül legalább 31 év keresőtevékenységgel szerzett szolgálati idő és legfeljebb 9 év gyermeknevelésre tekintettel elismert szolgálati idő szükséges. A 40 éven belül legfeljebb 25 évre csökkenhet a keresőtevékenységgel megszerzett szolgálati idő feltétel.

Annak az igénylőnek, aki gyermekek otthongondozási díjában részesült, vagy súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbefogadott gyermekre tekintettel részesült ápolási díjban, vagy 1998. január 1-jét megelőzően gyermekek otthongondozási díjának minősülő szolgálati időt szerezett, a 40 év jogosultsági időn belül 30 év keresőtevékenység szükséges.

Milyen időszak minősül jogosultsági időnek?

Jogosultsági időnek az az időszak minősül, amely alatt az igénylő kereső tevékenységet folytatott, illetve azzal egy tekintet alá eső jogviszonyban állt, vagy a gyermeke nevelésére tekintettel olyan ellátásban részesült, amelynek folyósítása szolgálati időnek számít. Ebből a szempontból a saját gyermek, a nevelt vagy örökbefogadott gyermek, vagy unoka nevelése, otthoni gondozása címén szerzett idő is elfogadható.

Tehát nem minden szolgálati időként elismerhető időszak vehető jogosultsági időként is figyelembe, mert a jogosultsági idő a szolgálati időnél szűkebb kategória.Keresőtevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett szolgálati idő lehet:

 • munkaviszony,
 • az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás időtartama,
 • az egyszerűsített foglalkoztatás időtartama,
 • a szakmunkás tanuló kötelező nyári gyakorlatának időtartama,
 • a szakközépiskolai tanuló biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban eltöltött nyári gyakorlatának időtartama,
 • az egyéni vagy társas vállalkozói tevékenység időtartama,
 • a megbízási jogviszony időtartama,
 • az 1998. január 1. és 1999. december 31. között kapott végkielégítés alapján elismerhető időtartam,
 • minden más olyan időszak, amely keresőtevékenységre tekintettel került elismerésre pl. kisiparosként, gazdasági munkaközösség tagjaként, egyéni gazdálkodóként, ügyvédi munkaközösség tagjaként, közjegyzőként, a mezőgazdasági (halászati) termelőszövetkezet tagjaként eltöltött időtartam.

Az alábbi jogviszonyokban a keresőtevékenység teljes időtartama szolgálati időnek, ezen belül jogosultsági időnek minősül, függetlenül attól, hogy ezekben az esetekben a nyugdíj számítása során csak a járulékfizetésnek megfelelő arányos időszak kerül figyelembevételre:

  • részmunkaidős foglalkoztatás,
  • főállású kisadózói jogviszony,
  • kisadózó vállalkozói jogviszony,
  • őstermelői jogviszony.A gyermeknevelésre tekintettel elismerhető szolgálati idő: 

 • a terhességi-gyermekágyi segélyben részesülés időtartama,
 • a csecsemőgondozási díjban részesülés időtartama,
 • örökbefogadói díjban részesülés időtartama,
 • gyermekgondozási díjban részesülés időtartama
 • gyermekgondozást segítő ellátásban részesülés időtartama,
 • gyermekgondozási segélyben részesülés időtartama,
 • gyermeknevelési támogatásban részesülés időtartama,
 • gyermekek otthongondozási díjában részesülés időtartama
 • a gyermekre tekintettel megállapított ápolási díjban részesülés időtartama
 • az 1998. január 1-jét megelőzően a tízévesnél fiatalabb, tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek gondozása, ápolása miatt igénybe vett fizetés nélküli szabadság időtartama.

Milyen szolgálati idő nem ismerhető el jogosultsági időként?

Nem minősül jogosultági időnek:

 • a munkanélküliség esetére nyújtott ellátások folyósításának időtartama,
 • a megállapodás alapján szerzett szolgálati idő,
 • a kötelező nyári gyakorlat időtartamán kívül a szakmunkás tanulói tanulmányok időtartama,
 • a nappali tagozatos felsőfokú tanulmányok időtartama,
 • az 1998. január 1-jét megelőzően – nem gyermekgondozás, vagy ápolás miatt igénybe vett – fizetés nélküli szabadság szolgálati időnek minősülő első 30 napja,
 • a biztosítási jogviszony megszűnését követően folyósított táppénz (passzív táppénz) időtartama.
error: Content is protected !!