ÍGY IGÉNYELHETSZ PÉNZT REZSIRE, ÁPOLÁSRA, GYÓGYSZERRE, TARTOZÁSRA, VÁRANDÓSSÁG ESETÉN >>

ÍGY IGÉNYELHETSZ PÉNZT — >>> REZSIRE, ÁPOLÁSRA, GYÓGYSZERRE, TARTOZÁSRA, VÁRANDÓSSÁG ESETÉN >>

Így igényelhetsz támogatást REZSIRE, ÁPOLÁSRA, GYÓGYSZERRE, TARTOZÁSRA, VÁRANDÓSSÁG ESETÉN
Most ezt igényelheted önkormányzati segély helyett!

Települési támogatás

2015. március 1-jétől a képviselő-testület a Szociális törvény rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján települési támogatást nyújt.
Milyen támogatás nyújtására van lehetőség?
A települési támogatás keretében nyújtható ellátások típusát, jogosultsági feltételeit, összegét az önkormányzat rendelete határozza meg.
Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen
– a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,(Ezek a kiadások lehetnek:
– víz
– villanyáram
– gáz
– távhő
– csatornahasználati
– szemétszállítás
– lakbér esetleg albérleti díj
– tüzelőanyag költsége.
– a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére,
– a gyógyszerkiadások viseléséhez,
– a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.
Továbbá a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani.
A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére megállapított települési támogatás a társadalombiztosítási tárgyú jogszabályok alkalmazásában ápolási díjnak minősül, ha az ellátás önkormányzati rendeletben szabályozott havi összege eléri a 23.600 Ft-ot. Ebben az esetben a támogatás folyósításának időtartama nyugdíjszerző szolgálati időnek minősül, s az ápoló jogosult az egészségügyi szolgáltatás igénybevételére is.
Az önkormányzatok mely esetben nyújtanak rendkívüli települési támogatást?
Rendkívüli települési támogatásban elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások – így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások – vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.

error: Content is protected !!