Ingyenes fogászati ellátás mindenkinek! Nem is tu­dunk róla, de jár ál­lami tá­mo­ga­tás a fo­gá­szati ke­ze­lé­sekre

Ingyenes fogászati ellátás mindenkinek ! Nem is tu­dunk róla, de jár ál­lami tá­mo­ga­tás a fo­gá­szati ke­ze­lé­sekre

Erről tudsz?

Fog­pót­lást is kér­hetsz ál­lami tá­mo­ga­tás­sal!

Nem is tu­dunk róla, de jár ál­lami tá­mo­ga­tás a fo­gá­szati ke­ze­lé­sekre. Egyes ese­tek­ben a fog­pót­lás­hoz és a pro­té­zis ké­szí­té­sé­hez is hoz­zá­já­rul az állam.

A kivehető és rögzített fogpótlás, a fogszabályozó készülék, illetve azok tartozékainak árához akkor is jár támogatás, ha ezeket nem a gyógyászati segédeszköz-forgalmazónál vásároljuk meg. Még úgy is, ha ezeket fogorvosi rendelésen kérjük.

Ki és mit tud igénybe venni:

1. Fogszabályozás:

A 18 évnél fiatalabbak jogosultak fogszabályozó készülékre. Ez azt jelenti, hogy a fogorvos munkája ingyenes, míg a készülék árához hozzájárul az állam, az egykori OEP, most Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által meghatározott mértékben.

2. Fogpótlás:

18 év alattiaknak, 18. év felett pedig nappali tagozaton tanulók és várandósság esetén: a kivehető és rögzített fogpótlások fogorvosi munkái ingyenesek. A technikai költségekhez nyújtott támogatás mértékét minden esetben a támogatott gyógyászati segédeszközöket kihirdető közlemény határozza meg.

• 18-62 év közöttiek: A kivehető és rögzített fogpótlások fogorvosi munkáira teljes térítési díjat kaphatnak.

• 62 év felett: A támogatott kivehető és rögzített fogpótlások fogorvosi munkája térítésmentes.

Üzemi baleset következtében szükséges ellátásnál a fogpótlások fogorvosi munkája térítésmentes. A fogtechnikai eszközök árához a tb-támogatás alapjául szolgáló ár erejéig nyújt támogatást az egészségbiztosító.

Súlyos betegségben szenvedők: Az arc, állcsont, illetve szájüreg fejlődési rendellenességében, daganatos vagy más súlyos betegségében szenvedők kaphatnak fogpótlást. Cisztaszűkítő és lágy- és kemény szövetpótlások orvosi munkáira térítésmentesen jogosultak, a technikai költségeket pedig szintén a támogatott gyógyászati segédeszközöket kihirdető közlemény határozza meg.

error: Content is protected !!