Öregségi nyugdíj, nők kedvezményes nyugdíja 2024/2025-ben és vonatkozó jogszabályok!

Öregségi nyugdíj, nők kedvezményes nyugdíja 2024/2025-ben és vonatkozó jogszabályok!

Öregségi nyugdíj, nők kedvezményes nyugdíja 2024/2025-ben és vonatkozó jogszabályok! Ki jogosult öregségi nyugdíjra?

Fő szabály szerint öregségi nyugdíjra az jogosult, aki a 65. életévét betöltötte és legalább 20 év szolgálati időt szerzett. Ebben az esetben öregségi teljes nyugdíj kerül megállapításra.

Friss hírek 24óra

Öregségi nyugdíjra jogosult a korhatár betöltésekor az is, aki nem szerzett 20 év szolgálati időt, de rendelkezik legalább 15 év szolgálati idővel. Ebben az esetben öregségi résznyugdíj kerül megállapításra.  Az öregségi nyugdíjra jogosító nyugdíjkorhatár az alábbiak szerint fokozatosan emelkedett:

  • 1952. január 1-je előtt születettek esetében, a betöltött 62. életév,
  • 1952 –ben születettek esetében, a betöltött 62. életév betöltését követő 183. nap,
  • 1953-ban születettek esetében, a betöltött 63. életév,
  • 1954-ben születettek esetében, a 63. életév betöltését követő 183. nap,
  • 1955-ben születettek esetében, a betöltött 64. életév,
  • 1956-ban születettek esetében, a 64. életév betöltését követő 183. nap,
  • 1957-ben és később születettek esetében, a betöltött 65. életév.

Öregségi nyugdíjnak minősül a nők kedvezményes öregségi nyugdíja is, amelyre életkorától függetlenül jogosult az a nő, aki legalább 40 év jogosultsági idővel rendelkezik. Jogosultsági időnek a keresőtevékenységgel szerzett szolgálati idő és a gyermeknevelésre tekintettel folyósított ellátásban eltöltött idő, valamint az ezekkel egy tekintet alá eső idő minősül. A nők kedvezményes öregségi nyugdíjára vonatkozó részletes szabályok külön tájékoztatóban találhatók.Milyen időszakok minősülnek szolgálati időnek?

Szolgálati idő alatt elsősorban azokat az időszakokat kell érteni, amelyek alatt a nyugdíjigénylő biztosításra kötelezett jogviszonyban állt (biztosított volt), és az előírt nyugdíjjárulékot megfizette, illetve szolgálati idő szerzésére kötött külön megállapodás alapján fizetett nyugdíjjárulékot.

A Szolgálati időnek minősül az olyan ellátások folyósításának az időtartama is, amelyekből nyugdíjjárulékot kell fizetni. pl. ápolási díj, gyermekgondozási segély, rehabilitációs ellátás stb.

Szolgálati idő továbbá a katonai (polgári) szolgálat időtartama, szakmunkás tanulói jogviszony, az 1998 előtti nappali tagozatos felsőfokú tanulmányok időtartama,

A nyugdíj megállapítása során elismerhető szolgálati időre vonatkozó részletes tájékoztató a „Nyugellátásra jogosító szolgálati idő” menüpontban található.

Hogyan kell igényelni az öregségi nyugdíjat?
Öregségi nyugdíj, nők kedvezményes nyugdíja

Az öregségi nyugdíj megállapítását a kérelmező lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró kormányhivataltól, az „Öregségi nyugdíj, nők kedvezményes nyugdíja, rögzített nyugdíj, korhatár előtti ellátás, táncművészeti életjáradék, átmeneti bányászjáradék iránti igény” nyomtatványon kell igényelni.

Az öregségi nyugdíj igényt személyesen, postán és elektronikusan is be lehet nyújtani.

Személyesen a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes fővárosi, vármegyei kormányhivatal ügyfélszolgálatán lehet benyújtani.

Postán történő benyújtás esetén a borítékra a címzett kormányhivatal nevét és a 1916 Budapest egységes postacímet kell ráírni.

Elektronikusan az elektronikus azonosítással rendelkező személyek a www.magyarorszag.hu honlapon nyújthatják be az ellátás megállapítása iránti igényüket.

Az igényt a kérelmező törvényes képviselője (gondnoka) vagy meghatalmazottja is előterjesztheti, a képviseletre vonatkozó okirat csatolásával.

error: Content is protected !!