4 vissza nem térítendő állami támogatás fiataloknak – havi 125 ezer ft-ot kaphatsz >>>

4 vissza nem térítendő állami támogatás fiataloknak – havi 125 ezer ft-ot kaphatsz >>>

4 vissza nem térítendő állami támogatás fiataloknak – havi 125 ezer ft-ot kaphatsz – AKÁR 3 TÁMOGATÁST EGYSZERRE IS IGÉNYBE VEHETSZ!

 • Akár 2,5 millió forint állami támogatás családi ház fejújításra

A legfontosabb tudnivalók a pályázatról >>

 • A támogatás igénylésének feltétele, hogy magyarországi lakóhellyel rendelkezzünk. (Egy épületre pedig csak egy pályázat fogadható el!)
 • A támogatás az elszámolható költségek 40-55 százalékára igényelhető a megvalósítandó fejlesztés összetettségétől függően. Az igényelhető maximális összeg 2,5 millió forint.
 • A maximális összeg (55 százalék) akkor kérhető, ha hőszigeteléssel együtt más energiahatékonysági fejlesztést is bevállalunk, emellett pedig kiépítünk legalább egy megújuló energiát hasznosító rendszert.
 • 50 százalék – maximum 2 millió forintot akkor kaphatunk, hőszigetelést és legalább egy megújuló energiát hasznosító rendszert építünk ki.
 • 45 százalék – maximum 1,5 millió forint jár akkor, ha energiahatékonysági fejlesztés és legalább egy megújuló energiát hasznosító rendszert építünk ki.
 • 40 százalék – maximum 1 millió 250 ezer forint akkor jár, ha csak egy típusú fejlesztést valósítunk meg.
 • A vissza nem térítendő támogatás mértéke miniszteri döntéssel kerül meghatározásra.
 • A támogatást kizárólag 1996 előtt épült, és 1995. december 31. napjáig kiadott építési engedéllyel rendelkező egylakásos, legfeljebb 135 négyzetméter fűtött alapterülettel rendelkező és a pályázó tulajdonában álló és a pályázat benyújtását megelőzően használatban lévő (lakott) családi házak felújítására lehet igénybe venni.
 • Nem kaphat támogatást, akinek lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó-vagy adók módjára behajtható köztartozása van (kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást, vagy részletfizetést engedélyezett).
 • A támogatási kérelmeket 2016. július 1-jétől a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig a pályázati portálon keresztül, elektronikusan kell benyújtani, ehhez pedig ügyfélkapus regisztráció is szükséges.
 • A kivitelezéskor kizárólag megfelelőségi igazolással rendelkező anyagokat, termékeket lehet felhasználni.
 • A támogatást minden esetben a kedvezményezettnek folyósítják, utólagos finanszírozással, a teljes bekerülési költség kifizetésének igazolását követően.
 • A kivitelezési munkálatok támogatható munkadíja a támogatás szempontjából elismerhető anyagköltség 60 százalékánál nem lehet több.
 • A nyílászáró cseréjére vonatkozó elszámolható költségek nem haladhatják meg a nettó 60 ezer forint/négyzetméter fajlagos költséget.
 • Több költség is van, ami nem számolható el, ide tartozik például: a saját kivitelezésű munka és az energia-megtakarítást nem eredményező felújítási munkálatok költségei.

2. Fiatalok vállalkozóvá válásának  támogatása országos program

Ki vehet részt a programban?

 • A programban 18-25 év közötti (felsőfokú végzettségű pályakezdők esetén 25-30 éves) fiatalok vehetnek részt.
 • A programba más vállalkozásban többségi üzletrésztulajdonnal (50% feletti) nem rendelkező fiatalok jelentkezhetnek
 • A jelentkező fiatalok közül azok kerülnek kiválasztásra, akik vállalkozás indításához megalapozott ötlettel, reális elképzeléssel, vállalkozói attitűd-del rendelkeznek
 • Mikor és hol lehet jelentkezni a programba?

Ha szeretnél vállalkozni és a fenti feltételeknek megfelelsz, regisztrálj!
Válaszd ki azt a megyét (kattints rá arra a megyére), ahol élsz és szeretnéd vállalkozásodat elindítani.

3. Diplomamentő program

Ingyenes felkészítő tanfolyam indul a Diplomamentő program sikertelen vizsgázóinak

Az interneten készülhetnek fel a tananyagból és feladatokat kapnak azok a diákok, akiknek nem sikerült eredményes vizsgát tenniük a Diplomamentő-programban. Az egyik nyelvvizsga központ az ő helyzetüket könnyítené meg a megoldással.

Az Euro Nyelvvizsga Központ (Euroexam) által kifejlesztett, ingyenesen igénybe vehető “Mentőöv” tanfolyam azoknak a volt diplomamentős diákoknak adhat jelentős segítséget, akik eddigi próbálkozásaik során a B2-es szintű nyelvvizsgán megközelítették, de nem érték el a küszöböt, hajlandók további 3-5 hónapot belefektetni a nyelvtanulásba, ám önállóan nem vagy csak nagyon nehezen tudnának felkészülni az újabb vizsgára.

4. Hallgatói jogviszony alapján gyed-re jogosultság (diplomás gyed)

2014. január 1-jétől kiegészült a gyermekgondozási díjra jogosultak köre a felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatóival. Ők a 2013. december 31-ét követően született gyermekük után az úgynevezett „diplomás gyed”-re lehetnek jogosultak.

Diplomás gyed-re az a 2013. december 31-ét követően született gyermek édesanyja (szülő nő)jogosult, aki az alábbi 1.-6. pontokban felsorolt valamennyi feltételnek megfelel:

1. a fent leírt általános szabályok szerint gyermekgondozási díjra nem jogosult, (például, mert nem biztosított, vagy biztosított, de a biztosítási jogviszonya alapján nem jogosult a gyermekgondozási díjra, mert a szülést megelőző 2 éven belül nem rendelkezik legalább 365 napi előzetes biztosítási idővel),

2. a gyermeke születését megelőző két éven belül államilag elismert felsőoktatási intézményben magyar nyelvű nappali képzésben legalább két félév aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, azzal, hogy egy félévre csak egy aktív hallgatói jogviszony vehető figyelembe. Két aktív félév megállapításához a gyermek születését megelőző két éven belüli aktív félévekben összesen 260 naptári napi hallgatói jogviszonnyal kell rendelkezni.

3. a gyermeke a hallgatói jogviszony fennállása alatt vagy a hallgatói jogviszony szünetelését, illetve megszűnését követő 1 éven belül születik,

4. a gyermeket saját háztartásában neveli,

5. magyar állampolgár vagy másik EGT tagállam állampolgára, és

6. a szülés időpontjában rendelkezik magyarországi bejelentett lakóhellyel.

Mennyi a diplomás GYED összege?

A felsőfokú alapképzésben/szakképzésben illetve felsőoktatási szakképzésben, valamint a szakirányú továbbképzésben részt vevő igénylő esetén a jogosultság kezdő napján aktuális minimálbér (2016-ban 111.000,- Ft) hetven százaléka (jelenleg 77.700 Ft).

A mesterképzésben, doktori képzésben, vagy egységes, osztatlan képzésben tanuló hallgató esetén a jogosultság első napján érvényes garantált bérminimum 70 százaléka (jelenleg 90.300,- Ft).

error: Content is protected !!