GYED, GYES, CSED, GYET, CSALÁDI PÓTLÉK, ÁPOLÁSI DÍJ 2020 >>> Megjöttek a pontos számok 1, 2, 3, 4, 5 gyerekes CSALÁDOKNAK : ITT vannak a pontos összegek!

GYED, GYES, CSALÁDI PÓTLÉK, ÁPOLÁSI DÍJ 2020 >>> Megjöttek a pontos számok 1, 2, 3, 4, 5 gyerekes CSALÁDOKNAK : ITT vannak a pontos összegek!

Hány forint a törvény szerint a gyermek otthongondozási díja 2020-ban?
A Szoctv. 38. §-a szerinti gyermekek otthongondozási díjának havi összege a 2020. évben 123 910 forint.

Ápolási díj összege 2020
Az ápolási díj havi alapösszege a 2020. évben 39 365 forint.

Fiatalok életkezdési támogatásának összege 2020
A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 4. § (2) bekezdés a) pontja szerinti első utalási összeg 42 500 forint, a 4. § (2) bekezdés b) pontja szerinti második és harmadik utalási összeg 44 600-44 600 forint, ha a gyermek a 2020. évben született.

Mennyi a családi pótlék összege 2020-ban?
A családi pótlék havi összege jelenleg: (és nem várható változás 2020-ban sem)

– 1 gyermekes család esetén 12 200 forint

– egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén 13 700 forint,

– kétgyermekes család esetén gyermekenként 13 300 forint,

– két gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 14 800 forint,

– három- vagy többgyermekes család esetén gyermekenként 16 000 forint,

– három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 17 000 forint,

– tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család esetén, valamint a gyermekotthonban, javítóintézetben, büntetés-végrehajtási intézetben vagy szociális intézményben élő, továbbá nevelőszülőnél elhelyezett tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után 23 300 forint,

– tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő egyedülálló esetén a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után 25 900 forint.

Az utóbbi évek során sok minden átalakult az anyasági és családtámogatások rendszerében, változott a GYED, a GYES, a TGYÁS-t felváltotta a CSED.

Az alábbiakban minden fontos információt megtaláltok arra vonatkozólag, hogy mely családtámogatási juttatást, milyen feltételekkel és hol tudjátok igényelni.

Anyasági támogatás

Jogosultak: Azok az édesanyák, akik a terhesség folyamán legalább négyszer, koraszülés esetén egyszer, megjelentek terhes-gondozáson.

Összege: Az öregségi nyugdíjminimum 225%-a – max. 64.125. Ft.; Ikrek esetén 300% – max. 88.500 Ft

Meddig jár?: A szülést követően egyszeri alkalommal igényelhető.

Hol kell igényelni: 

– Kormányablak

– Magyar Államkincstár

– azon a munkahelyen, ahol társadalombiztosítási kifizetőhely működik

Szükséges dokumentumok:

Az ONYF honlapjáról letölthető, “kérelem anyasági támogatás megállapítására” nyomtatvány, személyazonosításhoz szükséges irat, Taj kártya; a gyermek születési anyakönyvi kivonata,eredeti orvosi vagy védőnői igazolás, lakcímkártya, TAJ kártya

CSED (csecsemő gondozási díj, a TGYÁS utódja)

Jogosultak: Azok az édesanyák, akik a szülést megelőző 2 évben legalább 365 napnyi munkaviszonnyal rendelkeznek.

Összege: A naptári napi átlagkereset 70%-a.

Meddig jár?: A szülési szabadság 168 napjára jár (24 hét), folyósítása a szülés előtt 28 nappal kezdhető meg.

Hol kell igényelni?: A kérelmet a biztosított foglalkoztatójánál kell benyújtani.

Szükséges dokumentumok az igényléshez: Az OEP honlapjáról letölthető “nyilatkozat csecsemőgondozási díj megállapításához” nyomtatványon.

Fontos tudni! A GYED a CSED folyósításának lejárta után igényelhető, ha az újszülött betöltötte a 169. napot. A 365 napi biztosítási időnek nem kell folyamatosnak lennie.

GYET (gyermeknevelési támogatás)

Jogosultak: A GYET (főállású anyaság) nem biztosítási jogviszonyhoz kötött támogatás. Az a szülő vagy gyám igényelheti, aki saját háztartásában legalább 3 kiskorú gyereket nevel.

Összege: Megegyezik a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegével, ami jelenleg 28.500 Ft.

Meddig jár?: A legfiatalabb gyermek 3. életévétől 8. évének betöltéséig jár.

Hol kell igényelni?

– Kormányablak

– Magyar Államkincstár

– azon a munkahelyen, ahol társadalombiztosítási kifizetőhely működik.

Szükséges dokumentumok: Az Államkincstár honlapjáról letölthető „Kérelem gyermekgondozási támogatás megállapítására” nyomtatvány, személy azonosításához szükséges irat, Taj kártya, adókártya; a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártya, Taj kártya

Fontos tudni!: A GYET melletti keresőtevékenység maximum heti 30 óra lehet, otthoni munkavégzés esetén korlátlan; A GYET összegéből nyugdíj járulékot vonnak.

GYED (gyermekgondozási díj) igénylés

Jogosultak: Azok az édesanyák, akik a szülést megelőző 2 évben legalább 365 napnyi munkaviszonnyal rendelkeznek.

Összege: A jövedelem naptári napi átlagának 70 százaléka, de max. a mindenkori minimálbér (2017. évben 127.500,-Ft) kétszeresének 70 százaléka lehet. Jelenleg havi bruttó 178.500 Ft.

Meddig jár? Legkorábban a CSED, illetőleg az annak megfelelő időtartam (168 nap) lejártát követő naptól a gyermek 2. életévének betöltéséig jár.

Hol kell igényelni? A gyermekgondozási díj iránti kérelmet írásban, két példányban a foglalkoztatónál kell benyújtani.

Szükséges dokumentumok: A NEAK honlapjáról letölthető, az “Igénybejelentés gyermekgondozási díjra ” nyomtatvány, gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata

Fontos tudni! A 365 napi biztosítási időnek nem kell folyamatosnak lennie. A szülő 2016. január 1-jétől a gyermekgondozási díj folyósítása mellett korlátlan időtartamban végezhet munkát.

Diplomás GYED igénylés

Jogosultak: Az a 2013. december 31-ét követően született gyermek édesanyja, aki GYED-re nem jogosult, a gyermeke születését megelőző két éven belül államilag elismert felsőoktatási intézményben magyar nyelvű nappali képzésben legalább két félév aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, és a gyermeket a saját háztartásában neveli.

Összege: A felsőfokú alapképzésben, felsőfokú szakképzésben vagy felsőoktatási szakképzésben, valamint a szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgató esetén a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér (2017. évben: 127.500,-Ft) 70 %-a,
A mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy doktori képzésben részt vevő hallgató esetén a jogosultság kezdő napján érvényes garantált bérminimum (2017-ben: 161.000,-Ft) 70 %-a.

Meddig jár? A gyermek születésének napjától a gyermek 1 éves koráig jár.

Hol kell igényelni? A gyermekgondozási díj iránti kérelmet a foglalkoztatónál kell benyújtani. Abban az esetben ha nem volt/nincs munkaviszonya, akkor a Kormányablaknál.

Szükséges dokumentum: “Igénybejelentés hallgatói jogviszony alapján igényelt gyermekgondozási díjra” nyomtatvány a NEAK honlapjáról , a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata, a felsőoktatási intézmény által kiállított „Igazolás aktív hallgatói jogviszonyról gyermekgondozási díj igényléséhez” elnevezésű nyomtatvány.

Fontos tudni! 2016. január 1-jétől az úgynevezett diplomás gyed folyósítása mellett, az ellátás folyósításának 169. napjától lehet korlátlan időtartamban keresőtevékenységet folytatni.

GYES igénylés

Jogosultak: vér szerinti szülő, nevelőszülő (hivatásos nevelőszülő nem); gyám; örökbefogadó szülő; nagyszülő

Összege: Megegyezik a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegével, ami jelenleg 28.500 Ft.

Meddig jár? A gyermek születésétől kezdve a gyermek 3 életévének betöltéséig, ikrek esetén tankötelesség válás évének végéig, tartósan beteg vagy súlyosan beteg gyermek esetén 10 éves koráig folyósítható. Nagyszülői GYES a gyermek 1 éves kora után igényelhető.

Hol kell igényelni? 

– Kormányablak

– Magyar Államkincstár

– azon a munkahelyen, ahol társadalombiztosítási kifizetőhely működik

Szükséges dokumentumok: Az Államkincstár honlapjáról letölthető „Kérelem gyermekgondozási segély megállapítására” nyomtatvány, személy azonosításához szükséges irat Taj kártya, adókártya
a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártya, Taj kártya

Fontos tudni! GYES melletti keresőtevékenység a gyermek 1 éves koráig nem lehetséges, utána maximum heti 30 óra, otthoni munkavégzés esetén korlátlan; a gyes összegéből nyugdíj járulékot vonnak.

Családi pótlék (nevelési ellátás, iskoláztatási támogatás)

Jogosultak: Minden magyar állampolgárságú szülőnek alanyi jogon jár, nevelési támogatás címen, ha a gyerek még nem jár iskolába, illetve beiskolázási támogatás címen, ha már iskolás.

 

Összege: 

1 gyermek esetén –12.200 Ft,

1 gyermek esetén egyedülállóként – 13.700 Ft;

2 gyermek esetén – 13.300 Ft;

2 gyermek esetén egyedülállóként – 14.800 Ft;

3 gyermek esetén – 16.000 Ft;

3 gyermek esetén egyedülállóként – 17.000 Ft;

Tartósan beteg és fogyatékos esetén – 23.300 Ft;

Tartósan beteg és fogyatékos egyedülállóként – 25.900 Ft;

Meddig jár? Iskoláztatási támogatás annak a tanítási évnek a végéig jár, amelyben a gyermek betölti a tankötelezettségre vonatkozó életkort. Amennyiben középfokú intézményben
folytatja a tanulmányait, az ellátás annak a tanévnek a végéig járhat, amelyben a gyermek betölti a 20. életévét.

Hol kell igényelni? 

– Kormányablak

– Magyar Államkincstár

Szükséges dokumentumok: Az Államkincstár honlapjáról letölthető „Kérelem családi pótlék megállapítására” nyomtatvány, személy azonosításához szükséges irat, Taj kártya, adókártya a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártya, Taj kártya

Fontos tudni! Ha óvodában 20, iskolában pedig 50 óránál többet nem tud igazolni a gyermek, a nevelési és iskolázási támogatás felfüggesztésre kerül.

További információk: ONYF

error: Content is protected !!