Iskolakezdési támogatás összege 2018/2019 tanévre >>> Részletek:

Iskolakezdési támogatás összege 2018/2019 tanévre >>> Részletek:

JÓ HÍR CSALÁDOKNAK! SZEPTEMBERTŐL 1 MILLIÓ GYEREK KAP TÁMOGATÁST ISKOLAKEZDÉSHEZ >>> MUTATJUK PONTOSAN KIK!

Palkovics László a sajtótájékoztatón felidézte: 2011-ben tűzték célul, hogy 2013-tól éves felmenő rendszerben ingyenessé teszik a tankönyveket az általános iskola 1-8. osztályos tanulói számára. Ezt egészítik ki most a középiskola első évfolyamával. Értékelése szerint ez a “legdrágább” évfolyam a családok számára, mivel több olyan könyvet is megvásárolnak ilyenkor a diákoknak, amelyeket a későbbiekben még több évig használnak.

Az államtitkár közlése szerint szeptembertől 1 millió 18 ezer diák kapja majd ingyenesen a tankönyvet, köztük az 1-9. évfolyamosok, valamint azok, akik jogosultak erre a kedvezményre.

Ezen kívül az összes többi évfolyamban a tankönyvek ingyenesen állnak rendelkezésre, ha a gyermek
• tartósan beteg,
• a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján fogyatékosnak (mozgásszervi, érzékszervi,
értelmi vagy beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral
– súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral – küzd), vagy halmozottan
fogyatékosnak minősül,
• három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban él,
• nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, vagy
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.

HOL IGÉNYELHETEM?
Az iskolában, az intézményvezetőnél.

HOGYAN IGÉNYELHETEM?
Az ingyenességet (jogosultsági feltételek meglétét) igazoló okiratok legalább egyikének
bemutatásával, ezek:
• a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás,
• tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi pótlék folyósí-
tásáról szóló igazolás,
• a sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői bizottság szakvéleménye,
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat.
A családi pótlék folyósításáról szóló igazolásként el kell fogadni a bérjegyzéket, a lakossági
folyószámla-kivonatot, a postai igazolószelvényt. (Azonban ez nem kérhető, ha a fenti okiratok valamelyikének
bemutatására sor került.)

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE
A tankönyvek a jogosultság elfogadása esetén ingyenesek.

MEDDIG KAPHATOM A TÁMOGATÁST?
Amíg a jogosultsági feltételek legalább egyike fennáll, azaz amíg
• a gyermek után magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak,
• a gyermek tartósan beteg és ezt a szakorvos igazolja,
• a gyermek sajátos nevelési igényű szakértői bizottság szakvéleményével rendelkezik,
• a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
• ez idő alatt jogosult ingyenes tankönyvre. További információk >>>

error: Content is protected !!