Lakossági figyelmeztetést adott ki az MVM Next! Minden előfizető érintett Magyarországon!

Lakossági figyelmeztetést adott ki az MVM Next! Minden előfizető érintett Magyarországon!

Lakossági figyelmeztetést adott ki az MVM Next! Minden előfizető érintett Magyarországon! – Ismét visszaélnek a cég nevével, minden előfizető legyen óvatos, mert átverés áldozatai lehetnek.

Ilyen átverős e-maileket küldenek ki, senki ne fizessen!!!!!EMLÉKEZTETO
2 nap múlva lejáró földgázszámláról

 

Kedves Ügyfelünk!

Közeledik földgázszámlájának fizetési határideje. Rendszerünkben még nem jelent meg a befizetett összeg, de akár most is kiegyenlítheti számláját a lenti Befizetem bankkártyával linkre kattintva. Kérjük, tekintse tárgytalannak levelünket, ha idoközben már befizette a számlát.

Számla adatai:

Fizetendo összeg: 17.541 HUF
Fizetési határido: 2023.09.04
Szerzodéses folyószámlaszám: 31176288

Utaláshoz szükséges adatok:

Figyelem! Átutaláskor pontosan a lenti bankszámlaszámra vagy az ezt helyettesíto azonosítóra utaljon!

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-77647302
Másodlagos azonosító
(bankszámlaszám helyett):
mvm.hu
Számla sorszáma (közleménybe): 106750825478

Ez egy rendszer által küldött üzenet, kérjük, ne válaszoljon rá.Ez az elektronikus levél (e-mail) és a hozzá kapcsolt mellékletek, fájlok (a továbbiakban együtt: Üzenet) kizárólag a Címzett(ek)nek szólnak. Az Üzenetben foglalt információk bizalmasak lehetnek, melyeknek titokban maradásához az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-nek (a továbbiakban: Társaság) jogilag és üzletileg méltányolható érdeke fuzodik. Amennyiben valamely hiba folytán vagy tévedésbol Ön nem az Üzenet címzettje, tilos másolnia, továbbítania, közölnie vagy bármely részét felhasználnia. Ebben az esetben szíveskedjen az Üzenetet és minden másolatát törölni és haladéktalanul értesíteni a küldot. A teljes Üzenet az elküldés elott vírusellenorzésen esett át, de hiba- vagy vírusmentességére nincs semmilyen garancia, ezért kérjük, ellenorizze azt! Nem garantálható az Üzenet kello idoben érkezése sem.Tájékoztatjuk, hogy a Társasághoz beérkezo (válasz) leveleket szoftver ellenorzi a Társaság levelezési politikájának betartása érdekében és a nem megfelelo leveleket (pl. vírus-, audiovizuális-, kép-, futtatható- tartalom) a feladó értesítése mellett, a kéretlen levelet (spam) értesítés nélkül törli. Tájékoztatjuk, hogy az Üzenetet a Társaság által az Üzenet küldoje részére kizárólag munkavégzés céljából átadott hivatali e-mail postafiókról, elektronikus címrol kapta, így erre adott, ezen elektronikus címre küldött válaszai vagy más elektronikus levelei is a Társaság által üzemeltetett hivatali e-mail postafiókra érkeznek. Felhívjuk figyelmét, hogy a kizárólag munkavégzés célját szolgáló hivatali elektronikus címrol küldött és arra érkezo üzenetet és mellékleteit a Társaság mint munkáltató a Munka Törvénykönyvérol szóló 2012. évi I. tv. 11/A. §-a alapján jogosult megtekinteni, mivel az munkavállalója munkavégzésével összefüggésben bizalmas információkat tartalmazhat. Az Üzenetben foglalt információk nem rendeltetésszeru felhasználása, teljes vagy részleges terjesztése vagy közlése tilos a Társaság kifejezett hozzájárulása hiányában.Az Üzenetben foglaltakat a Társaság bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a Társaság által megjelölt belso adatvédelmi felelosének adhatja át. Az energiaszolgáltatás biztosítása, a szolgáltatási szerzodés teljesítése keretében kezelt személyes adatokra vonatkozó általános tájékoztatást az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban, az ügyintézés során készített hangfelvétellel összefüggésben kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást a Hangfelvétel Rögzítésére Vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatóban találhatja meg, amelyek a https://www.mvmnext.hu honlapon és az ügyfélszolgálati irodáinkban elérhetoek. – forrás