Utazási kedvezmény 2020

Utazási kedvezmények 2020

A kedvezmény zökkenőmentes igénybevételének érdekében ezúton szeretnénk a közszolgálati alkalmazottak számára 12 menettérti utazáshoz vasúton is 50 %-os kedvezményt biztosító utazási utalvány kiállításához gyakorlati segítséget nyújtani. Az utazási kedvezmény igénybevételének részleteit, valamint az utalvány formai követelményeit a 85/2007 (IV. 25.) számú Kormányrendelet tartalmazza. A kiállításra javasolt utalvány-formátumot jelen hírlevelünk mellékleteként csatoltan megküldjük. Az utalvány mintája az oldal alján gépi kitöltésre alkalmas word és a kézi kitöltésre javasolt pdf kiterjesztéssel is letölthető.

Kérjük, hogy az utalványokat minden esetben eredeti bélyegzőlenyomattal és cégszerű aláírással lássák el, hogy azok valódisága a jegyvizsgálat alkalmával egyértelmű legyen

A kedvezmény felhasználásánál fontos tudni, hogy a 100 km feletti távolságra kiadott menettérti jegyek 14 napig használhatóak utazásra.

Ha a visszautazást ennél későbbi időpontban tervezik, a közalkalmazotti utalványok esetében a MÁV-START Zrt. lehetőséget ad arra, hogy az oda- és a visszaúti jegyet a tervezett oda- és visszautazás napjára külön váltsák meg. A visszaúti jegy az odaúti jeggyel egyidőben is és külön időpontban is megváltható ugyanazon bélyegzési hely felhasználásával. Ez utóbbi esetben a visszaúti jegyváltáshoz be kell mutatni az odautazáshoz megváltott menetjegyet. Ezt a menettérti jegyváltási lehetőséget egy bélyegzési hely felhasználásával mindaddig biztosítjuk, amíg egy újabb bélyegzési hely felhasználásával egy következő utazást nem kezdenek meg.

A kedvezmény igénybevételével, illetve egyéb vasúti utazással kapcsolatos kérdéseikkel kérjük forduljanak a MÁV-START Ügyfélszolgálatához, telefonon a MÁVDIREKT 06 40 494949-es telefonszámán, illetve e-mailen az informacio@mav-start.hu címen.
Valamennyi munkavállalójuk részére kellemes utazást kívánunk!

A 85/2007. (IV.25.) Korm. rendelet strukturális változást hozott a közszféra egyes munkaköreiben dolgozóknak juttatott utazási kedvezmények körében.

Korábban a MÁV ZRt. által kiállított, évente megújítható, arcképes igazolvánnyal a vasúti közlekedésben 50%-os kedvezményre voltak jogosultak korlátlan számban. Azonban az ország sok települése vasúton nem érhető el, így az ott élőknek a kedvezmény igénybevételére kevesebb lehetőségük volt. Az új „Utazási utalvány” segítségével immár a helyközi közforgalmú autóbusz-közlekedés igénybevételére is lehetőség nyílik a következők szerint:

 • A 12 alkalommal igénybe vehető kedvezmény menettérti útra szól. (7.§ (1)) A kedvezményre jogosító cellák azonban egy útra történő utazáshoz is felhasználhatók. Amennyiben az adott jegyváltási helyen a szolgáltató csak egy útra szóló menetjegyet tud kiállítani, a menettérti utazás igénybevételéhez javasoljuk az odaúti menetjegy megőrzését, illetve- amennyiben az elővételi jegyvásárlás megoldott- a visszaútra a menetjegy utazás után, elővételben történő megváltását.
 • Az utazás során lehetőség van több, különböző járat igénybevételére, így például az autóbusszal megkezdett utazás vasúton is folytatható (csatlakozó utazások). (7.§ (5))
 • A csatlakozó utazások esetében az utazást egy irányba az utazás megkezdését követő nap 24. órájáig be kell fejezni. (7.§ (5))
 • Az Utazási utalvány fényképet nem tartalmaz, ezért kérjük az igénybevételkor egy Üzletszabályzat szerinti személyazonosításra alkalmas igazolvány külön kérés nélküli felmutatását.
 • Az Utazási utalványt a munkáltató tölti ki. (7.§ (3))
 • A jogosultak körét a 7.§ (1) részletesen leírja.
 • Egy munkavállaló egy évben csak egy Utazási utalványt kaphat, elvesztés esetén az utalvány nem pótolható. A munkaadónak a munkavállalót az utalvány felhasználásáról elszámoltatnia nem kell.
 • Aki érvénytelen Utazási utalvánnyal vagy az érvényes utalvány bemutatása nélkül kísérli meg az utazást, annak a Közszolgáltatási Szerződés 13. sz. melléklete szerinti pótdíjat kell megfizetnie!
 • Az esetleges félreértések elkerülése érdekében a kiállító intézmények az utalványokról olyan nyilvántartást vezessenek, amely kizárja több utalvány azonos személy számára, illetve jogosulatlan személy számára történő kiállítását.
 • A 2007-ben kiadott utalványok 2008. március 31-ig használhatók fel kedvezményes utazásra, így elmarad a korábbi érvényesítés az azzal járó érvényesítési díjjal együtt.
 • A 2007. március 4-től autóbusszal üzemeltetett korábbi MÁV viszonylatok a helyközi autóbusz-közlekedés részét képezik, így ezeken a viszonylatokon a vasúti kedvezmények nem érvényesek.

Kedvezmények a MÁV-START Zrt. vonalszakaszain

A vasúti személyszállítási kedvezmények – a 6 év alatti gyermekek és a hadirokkantak, hadiözvegyek kivételével – csak 2. kocsiosztályon vehetőek igénybe.

A kedvezmények részletes igénybevételi feltételeit a 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet, illetve a Díjszabásunk tartalmazza, mely az Személyszállítási Üzletszabályzat oldalon érhető el.

Kinek Kedvezmény mértéke Kedvezmény fajtája Feltételek Egyéb információk
Gyermek 100% Díjfizetés nélkül utazás

1. kocsiosztályon is

6 éves korig felár váltása:

3 éves korig, ha külön ülőhelyet foglal el, 3 év felett kötelező

50% Gyermek kedvezmény 6-14 éves kor között Bármely viszonylatban, korlátlan számban
Óvodás csoportok 90% Kedvezményes menetjegy Legalább 10 fő, előzetes írásos bejelentés 10 gyermekenként
3 fő kísérőnek is
Állami gondozottak 90% Kedvezményes menetjegy Legalább 10 fő, előzetes írásos bejelentés 10 gyermekenként
2 fő kísérőnek is
Tanulók 90% Tanuló bérlet nappali és esti tagozaton 18 éves korig vagy a középiskolai tanulmányok végéig
érvényes Diákigazolvány alapján
A lakóhely és a tanintézet között váltható, és ezen belül korlátlan számú utazást biztosít
Felsőoktatási intézményben érvényes Diákigazolvány alapján A lakóhely és a tanintézet között váltható, és ezen belül korlátlan számú utazást biztosít
50% Nappali és esti tagozatosok kedvezménye Érvényes Diákigazolvány Bármely viszonylatban, korlátlan számban
Levelező tagozatosok kedvezménye Érvényes Diákigazolvány A lakóhely és a tanintézet között váltható, korlátlan számban
Diákcsoportok 50% Diákok csoportos kedvezménye 10 éven aluli diákok, előzetes írásos bejelentés 10 gyermekenként
2 fő kísérőnek is
Diákok csoportos kedvezménye 10 éven felüli diákok, előzetes írásos bejelentés 10 gyermekenként
1 fő kísérőnek is
Felnőtt csoportok 6-9 főig nincs A csoportos utazási kedvezmény abban az esetben igényelhető, ha a bármely személy vagy
szerv által szervezett utazás keretében legalább
6 fő utazik együtt azonos kiindulási állomástól
azonos célállomásig, azonos kocsiosztályon, vagy a menetdíjat legalább 6 fő után megfizetik.
A magasabb kedvezmény abban az esetben is igénybe vehető, ha a kisebb létszámú csoport a
kedvezményre jogosító létszám után megfizeti a menetdíjat.
10-19 főig 20%
20-49 főig 33%
50 főtől 50%
26 év alatti fiatal (Péntek – Vasárnap) 33% Kedvezményes menetjegy Bárki megválthatja Bármely viszonylatban péntek 10.00 órától vasárnap 24.00 óráig,

ünnepnapokkal egybekötött hétvégéken.

Közszolgálati alkalmazottak
utazasi utalvany letölthető itt
50% Kedvezményes menetjegy Érvényes Utazási Utalvány Bármely viszonylatban, évente 12 menettérti útra
Munkába járók Típustól és viszonylattól függő ár, melynek 86%-át a munkáltató téríti Havibérlet Bárki megválthatja Bármely viszonylatra váltható és ezen belül korlátlan számú utazást biztosít
Félhavi bérlet
Hadirokkantak és kisérőik, hadiözvegyek 100% Díjmentes utazás
1. kocsiosztályon is
Hadigondozási igazolvány Bármely viszonylatban, korlátlan számban az IC vonatokon is
Menekültek 100% Díjmentes utazás

2. kocsiosztályon

„Igazolás” és Tartózkodási engedély vagy Személyi igazolvány Az „Igazolás”-on feltüntetett időszakban és viszonylatban
Fogyatékkal élő személyek 90% Kedvezményes menetjegy Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének Igazolványa,
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének Igazolványa,
Külön jogszabályban meghatározott okmány
Bármely viszonylatban, korlátlan számban. Egy fő kísérőnek is
Tanuló havi, félhavi, 30 napos bérlet Bármely viszonylatban
Gyógypedagógiai intézet tanulói, fogyatékosságban szenvedő szociális otthoni gondozottak, kísérőik és látogatóik 90% Kedvezményes menetjegy Intézet igazolása alapján Lakóhely és a tanintézet, ill. a lakóhely és a gyülekezőhely között
Családok 90% Nagycsaládosok kedvezménye 1 vagy 2 szülő legalább 3 saját gyermekkel történő együtt utazás esetén valamennyi családtag részére
33% Családi kedvezmény Egy vagy több 18 év alatti gyermekkel utazó
1 vagy 2 kísérő
A gyermekek a saját kedvezményüket vehetik igénybe
Képzésben résztvevő munkanélküliek 90% Kedvezményes menetjegy Munkaügyi Központ igazolása alapján Lakóhely és a képzés helye között
Nyugdíjasok 50% Kedvezményes menetjegy Nyugdíjasok Utazási Utalványa Évente 16 alkalommal
90% Évente 2 alkalom vagy
kettő 50%-os összevonásával
65 éven felüliek 100% Díjmentes utazás EGT állampolgárság Bármely belföldi viszonylatban, korlátlan számban

Üzletpolitikai kedvezmények

START Klub kártya tulajdonos 50% Kedvezményes menetjegy Névre szóló Érvényes menetjegy és START Klub kártya együttes felmutatása
START Klub Bónusz kártya 100% Díjfizetés nélküli utazás, 2. osztályon Névre szóló, felár külön megfizetendő Érvényes START Klub Bónusz kártya felmutatása
START Klub VIP kártya 100% Díjfizetés nélküli utazás, 1. osztályon Névre szóló, felárat is tartalmazza Érvényes START Klub VIP kártya felmutatása
START Klub Prémium kártya 100% Díjfizetés nélküli utazás, 1. osztályon felmutatóra szóló, felárat is tartalmazza Érvényes START Klub Prémium kártya felmutatása
Bárki 33%-50% Alkalmi menettérti jegy A meghirdetett rendezvényre, a megjelenést igazoltatni kell Csak menettérti útra, csak a rendezvény időtartama alatt használható fel

Határon túli magyarok részére nyújtható belföldi kedvezmények
a MÁV-START Zrt. vonalszakaszain

Kinek Kedvezmény mértéke Kedvezmény fajtája Feltételek Egyéb információk
65 éven felüliek 100% Díjmentes utazás Magyarigazolvány

Magyar

hozzátartozói

igazolvány

Bármely belföldi viszonylatban, korlátlan számú utazás
6 – 65 életév közöttiek 90% Kedvezményes menetjegy Magyarigazolvány

Magyar

hozzátartozói

igazolvány

Évente 4 alkalommal belföldi menettérti útra
18 éven aluli csoportok 90% Kedvezményes menetjegy Magyarigazolvány

Magyar

hozzátartozói

igazolvány

és előzetes írásos bejelentés

Évente 1 alkalommal belföldi menettérti viszonylatban
diákok 50% Diákkedvezmény nappali és esti tagozatosok részére Magyarigazolvány

Magyar

hozzátartozói

igazolvány

diák jogviszony igazolása

Bármely belföldi viszonylatban, korlátlan számú
error: Content is protected !!